European Roulette

Spelregler (1.0 - 22/04/2020)

1. Sammanfattning

I europeisk roulette ska du försöka att förutspå vilket nummer som kulan hamnar på. Den europeiska versionen av roulette har bara en nolla och ger fler vinstchanser än den amerikanska rouletten som har två nollor.

2. Allmänna specifikationer

Obs! Markernas värden visas i din valuta. Om till exempel din valuta är EURO är värdet på 0,1 marker lika med 0,1 EURO.

Typ av roulette:

Europeisk roulette

RTP:

97,30%

Spelet kopplar bort om du inte är aktiv under ett visst antal minuter i följd (detta antal varierar beroende på lagstiftning): återställningsfunktionen för sessionen kommer att spara spelutvecklingen så att nästa gång spelet laddas, kan du fortsätta där du slutade.

Vid händelse av tekniska problem som resulterar i en bortkoppling från spelservern, sparas spelet som du spelade automatiskt och laddas nästa gång du etablerar en kontakt med spelservern. Du kommer inte att kunna återkoppla till spelservern under de första 30 sekunderna efter en bortkoppling.

Obs! Vid händelse av felfunktion ogiltigförklaras alla betalningar och spel: alla insatser som ännu inte har accepterats kommer att ogiltigförklaras, alla insatser som inte var avgjorda kommer att återbetalas.

3. Insatstyper

3.1. Inside Bets

3.2. Outside Bets

3.3. French Bets

För att göra den här typen av insats klickar du på önskat område i insatslayouten. French Bets och Neighbour Bets görs utöver de standardinsatser som redan har gjorts.

Obs: I mobilversionen visas de insatser som gjorts via Racetrack även i huvudlayouten.