Big Win Baccarat

Pravidlá hry (1.6 – 10.4.2020)


1. Prehľad

Našu hru Big Win Baccarat hráte ako pozorovateľ. Krupier rozdáva karty hráčovi a bankárovi. Cieľom hry je uhádnuť kombináciu, v ktorej je celkový počet bodov bližšie k hodnote deväť, alebo uhádnuť, či dôjde medzi hráčom a bankárom k remíze.

Poznámka: Hodnota žetónov je vyjadrená vo vašej mene. Ak je napríklad vašou menou EURO, hodnota 0,1 žetónu je 0,1 euro.

Typ hry

Stolová hra

Kombinácie

1

Balíčky kariet

 6 (52 kariet v každom balíčku)

Miešanie

pred každým kolom

Návratnosť hry

Bankár: 98,94 %

Hráč: 98,76 %

Remíza: 85,56 %

Pár hráča: 88,75 %

Pár bankára: 88,75 %

Ktorýkoľvek pár: 85,46 %

Hra sa odpojí, ak v priebehu určitého počtu po sebe idúcich minút (tento počet sa líši v závislosti od jurisdikcie) nevykonáte žiadnu akciu. Funkcia obnovenia relácie uloží priebeh hry, aby ste pri ďalšom načítaní hry mohli pokračovať od momentu, kde ste skončili.

Ak v dôsledku technických problémov dôjde k prerušeniu pripojenia k hernému serveru, hra, ktorú ste hrali, sa automaticky uloží a načíta pri nasledujúcom vytvorení pripojenia k hernému serveru. Po prerušení pripojenia sa počas prvých 30 sekúnd nebudete môcť pripojiť k hráčskemu serveru.

Poznámka: V prípade poruchy sú všetky výhry a herná aktivita neplatné. Všetky stávky, ktoré neboli ešte prijaté, sú neplatné, a všetky prerušené stávky budú refundované.

2. Návod na hranie

Poznámka: Na informačnom paneli umiestnenom pod hlavnými tlačidlami hry sa zobrazuje váš aktuálny ZOSTATOK, vaša STÁVKA a vaša aktuálna VÝHRA vo vašej mene. Aktuálne stávkové limity sa zobrazujú na ľavej hornej strane stola (MIN, MAX).

Stôl hry Big Win Baccarat obsahuje šesť stávkových oblastí:

 1. modrú stávkovú oblasť „hráča“,

 2. zelenú stávkovú oblasť „hráča“,

 3. červenú stávkovú oblasť „bankára“,

 4. zelenú stávkovú oblasť „bankára“,

 5. zelenú stávkovú oblasť „remízy“,

 6. zelenú stávkovú oblasť „ktorýkoľvek pár“.

Poznámka: Hráč= Player / 闲家; Bankár= Banker / 庄家; Remíza:= Tie / 和; Pár hráča= Player Pair / 闲对; Pár bankára= Banker Pair / 庄对; Ktorýkoľvek pár= Any Pair / 对子.

Hráčove karty sa zobrazujú na ľavej strane stola a bankárove karty sa zobrazujú na pravej strane stola.

Karty sa rozdávajú z kôpky obsahujúcej šesť zmiešaných balíčkov kariet. Karty sa pred každou hrou zamiešajú.

Ak je celková hodnota kombinácie desať alebo viac, od tejto prvej hodnoty sa odčíta desať bodov a zostávajúci počet bodov sa považuje za počet bodov v kombinácii.

Esá sa počítajú ako jeden bod, karty od dvojky po deviatku si ponechávajú svoje hodnoty a karty 10, J, Q a K sa počítajú ako nula.

Príklad: ak je 7+6=13, potom je konečný počet bodov 13-10=3.

Na začiatku hry sa rozdajú dve karty otočené lícom nahor hráčovi a dve karty otočené lícom nahor bankárovi.

V niektorých prípadoch (v súlade s pravidlom tretej karty) môže hráč alebo bankár dostať tretiu kartu.

Pravidlo tretej karty

V nasledujúcej schéme sú uvedené prípady, v ktorých hráč a/alebo bankár dostanú od krupiera tretiu kartu.

Pre hráča:

Hodnota v bodoch prvých dvoch kariet

Akcia

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Potiahne kartu

6 – 7

Nepotiahnite kartu (pozri pozn. č. 2 pod bankárom)

8 – 9

Prirodzene, žiadna tretia karta

Poznámka: Ak má bankár dve karty s celkovým počtom osem alebo deväť bodov, hráč si neťahá tretiu kartu

Pre bankára:

Hodnota v bodoch prvých dvoch kariet

Potiahne kartu, keď hráčova tretia karta je

Nepotiahne kartu, keď hráčova tretia karta je

0 – 1 – 2

Vždy potiahne

nie je k dispozícii

3

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9

8

4

2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

0 – 1 – 8 – 9

5

4 – 5 – 6 – 7

0 – 1 – 2 – 3 – 8 – 9

6

6 – 7

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9

7

Nikdy nepotiahne kartu

Nikdy nepotiahne kartu

8 – 9

Prirodzene, žiadna tretia karta

Prirodzene, žiadna tretia karta

Poznámka č. 1: Ak má hráč a/alebo bankár celkovo osem alebo deväť bodov, ani jeden nepotiahne kartu. Toto pravidlo je nadradené všetkým ostatným pravidlám.

Poznámka č. 2: Ak má hráč dve karty s celkovým počtom bodov šesť alebo sedem, potiahne si bankár tretiu kartu, len ak má celkový počet bodov päť alebo menej.

Pár hráča

Ak majú prvé dve karty hráča rovnakú hodnotu (A až 10) alebo obrázok (J, Q, K), potom vyhrá stávka na Pár hráča.

Pár bankára

Ak majú prvé dve karty bankára rovnakú hodnotu (A až 10) alebo obrázok (J, Q, K), potom vyhrá stávka na Pár bankára.

Ktorýkoľvek pár

Ak majú prvé dve karty hráča ALEBO bankára rovnakú hodnotu (A až 10) alebo obrázok (J, Q, K), potom vyhrá stávka na Ktorýkoľvek pár.


Pri hraní postupujte podľa týchto krokov:

Krok č. 1

Vyberte si hodnotu žetónu. Ak chcete začať hru, kliknutím/poklepaním na oblasť stávok Hráč, stávku na oblasť Pár hráča, oblasť stávok Bankár, oblasť stávok Pár bankára, oblasť stávok Remíza a/alebo na oblasť stávok Ktorýkoľvek pár (v ľubovoľnej kombinácii) zadáte stávku v príslušnej oblasti.

Poznámka: Hra sa nemôže spustiť bez stávky. Stávky nemôžu prekročiť maximálne limity stola a musia byť kryté vaším kreditným zostatkom.

Krok č. 2

Po uskutočnení stávky máte nasledujúce možnosti:

Krok č. 3

Po kliknutí/poklepaní na tlačidlo ROZDAŤ sa spustí hra a hráčovi a aj bankárovi sa rozdajú po dve karty otočené lícom nahor.

V niektorých prípadoch (v súlade s pravidlom tretej karty) môže hráč alebo bankár dostať tretiu kartu.

Kombinácia s celkovým počtom bodov bližším k hodnote deväť vyhráva hru. V prípade, že má hráč rovnaký celkový počet bodov ako bankár, výsledkom hry je remíza. V prípade remízy sa stávky vrátia hráčovi a bankárovi (push).

Krok č. 4

ZAČATIE NOVEJ KOMBINÁCIE – Po skončení kombinácie a vyplatení všetkých pozbieraných žetónov sa stôl resetuje a na stole nezostane nič. Možnosti 2 ikon sú: STAVIŤ ZNOVA X 2 a STAVIŤ ZNOVA A ROZDAŤ.

Hráč má 3 možnosti:

 1.   Možnosť STAVIŤ ZNOVA X 2 zdvojnásobí poslednú hodnotu stávky, ale nerozdá – je možné pridať viacej žetónov. Po kliknutí na možnosť STAVIŤ ZNOVA X 2 sa ikony zmenia na VYMAZAŤROZDAŤ.

 2.  Možnosť STAVIŤ ZNOVA A ROZDAŤ skopíruje poslednú hodnotu stávky a automaticky rozdá karty.

 3.  Hráč môže zadať úplne novú stávku – jednoduchým umiestnením žetónov na ľubovoľnú zo 6 možností – HRÁČPÁR HRÁČABANKÁRPÁR BANKÁRAREMÍZAKTORÝKOĽVEK PÁR (v ľubovoľnej kombinácii).

Výhry sa vyplácajú podľa výplatnej tabuľky.


3. Veľká cesta a štatistika

Štatistika

Časť ŠTATISTIKA zobrazuje rozdelenie posledných 200 kombinácií alebo všetkých kombinácií, ak sa odohralo menej ako 200 kombinácií.

V časti ŠTATISTIKA je uvedený počet výherných kombinácií a percento.

Vyhráva hráč (nie prirodzený 8 alebo 9) = otvorený modrý kruh, výherné kombinácie a percento.

Vyhráva hráč (prírodný 8 alebo 9) = modrý kruh so žltým stredom, výherné kombinácie a percento.

Vyhráva bankár (nie prirodzený 8 alebo 9) = otvorený červený kruh, výherné kombinácie a percento.

Vyhráva bankár (prírodný 8 alebo 9) = červený kruh so žltým stredom, výherné kombinácie a percento.

Remíza = diagonálna zelená čiara, výherné kombinácie a percento.

Pár hráča = malá modrá bodka umiestnená vpravo dole na kruhu, výherné kombinácie a percento.

Pár bankára = malá červená bodka umiestnená vľavo dole na kruhu, výherné kombinácie a percento.


Veľká cesta

Keď skončí prvá kombinácia, výsledok sa objavy na vrchu prvého stĺpca vľavo na obrazovke Veľká cesta. Ak je ďalšia výhra rovnaká (hráč alebo bankár), klesne výsledok pod predchádzajúci výsledok – stĺpec sa zmení iba vtedy, keď sa výherná kombinácia zmení z hráča na bankára alebo naopak.

Remízy sú zobrazené zelenou čiarou v rovnakom políčku ako posledná výhra hráča alebo bankára a nespustí sa nový stĺpec.

Ak dosiahne stĺpec spodok (hráč alebo bankár vyhrá 6 x bez toho, aby vyhrala druhá strana), potom, ak sa pokračuje, pôjde ďalší výsledok pôjde doprava, čím sa vytvorí „Dračí chvost“.

Ak dosiahne aj druhý stĺpec spodok, tiež vytvorí „Dračí chvost“ smerom doprava – môže sa však stretnúť s dračím chvostom, ktorý tam už bol – v takom prípade sa otočí doprava o jeden riadok nad predchádzajúci dračí chvost.

Ak hru zavriete a vrátite sa neskôr, Veľká cesta a štatistika sa uložia.

Poznámka č. 1: Keď je výsledkom kombinácie remíza, páry a prirodzene sa na veľkej ceste nezobrazujú.

Poznámka č. 2: Keď je výsledkom kombinácie remíza, páry a prirodzene sa nahrajú do časti Štatistika.

V rámci možností môžete VYMAZAŤ Veľkú cestu a štatistiku a začať znova od ďalšej kombinácie.

4. Karty

Karty, ktoré sa používajú v hre Baccarat: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dolník, kráľovná, kráľ a eso.

Všetky karty existujú v štyroch farbách: pikové, kárové, srdcové, trefové. Všetky farby sú rovnocenné.

Karta

Hodnota karty

Eso

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

0

Dolník

0

Kráľovná

0

Kráľ

0

5. Iné tlačidlá hry

K dispozícii sú tieto tlačidlá:

 Big road and Statistics

(Mobilná verzia) Poklepaním na toto tlačidlo na hlavnej obrazovke otvoríte obrazovku Veľká cesta a štatistiky. Poklepaním na  Big road and Statistics  zatvoríte obrazovku Veľká cesta a štatistiky.

Tlačidlo Zvuky

Kliknutím/poklepaním na toto tlačidlo zapnete alebo vypnete zvuk hry.

Tlačidlo okna možností

Kliknutím/klepnutím na toto tlačidlo otvoríte okno možností.

Poznámka: Kliknutím/klepnutím na tlačidlo X zavriete okno možností.

Tlačidlo obrazovky nastavení

Kliknutím/klepnutím na toto tlačidlo v okne možností zobrazíte obrazovku možností, na ktorej môžete pomocou vypínačov zapnúť alebo vypnúť nasledujúce možnosti:

 • ZVUK: ON/OFF

 • TURBO: ON/OFF

 • ZOBRAZIŤ ANIMÁCIU ZBIERANIA KARIET: ak je táto možnosť zapnutá, na začiatku novej hry sa zobrazí animácia zozbierania kariet z poslednej hry. Ak je táto možnosť vypnutá, na začiatku nových hier sa karty z poslednej hry zozbierajú okamžite.

 • VYMAZAŤ VEĽKÚ CESTU A ŠTATISTIKY:  Tlačidlo obrazovky nastavení. Po kliknutí na zelené tlačidlo sa zobrazí malé kontextové okno s nápisom „STE SI ISTÍ?“. Potvrďte kliknutím na zelené tlačidlo alebo stlačením červeného kríža zrušte výber. Po potvrdení sa vymažú časti VEĽKÁ CESTA A ŠTATISTIKA.

Tlačidlo Pravidlá

Kliknutím/klepnutím na toto tlačidlo v okne možností zobrazíte obrazovku výplatnej tabuľky – na tejto obrazovke môžete kliknutím/klepnutím na položku PRAVIDLÁ zobraziť podrobné pravidlá hry v novom okne prehliadača

Tlačidlo História

(len v režime skutočných peňazí) Kliknutím/klepnutím na toto tlačidlo v okne možností zobrazíte obrazovku histórie, na ktorej môžete kliknutím/klepnutím na položku HISTÓRIA zobraziť históriu hrania v novom okne prehliadača.

Dealer= Bankár.

Tlačidlo Domov

Kliknutím na toto tlačidlo v okne možností zatvoríte hru a otvoríte domovskú webovú lokalitu v tom istom okne prehliadača.

Panel Nastavenia pre mobilné verzie

(len počítačová verzia) Kliknutím na toto tlačidlo prejdete do režimu zobrazenia na celej obrazovke. Ak chcete režim zobrazenia na celej obrazovke ukončiť, kliknite na tlačidlo Panel Nastavenia pre mobilné verzie alebo stlačte kláves ESC na klávesnici.