Blackjack Multi Hand

Spelregler (1.0 - 29/01/2021)

1. Översikt

Spela vårt blackjackspel mot en dealer. Dealern har åtta kortlekar som blandas med varandra. Målet med Blackjack är att komma så nära som möjligt till 21 genom att räkna samman alla kort i en hand utan att överskrida 21.

Obs! Markernas värde visas i din valuta. Ex. Om du använder euro är en marker värd 1 euro.

Variation av Blackjack

Flerhands Blackjack

Händer

3

Kortlekar

8

Blanda

efter varje omgång

Splittingalternativ

en split tillåts (max två split per hand)

Försäkring

Ja

Kvitta pengar

Ja

Ge upp

Nej

Givaren kontrollerar Blackjack

När dealerns öppna kort är ett 10-poängskort eller ett ess, kontrollerar inte givaren blackjack

RTP

99,40%

Spelet kopplas från om inga åtgärder vidtas under ett visst antal minuter (antal minuter variera beroende på jurisdiktion). Sessionsåterställningsfunktionen sparar spelet så att nästa gång det läses in kan du spela vidare från där du lämnade.

I händelse av tekniska problem som gör att spelservern kopplas från sparas spelet du spelade automatiskt och läses in nästa gång du ansluter till spelservern. Det går inte att ansluta på nytt till spelservern under de första 30 sekunderna efter frånkoppling.

Obs! I händelse av tekniskt fel förklaras alla vinster och spel ogiltiga. Insatser som ännu inte accepterats annulleras och insatser som inte avgjorts återbetalas.

2. Så här spelar man

Obs! I informationsfältet längst ned på spelskärmen kan du se nuvarande SALDO, din INSATS och dina nuvarande VINSTER i din valuta. Aktuella insatsgränser visas på tabellens övre vänstra sida (MIN, MAX).

Dina kort visas längst ner och givarens kort visas på bordets övre del.

I Blackjack Multi Hand kan du spela upp till tre olika händer mot givarens hand. Givaren måste få oavgjort på 16 och stanna på 17 eller högre. Om alla dina händer är tjocka behöver inte givaren dra ett kort till. Följande information gäller för alla tre möjliga händer per spel.

Obs:

Följ dessa steg för att spela:

Steg 1: Gör en insats för att börja spela (Ante-insats) Gör en ante-insats genom att klicka på en markerstapel för att välja insatsvärde och klicka sedan på en av anteinsatsytorna för att placera spelmarkerna på bordet. För varje knappklick placeras en marker på bordet. Du kan placera så många marker du vill, men tänk på att insatsvärdet på en hand inte kan överskrida de maximala tabellgränserna och måste täckas av din balans.

Observera: Efter du har tryckt på knappen DELA kan du inte välja en annan chipstape tills spelomgången är slut.

Steg 2: När du har gjort din insats har du följande val:

Steg 3: När spelet har börjat och du får dina första två kort på varje hand, kan följande alternativ finnas för en hand (den aktuella handen är markerad), beroende på de presenterade situationerna:

Steg 4: Alla vinstpengar läggs till saldot och du har följande alternativ:

Obs! Efter återställning av en spelsession visas inte knapparna SATSA PÅ NYTT och SATSA PÅ NYTT OCH DELA . Om ditt saldo inte täcker en insats kommer en dialogruta informera dig om detta.

Du vinner Ante-insatsen när din hand är närmare 21 än dealerns utan att gå över 21.

3. Kortens värde

Korten har fyra färger: Spader, ruter, hjärter och klöver Alla fyra färgerna har samma värde.

Kort

Kortens värde

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Knekt

10

Dam

10

Kung

10

Ess

1 eller 11