Deuces Wild

Spēles noteikumi (1.6 – 09/09/2021)

1. Pārskats

Video pokera spēles tiek spēlētas atbilstoši pokera pamatnoteikumiem. Mērķis ir iegūt pokera kombināciju no 5 kārtīm, kurā ir vismaz Trīs no Natūrā kārtis līdz pat Natural Royal Flush.

Spēles specifikācijas:

Veids

Video pokers

Monētu skaits, ko var likt uz kombināciju

1 līdz 5

Kāršu kavas veids

Franču

Kāršu skaits

52

Īpašās kārtis

Jā (divnieki ir džokeri)

Progresīvais

Automāt. spēles funkcija

Azartspēle spēle

Bonus raunds

Maks. RTP

(Atkarīgs no optimālas stratēģijas, kas pieejama dažādos avotos)

1 – 4 monētas: 95,63%

5 monētas: 96,85%

Maks. laimests

4000 monētas

Ja vairākas minūtes netiks veiktas nekādas darbības, savienojums ar spēli tiks pārtraukts (ilgums var atšķirties atkarībā no jurisdikcijas). Sesijas atkopšanas funkcija saglabās pašreizējo spēles stāvokli, tādēļ, kad spēle tiks nākamreiz ielādēta, tā tiks turpināta no tā brīža, kad tika pārtraukta.

Ja savienojums ar spēles serveri tiek zaudēts tehnisku traucējumu dēļ, iesāktā spēle tiks automātiski saglabāta un ielādēta, kad nākamreiz izveidosiet savienojumu ar spēles serveri. Savienojumu ar spēles serveri nevarēs atjaunot pirmo 30 sekunžu laikā pēc pārtraukuma.

Piezīme. Disfunkcijas gadījumā tiks anulētas visas izmaksas, spēle un visas neakceptētās likmes, kā arī tiks atlīdzinātas visas likmes, kuru iznākums netika izlemts.

2. Spēles noteikumi

Piezīme. Ja nepietiek naudas spēlei, kā likmi var iestatīt minimālo atļauto vērtību, izmantojot šim nolūkam paredzēto dialoga logu.

Spēli spēlē ar 52 kāršu kavu, kur divnieki ir džokeri. Pēc katras spēles kava tiek sajaukta. Tiek izmaksāta tikai augstākā laimējusī kāršu kombinācija. Sākumā tiek izdalītas 5 kārtis, kas ir redzamas virs spēles pogām. Jums ir iespēja paturēt jebkuras izdalītās kārtis.

Visas nepaturētās kārtis tiek aizstātas ar jaunu kārti no kavas.

Kad esat uzvarējis, varat dubultot laimēto summu, spēlējot Azartspēle spēli. Katrā raundā laimestu var dubultot ne vairāk par 5 reizēm. Laimestu var iekasēt pēc katra sekmīga minējuma; ja kļūdīsieties, zaudēsiet summu, ar ko spēlējāt Azartspēle spēles raundā.

Piezīme. Informatīvajā joslā galvenā ekrāna apakšpusē varat skatīt pašreizējo atlikumu jūsu valūtā.

Lai spēlētu, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

 1. Atlasiet monētas vērtību. Atlasītā monētas vērtība parādās spēles galvenajā ekrānā. Lai atlasītu lielāku monētas vērtību, uzklikšķiniet uz +, savukārt, lai atlasītu mazāku monētas vērtību, uzklikšķiniet uz -.

 2. Atlasiet monētu skaitu, ko liksiet uz kombināciju. Atlasītais monētu skaits ir redzams lodziņā MONĒTAS. Noklikšķiniet uz MAINĪT LIKMI, lai mainītu monētu skaitu, ko liksiet uz kombināciju.

  Varat arī mainīt likmi, noklikšķinot uz/pieskaroties attiecīgajai slejai laimestu tabulā.

  Piezīme. Katrai monētu skaita opcijai atbilst sleja laimestu tabulā: Vienas monētas likme ir atspoguļota pirmajā slejā pa kreisi – laimestus izmaksā atbilstoši šai slejai, utt. Pašreizējā likmes summa jūsu valūtā ir parādīta logā KOPĒJĀ LIKME.

 3. Noklikšķiniet uz DALĪT, lai izdarītu likmi un sāktu spēli – jūs saņemat savas kārtis.

 4. Izlemiet, kuras kārtis vēlaties paturēt. Kārts ir paturēta, ja tā ir apzīmēta ar PATURĒT. Noklikšķiniet uz kārts, ja vēlaties to “PATURĒT” vai noņemt zīmi “PATURĒT”, vai noklikšķiniet uz atbilstošās pogas PATURĒT, kas atrodas virs katras kārts. Var paturēt visas piecas kārtis.

  AUTOMĀTISKI PATURĒT Kārtis, kas izveido laimējušu kombināciju, pēc sākotnējās kāršu izdalīšanas tiek automātiski paturētas. Šo funkciju var ieslēgt vai izslēgt iestatījumos.

  Piezīme. Stratēģija Automātiski paturēt ne vienmēr ir optimāla un var nozīmēt zemāku Maks. RTP.

 5. Vēlreiz noklikšķiniet uz DALĪT. Visas nepaturētās kārtis tiek atmestas, un to vietā tiek izdalītas jaunas kārtis.

 6. Ja saņemat laimējušu kombināciju saskaņā ar laimestu tabulu, varat:

  • noklikšķināt uz IEKASĒT UN DALĪT , lai pieskaitītu laimestu savam atlikumam un automātiski sāktu jaunu spēli;

  • noklikšķināt uz IEKASĒT, lai pieskaitītu laimestu savam atlikumam, nesākot jaunu spēli;

  • noklikšķināt uz AZARTSPĒLE, lai sāktu Azartspēle spēles raundu.

Piezīme. Azartspēle spēle nav pieejama, ja sākotnējais laimests pārsniedz 100 monētas.

Piezīme. Ja pēc 5. darbības neesat ieguvis laimējušu kombināciju, varat atgriezties pie 1. darbības un sākt jaunu spēli.

Kopējā laimesta summa monētās ir parādīta laimestu tabulā.

Kopējā laimesta summa jūsu valūtā parādās lodziņā LAIMESTI, un tā ir laimētā summa monētās, kas reizināta ar monētas vērtību.

2.1. Azartspēle spēles nosacījumi

Laimestu var palielināt, spēlējot Azartspēle spēli. Katru Azartspēle spēles raundu spēlē ar vienu 52 kāršu kavu un pirmo Azartspēle spēles raundu – ar galvenās kombinācijas laimestu (jūsu valūtā) kā likmi. Katrā Azartspēle spēles raundā, izņemot pirmo, kā likme tiek izmantota summa, kas laimēta iepriekšējā Azartspēle spēles raundā.

Lai spēlētu Azartspēle spēli, vispirms galvenajā partijā jāiegūst laimējusi kombinācija un jānoklikšķina uz AZARTSPĒLE.

Piezīme. Azartspēle spēle nav pieejama, ja sākotnējais laimests pārsniedz 100 monētas.

Katrā Azartspēle spēles raundā vispirms tiek izdalītas piecas kārtis – pirmā kārts pa kreisi ir atklāta.

Izvēlieties vienu no četrām aizklātajām kārtīm – ja atklātā kārts ir vērtīgāka nekā sākotnējā atklātā kārts pa kreisi, jūsu pašreizējais laimests tiek dubultots un jums ir šādas iespējas:

 • noklikšķiniet uz IEKASĒT, lai izietu no Azartspēle spēles un iekasētu laimestu;

 • noklikšķināt uz AZARTSPĒLE, lai turpinātu Azartspēle spēles raundu;

Ja atklātās kārts vērtība ir zemāka nekā sākotnējai atklātajai kārtij pa kreisi, jūs zaudējat pašreizējo laimestu un Azartspēle spēles raunds beidzas. Neizšķirta gadījumā netiek piešķirti nekādi papildu laimesti, taču jūs varat turpināt Azartspēle spēli.

Piezīme. Katrā Azartspēle spēles raundā tiek izdalītas piecas jaunas kārtis. Jūs varat dubultot summu līdz piecām reizēm, tostarp pārējos līmeņos.

Kārtis tiek kārtotas pēc to vērtības no zemākās līdz augstākajai šādā veidā: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kalps, dāma, kungs un dūzis.

3. Kārtis

Laimējušās kombinācijas tiek izmantotas šādas kārtis: 2 (džokers), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kalps, dāma, kungs, dūzis.

Kombinācijā Eil dūža vērtība var būt arī 1.

Džokera kārtis (divnieki) aizstāj jebkuru citu kārti.

Visas kārtis ir sadalītas četros mastos: kāravi, pīķi, erceni un kreiči. Azartspēle spēles raundos tiek izmantotas šādas kārtis: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kalps, dāma, kungs un dūzis. Visiem mastiem ir vienāds rangs.

4. Izmaksu tabula

Laimējušās kombinācijas un saistītās balvas ir aprakstītas tālāk.

Kombinācija

1 monēta

2 monētas

3 monētas

4 monētas

5 monētas

Natural Royal Flush

250

500

750

1000

4000

Četri džokeri

200

400

600

800

1000

Wild Royal Flush

25

50

75

100

125

Piecas vienādas

15

30

45

60

75

Spalvos Eil

10

20

30

40

50

Keturios Vienodos

4

8

12

16

20

Pilnas Manas

3

6

9

12

15

Spalva

3

6

9

12

15

Eil

2

4

6

8

10

Trīs no Natūrā

1

2

3

4

5

Laimestu tabulā ir norādītas laimējušajām kāršu kombinācijām atbilstošās balvas. Laimests tiek izmaksāts tikai par augstāko laimējušo kombināciju.

Visas laimestu tabulā redzamās balvas ir norādītas monētās. Lai aprēķinātu faktisko laimesta summu, balva jāreizina ar monētas vērtību.

Likmes summa eiro ir parādīta kopējās likmes skaitītājā un ir monētu skaits, reizināts ar monētas vērtību.

Laimētā likmes summa eiro ir parādīta laimesta skaitītājā un ir laimēto monētu skaits, reizināts ar monētas vērtību.

5. Kombināciju veidi

Natural Royal Flush

Viena masta kārtis no desmitnieka līdz dūzim.
Piemērs. 10 (ercena), kungs (ercena), dāma (ercena), kungs (ercena), Dūzis (ercena).

Četri džokeri

Četri divnieki jeb džokera kārtis un jebkura cita kārts.

Piemērs. 2 (ercena), 2 (kreiča), 2 (pīķa), 2 (kārava), 7 (kreiča).

Wild Royal Flush

Viena masta kārtis no desmitnieka līdz dūzim, kur divnieki jeb džokera kārtis aizstāj jebkuras kārtis.

Piemērs. Dūzis (pīķa), 10 (pīķa), 2 (kreiča), dāma (pīķa), 2 (ercena).

Piecas vienādas

Piecas vienāda ranga kārtis, kur arī divnieki jeb džokera kārtis tiek izmantotas kā šī ranga kārtis.

Piemērs. 6 (ercena), 2 (kārava), 6 (kreiča), 6 (kārava), 2 (pīķa).

Spalvos Eil

Piecas secīgas viena masta kārtis, var būt arī divnieki jeb džokera kārtis.

Piemērs. 10 (pīķa), 9 (pīķa), 8 (pīķa), 2 (kārava), 6 (pīķa).

Keturios Vienodos

Četras secīgas viena masta kārtis, var būt arī divnieki jeb džokera kārtis.

Piemērs. 5 (kreiča), 2 (ercena), 5 (kārava), 5 (pīķa), jebkura kārts.

Pilnas Manas

Trīs secīgas viena masta kārtis un pāris, var būt arī divnieki jeb džokera kārtis.

Piemērs. Kungs (kreiča), kungs (pīķa), kungs (ercena), 4 (kārava), 4 (kreiča).

Spalva

Piecas viena masta, taču ne secīgas kārtis, var būt arī divnieki jeb džokera kārtis.

Piemērs. Kungs (pīķa), 2 (kārava), 6 (pīķa), 9 (pīķa), 3 (pīķa).

Eil

Piecas secīgas, taču ne viena masta kārtis, var būt arī divnieki jeb džokera kārtis.

Piemērs. 5 (ercena), 6 (pīķa), 7 (ercena), 8 (kārava), 9 (kreiča).

Trīs no Natūrā

Trīs viena masta kārtis, var būt arī divnieki jeb džokera kārtis.

Piemērs. 9 (kreiča), 9 (pīķa), 9 (kārava), dūzis (ercena), 8 (kreiča).


Three of a kind = Trīs no Natūrā

Straight = Eil

Held = Paturēta

Hold = Laikyti

Flush =Spalva

Full House = Pilnas Manas

Four of a kind = Keturios Vienodos

Straight Flush = Spalvos Eil

Five of a Kind = Piecas vienādas

Wild Royal Flush = Wild Royal Flush

Four Deuces = Četri džokeri

Natural Royal flush = Natural Royal flush

6. Citas spēles pogas

Ir pieejamas tālāk aprakstītās pogas:

Poga Skaņas

SPĒLES ĀTRUMS – noklikšķiniet uz/pieskarieties šai pogai, lai atlasītu spēles ātrumu; tas ietekmē ātrumu, kādā saņemsiet kārtis.

Poga Skaņas

Noklikšķiniet uz/pieskarieties šai pogai, lai ieslēgtu vai izslēgtu spēles skaņu.

info_btn_d

Noklikšķiniet uz/pieskarieties šai pogai, lai atvērtu opciju logu.

Piezīme. Noklikšķiniet uz/pieskarieties X, lai aizvērtu opciju logu.

home_btn_m

Opciju logā noklikšķiniet uz/pieskarieties šai pogai, lai aizvērtu spēli un atvērtu tīmekļa vietnes sākumlapu (tajā pašā pārlūkprogrammas logā).

history_btn_d

(Tikai reāllaika režīmā) Opciju logā noklikšķiniet uz/pieskarieties šai pogai, lai skatītu vēstures ekrānu, kurā varat noklikšķināt uz/pieskarties pogai VĒSTURE un skatīt spēles norises vēsturi jaunā pārlūka logā.

Poga Noteikumi

Opciju logā noklikšķiniet uz/pieskarieties šai pogai, lai skatītu izmaksu tabulas ekrānu — šajā ekrānā noklikšķiniet uz/pieskarieties pogai NOTEIKUMI, lai skatītu izsmeļošus spēles noteikumus jaunā pārlūka logā.

Poga Iestatījumu ekrāns

Opciju logā noklikšķiniet uz/pieskarieties šai pogai, lai skatītu opciju ekrānu, kur jūs varat izmantot iesl./izsl. pogas, lai ieslēgtu vai izslēgtu šādas opcijas:

 • SKAŅAS – spēles skaņas;

 • AUTOMĀTISKI PATURĒT – atlasiet šo opciju, lai automātiski paturētu laimējušās kārtis; šī opcija ir iespējota pēc noklusējuma.

  Piezīme. Stratēģija Automātiski paturēt ne vienmēr ir optimāla un var nozīmēt zemāku Maks. RTP.

Iestatījumu panelis mobilajā versijā

(Tikai galddatorā) Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai pārietu uz pilnekrāna režīmu. Lai izietu no pilnekrāna režīma, vēlreiz noklikšķiniet Iestatījumu panelis mobilajā versijā vai nospiediet tastatūras taustiņu ESC.