Joker Poker

Mängureeglid (1.0 - 23/08/2021)

1. Ülevaade

Videopokkeri mängudes kasutatakse väga palju tavapäraseid pokkerireegleid. Eesmärgiks on saada viiekaardiline pokkerikäsi, milles oleks vähemalt paar ässasid kuni maksimaalselt Royal Flush.

Mängu andmed:

Tüüp

Videopokker

Müntide arv, mida saate käe kohta panustada

1 kuni 5

Kaardipaki tüüp

Prantsuse

Kaartide arv

53

Erikaardid

Jah (Jokker)

Progressiivne

Ei

Automaatmängimisfunktsioon

Ei

Õnnemängu võimalus

Jah

Bonus-voor

Ei

Maksimaalne tasuvus (RTP)

(Põhineb optimaalsel strateegial, mida võib leida erinevatest allikatest)

1–4 münti: 95,32%

5 münti: 95,82%

Maksimaalne võit

5000 münti

Mäng katkestatakse, kui te ei ole teatud arvu järjestikuste minutite jooksul aktiivne (see arv sõltub pädevusest). Sessiooni taastamise funktsioon salvestab mängu edenemise, nii et järgmisel korral, kui mäng on laaditud, saate jätkata sealt, kus te pooleli jäite.

Tehniliste probleemide korral, kui serveriga ühendatud mängitava mängu ühendus katkeb, salvestatakse mäng automaatselt ja laaditakse järgmine kord, kui luuakse mängu serveriga ühendus. 30 sekundi jooksul pärast ühenduse katkestamist ei ole teil mängu serveriga võimalik uuesti ühendust võtta.

Märkus: Rikke korral kõik maksed ja mängud tühistatakse. Kõik veel kinnitamata panused tühistatakse ja kõik veel arveldamata panused tagastatakse.

2. Kuidas mängida

Märkus: Kui teil pole mängu mängimiseks piisavalt raha, saate määrata panuse minimaalsele valitavale summale läbi dialoogiakna, mis sellest teavitab.

Mängu mängitakse kaardipakiga, milles on 52 tavalist kaarti ja 1 jokkerikaart. Kaardipakk segatakse pärast iga mängu uuesti läbi. Väljamakse tehakse ainult käe kõrgeima võidukombinatsiooni kohta. Alguses jagatakse välja 5 kaarti, mis kuvatakse vahetult mängunuppude kohale. Teil on võimalik hoida ükskõik milliseid välja jagatud kaarti.

Iga kaart, mida ei hoita, asendatakse kaardipakis järeloleva uue kaardiga.

Mängu võitmisel on teil võimalik duubeldada võidetud summat, kasutades selleks Õnnemängu võimalust. Iga Õnnemängu vooru puhul on võimalik duubeldada kuni 5 korda. Teil on võimalik oma võidusummasid pärast iga edukat äraarvamist välja võtta; kui te ei arva õigesti ära, läheb Õnnemänguvooruga mängimiseks kasutatud raha kaotsi.

Märkus: Mängu põhiakna alt asuvalt teaberibalt on võimalik vaadata teie valuutas väljendatud olemasolevat Saldot.

Mängimiseks tegutsege järgmiselt.

 1. Valige mündiväärtus. Põhimängukuvale kuvatakse hetkel valitud mündiväärtus. Kõpsake +, et valida kõrgem mündiväärtus, või , et valida madalam mündiväärtus

 2. Valige käele panustatav müntide arv. Hetkel valitud müntide arv on kuvatud väljal MÜNDID. Klõpsake valikul PANUSE MUUTMINE, et käele panustatavate müntide arvu.

  Panust on võimalik muuta ka võidutabelis vastavalee veerule klõpsates / vastavat veergu puudutades.

  Märkus: Iga mündipanuse veerg vastab võidutabeli veerule: 1 mündipanus vastab vasakul asuvale esimesele veerule – võite makstakse vastavalt sellele veerule jne. Olemasoleva panuse suurus teie valuutas on kuvatud väljal KOGUPANUS.

 3. Klõpsake JAGA, et asetada panus ja alustada mängu – teile antakse teie kaardid.

 4. Otsustage, milliseid kaarte te soovite hoida. Kaarti hoitakse seni, kuni see on märgistatud kirjega HOIA. Kirje HOIA lisamiseks või selle eemaldamiseks klõpsake kaardil või klõpsake iga kaardi kohal asuvat nuppu HOIA. Hoida on võimalik kõiki viite kaarti.

  AUTOMAATNE HOIDMINE: Vaikimisi hoitakse pärast algset jagamist automaatselt kõiki kaarte, mis moodustavad võidukäe. Seda võimalust on võimalik Seadetes sisse/välja lülitada.

  Märkus: Automaatne hoidmine ei ole alati optimaalne strateegia ja võib anda tulemuseks Maksimaalsest tasuvusest (RTP) madalama tulemuse.

 5. Klõpsake uuesti JAGA. Kõik kaardid, mis pole hoiule pandud, heidetakse kõrvale ja nende asemele astuvad uued kaardid.

 6. Kui saite vastavalt võidutabelile võidukombinatsiooni, võite:

  • klõpsata VÕTA JA JAGA, et lisada võidusumma oma saldole ja alustada automaatselt uut mängu;

  • klõpsata VÕTA, et lisada võidusumma oma saldole ilma uut mängu automaatselt alustamata;

  • Klõpsata ÕNNEMÄNG, et alustada õnnemänguvooru.

Märkus: Õnnemängu pole võimalik valida algsete võitude puhul, mis on suuremad kui 100 münti.

Märkus: Kui te pärast 5. toimingut võitu ei saa, võite naasta 1. toimingusse ja alustada uut mängu.

Võidetud kogusummat müntides näidatakse hüpikaknas võidutabelis.

Võidu kogusumma teie valuutas on toodud ära väljal VÕIDUSUMMA ja selle suuruseks on teie võidetud võidusumma, mis on korrutatud läbi mündiväärtusega.

2.1. Kuidas mängida Õnnemängu

Võidusummat on võimalik suurendada Õnnemängu mängides. Iga Õnnemänguvooru mängite ühe kaardipakiga, milles on 52 kaarti, ja esimese Õnnemänguvooru panuseks on põhikäe võidusumma (teie valuutas). Iga Õnnemängvoor, v.a kõige esimene, kasutab panusena eelmises Õnnemänguvoorus võidetud summat.

Õnnemängu mängimiseks võitke põhikäega esmalt võidukombinatsioon ja klõpsake seejärel ÕNNEMÄNG.

Märkus: Õnnemängu pole võimalik valida algsete võitude puhul, mis on suuremad kui 100 münti.

Iga Õnnemänguvooru puhul jagatakse alguses viis kaarti ja esimene kaart on pildiga ülespoole.

Valige üks neljast pilt-allapoole kaardist – kui selle väärtus on vasakul asuvast esimesest pildiga ülespoole kaardist suurem, teie võidusumma kahekordistub ja teile avanevad järgmised võimalused:

 • klõpsata VÕTA, et väljuda Õnnemänguvoorust ja võtta võidusummad välja;

 • klõpsata ÕNNEMÄNG, et jätkata Õnnemänguvooru;

Kui teie valitud kaardi väärtus on vasakul asuvast pildiga ülespoole kaardi väärtusest madalam, kaotate oma olemasoleva võidusumma ja Õnnemänguvooru saab läbi. Võrdsete kaartide korral täiendavaid võidusummasid ei anta, kuid teil on võimalik Õnnemängu jätkata.

Märkus: Iga Õnnemänguvooru puhul jagatakse viis kaarti. Õnnemängu on võimalik mängida kuni 5 korda, mille hulka kuuluvad ka viigid.

Kaarte järjestatakse vastavalt nende väärtusele väikseimalt suurimani järgmiselt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Soldat, Emand, Kuningas ja Äss.

3. Kaardid

Võidukombinatsioone moodustavad kaardid on 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Soldat, Emand, Kuningas, Äss ja Jokker.

Rea korral võib Ässa lugeda ka 1-ks.

Jokker asendab kõiki teisi kaarte.

Kõik kaardid, v.a Jokker, kuuluvad nelja masti: poti, ruutu, ärtu ja risti; Õnnemänguvoorudes kasutatavad kaardid on: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Soldat, Emand, Kuningas ja Äss. Kõik mastid on võrdse tugevusega.

4. Võidutabel

Järgnevalt on toodud ära võidukombinatsioonid ja nendega seotud võidud:

Kombinatsioon

1 münt

2 münti

3 münti

4 münti

5 münti

Royal Flush ilma jokkerita

800

1600

2400

3200

5000

Four of a kind ja jokker

200

400

600

800

1000

Royal Flush koos jokkeriga

100

200

300

400

500

Straight Flush

50

100

150

200

250

Four of a kind

20

40

60

80

100

Full house

7

14

21

28

35

Flush

5

10

15

20

25

Straight

3

6

9

12

15

Three of a kind

2

4

6

8

10

Two pairs

1

2

3

4

5

Pair of Aces

1

2

3

4

5

Võidutabelis on loetletud võidukäte auhinnad. Võit makstakse välja ainult kõrgeimale võidukombinatsioonile.

Kõik võidutabelis toodud auhinnad on müntides. Tegeliku võidusumma arvutamiseks korrutage auhinda mündiväärtusega.

Kogupanuse mõõdikus kuvatakse panusesumma eurodes ja selleks on panustatud müntide arv, mis on korrutatud läbi mündiväärtusega.

Võidusummade mõõdikus kuvatakse võidetud summa eurodes ja selleks on võidetud müntide arv, mis on korrutatud läbi mündiväärtusega.

5. Käte tüübid

Royal Flush ilma jokkerita

Kaardid on kümnest Ässani ja kõik on samast mastist.
Näide: Äss /ärtu), K (ärtu), Q (ärtu), J (ärtu), 10 (ärtu)

Four of a kind ja jokker

Neli ühetugevust kaarti ja Jokker.
Näide: 6 (risti), 6 (ärtu), 6 (poti), 6 (ruutu), Jokker

Royal Flush koos jokkeriga

Kaardid on samad, mis tavalise Royal Flushi puhul, kuid ühte viiest kaardist asendab Jokker.

Näide: Äss (ärtu), K (ärtu), Jokker, J (ärtu), 10 (ärtu)

Straight Flush

Viis järjestikust sama masti kaarti.

Näide: 10 (ruutu), 9 (ruutu), 8 (ruutu), 7 (ruutu), 6 (ruutu)

Four of a kind

Neli ühetugevust kaarti.

Näide: 5 (risti), 5 (ärtu), 5 (poti), 5 (ruutu), suvaline muu kaart

Full house

Kolm ühetugevust kaarti ja paar.

Näide: K (risti), K (ruutu), K (ärtu), 4 (poti), 4 (risti)

Flush

Viis sama masti kaarti, mis ei ole järjest.
Näide: K (ruutu), 2 (ruutu), 6 (ruutu), 9 (ruutu), 3 (ruutu)

Straight

Viis järjestikust, kuid erinevast mastist kaarti.
Näide: 5 (ärtu), 4 (ruutu), 3 (ärtu), 2 (poti), Äss (risti)

Three of a kind

Kolm ühetugevust kaarti.
Näide: 9 (risti), 9 (ruutu), 9 (poti), Äss (poti), 8 (risti)

Two pairs

Kaks selget paari, millest igaüks sisaldab kahte ühetugevust kaarti.
Näide: 9 (risti), 9 (ruutu), 10 (risti), 10 (ruutu), suvaline muu kaart

Pair of Aces

Kaks Ässa ja kolm teist kaarti.

Näide: Äss (risti), Äss (ruutu), 10 (risti), 9 (ruutu), 2 (poti)

6. Muud mängunupud

Mängul on järgmised nupud:

 Helinupp

MÄNGU KIIRUS – Klõpsake/puudutage seda nuppu, et valida sobiv mängukiirus; see mõjutab kaartide väljajagamise kiirust.

 Helinupp

Klõpsake seda nuppu, et mängu heli sisse või välja lülitada.

 info_btn_d

Klõpsake/puudutage seda nuppu, et avada valikuteaken.

Märkus: Klõpsake/puudutage nuppu X, et valikuteaken sulgeda.

 home_btn_m

Valikutekuval seda nuppu klõpsates/puudutades mäng sulgub ja samas brauseriaknas avaneb mängu koduleht.

 history_btn_d

(ainult reaalrežiimis) Valikuteaknas saate seda nuppu klõpsates/puudutades vaadata ajalookuva – sellel kuval nuppu AJALUGU klõpsates/puudutades avaneb uues brauseriaknas ülevaade mängu mängimise ajaloost.

Nupp Reeglid

Valikuteaknas saate seda nuppu klõpsates/puudutades vaadata võidutabelikuva - sellel kuval nuppu REEGLID klõpsates/puudutades avaneb uues brauseriaknas üksikasjalik mängureeglite ülevaade

Seadetekuva nupp

Klõpsake/puudutage valikuteaknas seda nuppu, et vaadata valikutekuva, kus saate järgmisi valikuid sisse/välja lüliti abil sisse või välja lülitada:

 • HELID - mänguhelid.

 • AUTOMAATNE HOIDMINE – valige see võimalus, et automaatselt hoida kõiki võidukaarte; vaikimisi on see võimalus lubatud

  Märkus: Automaatne hoidmine ei ole alati optimaalne strateegia ja võib anda tulemuseks Maksimaalsest tasuvusest (RTP) madalama tulemuse.

Seadistuste paneel Mobiil

(Ainult lauaarvuti) Klõpsake seda nuppu, et minna täisekraanirežiimile; täisekraanirežiimist väljumiseks klõpsake nuppu Seadistuste paneel Mobiil või vajutage oma klaviatuuril nuppu ESC.