AMERICAN ROULETTE

Uživatelská příručka / pravidla (v1.6)

 

1.         Přehled

Ve hře American Roulette se snažíte správně předpovědět číslo políčka, ve kterém se zastaví kulička. Americká verze rulety má dvě nuly a nabízí víc sázkových možností než evropská ruleta.

2.         Všeobecné specifikace

Poznámka: V následujících odstavcích je hodnota žetonů vyjadřovaná ve vámi zvolené měně. Pokud například používáte euro, hodnota žetonu 0,1 znamená 0,1 eura.

Typ rulety

Americká ruleta

Dostupné limity stolů

0,1–10; 0,1–25

Pro 0,1–10:

 

Minimální sázka

0,1

Hodnoty žetonů

0,1; 0,5; 1; 5; 25; 50

Výchozí hodnota žetonu

0,5

Pro 0,1–25:

 

Minimální sázka

0,1

Hodnoty žetonů

0,1; 0,5; 1; 5; 25; 50

Výchozí hodnota žetonu

0,5

Návratnost:

94,74 % na všechny sázky s výjimkou sázky „0, 00, 1, 2, 3“

92,11 % na sázku „0, 00, 1, 2, 3“

Poznámky:

Dostupné limity stolů, které máte na výběr, se mohou u každého operátora lišit. Obrázky použité v následujících odstavcích pocházejí ze stolu s limitem 0,1–10. Pokud si při spuštění hry zvolíte nějaký jiný limit, může se obrazovka odpovídajícím způsobem změnit (zobrazený limit, žetony), jak je uvedeno výše.

Hra se odpojí, pokud po dobu 45 po sobě jdoucích minut neprovedete žádnou akci.

2.1.     Odpojení během kroužení kuličky

     Pokud dojde k odečtení sázky od zůstatku a hra se odpojí: jakmile se spojení znovu naváže, vítězné číslo se zobrazí na panelu Historie a výhra se připočte k zůstatku.

     Pokud k odečtení sázky od zůstatku nedojde a hra se odpojí: jakmile se spojení znovu naváže, nedojde k udělení výhry, jelikož sázka nebyla dokončena.

Poznámka: Informace o hře se ukládají do záznamových souborů; tyto záznamy si můžete otevřít kliknutím na tlačítko Historie nebo stiskem klávesy H.

Poznámka: V případě technické poruchy jsou všechny výhry a herní akce prohlášeny za neplatné. Veškeré sázky, které dosud nebyly přijaty, budou prohlášeny za neplatné a dosud nevypořádané sázky budou navráceny na herní účty.

2.2.     Limity sázek

Typ sázky

Stůl 0,1–10 – maximální sázky

Stůl 0,1–25 – maximální sázky

Přímá sázka

10

25

Dvojice

20

50

Dvojice s 0

20

50

Řádek

30

75

Trojice

30

75

Roh

40

100

Horní řádek

50

125

Dva řádky

60

150

Sloupec, tucet

125

250

Červená/černá, sudá/lichá, vysoká/nízká

250

500

Sousedící (0, 00 a 1–36)

50

125

Koncová 0

50

125

Koncová (1, 2, 3, 4, 5, 6)

40

100

Koncová (7, 8, 9)

30

75

3.         Minimální systémové požadavky

3.1.     Verze ke stažení

Minimální hardwarové požadavky jsou následující:

     Procesor Pentium s frekvencí 1 GHz nebo vyšší

     Alespoň 256 MB RAM (doporučeno 512 MB)

     Alespoň 300 MB volného místa na pevném disku

     Klávesnice a myš nebo jiné kompatibilní ukazovací zařízení

     Grafická karta a monitor s rozlišením Super VGA (800 x 600) nebo vyšším

3.2.     Okamžitá hra

Ke spuštění verze určené pro okamžité hraní je zapotřebí přehrávač Adobe® Flash® Player 9 nebo novější.

 

Microsoft® Windows®

Mac OS X

Linux® a Solaris™

Procesor

Intel® Pentium® II 450 MHz, AMD Athlon® 600 MHz nebo rychlejší (či jiný ekvivalent)

Intel Core™ Duo 1,33 GHz nebo rychlejší

PowerPC G3 500 MHz nebo rychlejší

800 MHz nebo rychlejší

Paměť

128 MB RAM

128 MB RAM

512 MB RAM

Grafická paměť

128 MB grafické paměti

Verze pro okamžité hraní je podporovaná všemi operačními systémy a prohlížeči, které podporují Flash Player 9+.

Platforma

Operační systémy

Prohlížeče

Windows

Windows 7,
Windows Vista®,
Windows XP,
Windows Server® 2008,
Windows Server 2003,
Windows 2000

Internet Explorer 6.0 a vyšší,
Mozilla Firefox 2.0 a vyšší,
Google Chrome 2.0 a vyšší,
Safari 3.0 a vyšší,
Opera 9.5 a vyšší,
AOL 9.0 a vyšší

Mac OS

Mac OS X 10.6,
Mac OS X 10.5,
Mac OS X 10.4 (Intel),
Mac OS X 10.4 (PowerPC)

Safari 3.0 a vyšší,
Mozilla Firefox 3.0 a vyšší,
Google Chrome 2.0 a vyšší,
Opera 9.5 a vyšší,
AOL Desktop for Mac 1.0 a vyšší

Linux

Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5 nebo novější,
openSUSE® 11 nebo novější,
Ubuntu 7.10 nebo novější

Mozilla Firefox 3.0 a vyšší,
Google Chrome 2.0 a vyšší,
SeaMonkey 1.11 a vyšší

Solaris

Solaris™ 10

Mozilla Firefox 3.0 a vyšší

4.         Typy sázek

4.1.     Vnitřní sázky

     Přímá sázka – 1 číslo – výplatní poměr 35:1

Můžete si vsadit na jakékoli číslo včetně 0 a 00, své žetony umístěte přímo na požadované číslo.

     Dvojice – 2 čísla – výplatní poměr 17:1

Můžete si vsadit na dvě čísla zároveň, své žetony umístěte na čáru, která tato dvě čísla odděluje.

     Dvojice s 0 – 2 čísla – výplatní poměr 17:1

Můžete si vsadit na kombinace jako 0+1 a 00+3, své žetony umístěte na čáru, která odděluje čísla 0 a 1 nebo 00 a 3.

     Řádek – 3 čísla – výplatní poměr 11:1

Můžete si vsadit na tři čísla zároveň, své žetony umístěte na vnější pravou hraniční linii – na čáru napravo od čísel 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 a 36.

     Trojice – 3 čísla – výplatní poměr 11:1

Sázka na hraniční bod mezi kombinací čísel 0/1/2, 0/00/2 nebo 00/2/3.

     Roh – 4 čísla – výplatní poměr 8:1

Můžete si vsadit na čtyři čísla zároveň, své žetony umístěte do rohu společného pro čtyři požadovaná čísla. Příklad: Roh, který je společný pro čísla rulety 4, 5, 7 a 8.

     Horní řádek - 0, 00, 1, 2 a 3 – výplatní poměr 6:1

Můžete si vsadit na kombinaci čísel 0, 00, 1, 2 a 3, své žetony umístěte do vnějšího průsečíku čísel 00 a 3.

     Dva řádky – 6 čísel – výplatní poměr 5:1

Můžete si vsadit na dva řádky (tzn. šest různých čísel ve dvou sousedících řádcích po třech číslech), své žetony umístěte na vnější pravou hraniční linii, kde ji protíná čára oddělující oba řádky.

4.2.     Vnější sázky

     Sloupec – 12 čísel – výplatní poměr 2:1

Ve spodní části každého ze tří sloupců se nachází pole označené „2 to 1“ (2 ku 1). Můžete si vsadit na libovolný z těchto tří sloupců, své žetony umístěte do příslušného pole „2 to 1“. Vyhrajete, pokud na ruletě padne číslo, které patří do sloupce, na nějž jste si vsadili. Výhry jsou vypláceny v poměru 2:1; pokud padnou čísla 0 nebo 00, všechny sázky tohoto typu prohrávají.

     Tucet – 12 čísel – výplatní poměr 2:1

Můžete si vsadit na skupinu dvanácti čísel, své žetony umístěte do některého z polí označených „1st 12“, „2nd 12“ nebo „3rd 12“ (1. 12 / 2. 12 / 3. 12). Zastaví-li se kulička rulety na jednom z dvanácti vámi vybraných čísel, získáváte výhru v poměru 2:1; pokud padnou čísla 0 nebo 00, všechny sázky tohoto typu prohrávají.

     Červená – 18 čísel – výplatní poměr 1:1

Sázka na pole označené červeným kosočtvercem. Čísla 0 a 00 nejsou do této sázky zahrnuta.

     Černá – 18 čísel – výplatní poměr 1:1

Sázka na pole označené černým kosočtvercem. Čísla 0 a 00 nejsou do této sázky zahrnuta.

     Sudá – 18 čísel – výplatní poměr 1:1

Sázka na pole označené textem „EVEN“ (Sudá). Čísla 0 a 00 nejsou do této sázky zahrnuta.

     Lichá – 18 čísel – výplatní poměr 1:1

Sázka na pole označené textem „ODD“ (Lichá). Čísla 0 a 00 nejsou do této sázky zahrnuta.

     Nízká – 18 čísel – výplatní poměr 1:1

Sázka na pole označené textem „1 to 18“ (1 až 18). Čísla 0 a 00 nejsou do této sázky zahrnuta.

     Vysoká – 18 čísel – výplatní poměr 1:1

Sázka na pole označené textem „19 to 36“ (19 až 36). Čísla 0 a 00 nejsou do této sázky zahrnuta.

4.3.     Speciální sázky

Kliknutím na tlačítko SKUPINOVÁ SÁZKA v levém dolním rohu herní obrazovky si zpřístupníte speciální typy sázek, jako jsou sousedící nebo koncové.

Sousedící (0, 00 a 1–36) – výplatní poměr 35:1

Chcete-li umístit tento typ sázky, klikněte v levém dolním rohu stolu rulety na tlačítko SKUPINOVÁ SÁZKA a v nabídce Speciální sázky umístěte kurzor myši na požadované číslo v sekci Sousedící. Zvýrazní se zvolené číslo a jeho sousedi (4 čísla, dvě po každé jeho straně na kole rulety). Po kliknutí na číslo v sekci Sousedící se na každé ze zvýrazněných čísel umístí po jednom žetonu.

Koncové – výplatní poměr 35:1

Chcete-li umístit tento typ sázky, klikněte v levém dolním rohu stolu rulety na tlačítko SKUPINOVÁ SÁZKA a v nabídce Speciální sázky umístěte kurzor myši na požadované číslo v sekci Koncové.

     Koncová 0

5 žetonů pokrývajících čísla 0 + 00 + 10 + 20 + 30, 1 žeton na každé z těchto čísel

     Koncová 1

4 žetony pokrývající čísla 1 + 11 + 21 + 31, 1 žeton na každé z těchto čísel

     Koncová 2

4 žetony pokrývající čísla 2 + 12 + 22 + 32, 1 žeton na každé z těchto čísel

     Koncová 3

4 žetony pokrývající čísla 3 + 13 + 23 + 33, 1 žeton na každé z těchto čísel

     Koncová 4

4 žetony pokrývající čísla 4 + 14 + 24 + 34, 1 žeton na každé z těchto čísel

     Koncová 5

4 žetony pokrývající čísla 5 + 15 + 25 + 35, 1 žeton na každé z těchto čísel

     Koncová 6

4 žetony pokrývající čísla 6 + 16 + 26 + 36, 1 žeton na každé z těchto čísel

     Koncová 7

3 žetony pokrývající čísla 7 + 17 + 27, 1 žeton na každé z těchto čísel

     Koncová 8

3 žetony pokrývající čísla 8 + 18 + 28, 1 žeton na každé z těchto čísel

     Koncová 9

3 žetony pokrývající čísla 9 + 19 + 29, 1 žeton na každé z těchto čísel

5.         Rozmístění prvků

Kolo American Roulette obsahuje očíslovaná políčka 1 až 36, u nichž se střídá červená a černá barva, a zelená políčka „0“ a „00“.

Poznámka: Limity stolu zobrazené na stolu rulety se týkají přímé sázky.

Rozmístění prvků zleva doprava je následující:

     Vlevo: nastavení hry, kolo rulety a limity stolu, sloupce žetonů, panel Historie a vlevo dole tlačítko SKUPINOVÁ SÁZKA

     Uprostřed: stůl rulety, herní tlačítka (před spuštěním hry je zobrazeno pouze tlačítko ROZTOČIT) a informační lišta s aktuálním zůstatkem, výší sázky a výhrami

     Vpravo: nabídka skupinových sázek – nabídka skupinových sázek se zobrazí po kliknutí na tlačítko SKUPINOVÁ SÁZKA

Na panelu Historie je zobrazeno 10 posledních čísel, na nichž se kulička zastavila. Pořadí je zleva doprava od nejnovějšího k nejstaršímu.

Tlačítko SKUPINOVÁ SÁZKA umožňuje přístup k oblíbeným sázkám na čísla, jako jsou sousedící a koncové.

6.         Zvýrazňování

Když umístíte kurzor myši na nějaké číslo na stole rulety, zvýrazníte jej; pokud kurzor myši nad zvýrazněným místem ponecháte delší dobu, zobrazí se maximální částka, kterou na něj můžete vsadit, aktuální výše sázky (byla-li již provedena) a možná výhra.

Je možné zvýraznit různá čísla nebo jejich kombinace na více částech stolu.

Příklad: Pokud umístíte kurzor myši nad nějaké číslo, dané číslo se zvýrazní. Když přesunete kurzor myši na čáru mezi dvěma čísly, zvýrazní se obě tato čísla („dvojice“).

Poznámka: Když umístíte kurzor myši na některou z položek na panelu Speciální sázky, zvýrazní se daný typ sázky a všechna související čísla.

Číslo, na kterém se kulička zastaví, se označí a zvýrazní. Zároveň se označí i sekce vnějších sázek, do nichž příslušné číslo patří.

7.         Pravidla a nastavení hry

7.1.     Nastavení hry

Výchozí nastavená hodnota žetonu je 0,5 (v případě stolu s limitem 0,1–10; hodnoty pro stoly s ostatními limity najdete v sekci 2. Všeobecné specifikace).

Umisťování kolidujících sázek není možné. Kolidující sázky jsou následující:

     sázka na červenou i černou během téhož roztočení

     sázka na sudou i lichou během téhož roztočení

     sázka na vysokou i nízkou během téhož roztočení

     sázka na všechny tři sloupce během téhož roztočení (sázka na dva ze tří sloupců je povolená)

     sázka na všechny tři tucty během téhož roztočení (sázka na dva ze tří tuctů je povolená)

7.2.     Jak hrát

Krok 1

Klikněte v levém dolním rohu stolu rulety na požadovaný sloupec žetonů. Hodnota žetonu zůstane zvolena tak dlouho, dokud se ji nerozhodnete změnit kliknutím na jiný sloupec žetonů. To znamená, že danou hodnotu sázky můžete používat opakovaně, aniž byste se museli vracet ke sloupcům žetonů.

Poznámka: Na žádné číslo nebo oblast sázek nemůžete umístit vyšší než povolený počet žetonů.

Krok 2

Jakmile si navolíte hodnotu žetonu, umístěte kurzor myši nad stůl rulety a klikněte na oblast(i), kam chcete sázku umístit – každým kliknutím položíte do označené oblasti jeden žeton.

Pokud budete chtít nějakou sázku odstranit, klikněte na tlačítko „ZRUŠIT SÁZKU“ a poté na sázku, kterou chcete odebrat.

Tlačítkem „ZRUŠIT VŠECHNY SÁZKY“ odstraníte všechny sázky, které se na stolu nacházejí.

Poznámka: Sázky nelze odebrat, pokud je kulička již v pohybu.

Krok 3

Poté, co umístíte své sázky, roztočte kolo rulety kliknutím na tlačítko „ROZTOČIT“. Jakmile se začne kulička pohybovat, nemůžete už dál sázet. Možnost sázení se znovu zpřístupní, až se kulička zastaví.

Krok 4

Hodnota veškerých výher se zobrazí na informační liště a připočítá se k vašemu zůstatku. Část kola rulety s číslem, na kterém se kulička zastavila, se zobrazí nalevo od panelu Historie.

Poté, co se kulička zastaví, máte tyto možnosti:

     Kliknutím na tlačítko „POSLEDNÍ SÁZKA“ použijete stejnou sázku jako v minulém kole, kliknutím na tlačítko „ROZTOČIT“ znovu roztočíte kolo rulety.

     Kliknutím na tlačítko „NOVÁ HRA“ spustíte novou hru od kroku 1.

     Kliknutím na tlačítko „VSADIT ZNOVU A ROZTOČIT“ vložíte na stůl předchozí sázku a automaticky roztočíte kolo s aktuálními i předchozími sázkami; tlačítko „VSADIT ZNOVU A ROZTOČIT“ se zpřístupní, jakmile provedete sázku a odehrajete jedno kolo.

Poznámka: Pokud se pokusíte vložit žeton na číslo nebo oblast poté, co již dosáhnete maximální výše sázky nebo vyčerpáte své dostupné prostředky, příslušný žeton krátce zabliká a k jeho umístění nedojde. Současně se také objeví zpráva se zdůvodněním, proč sázka neproběhla.

8.         Výplatní poměry

Standardní typ sázky

Výplatní poměr

Přímá sázka

35:1

Dvojice

17:1

Dvojice s 0

17:1

Řádek

11:1

Trojice

11:1

Roh

8:1

Horní řádek

6:1

Dva řádky

5:1

Sloupec, tucet

2:1

Červená/černá, sudá/lichá, vysoká/nízká

1:1

9.  Nastavení hry

Tlačítko Nastavení se nachází v levém horním rohu herní obrazovky. Kliknutím na něj se otevře okno Nastavení zvuků a hry.

Když kliknete na tlačítko Uložit, zavřete toto okno a provedené změny uložíte, tlačítkem Zrušit okno nastavení zavřete bez ukládání.

9.1.        Zvuk

Pomocí posuvníků můžete měnit hlasitost herních zvuků.

Lze upravit intenzitu zvuků výher, hry a pozadí či celkovou hlasitost.

9.2.        Hra

Můžete povolit či zakázat následující vizuální efekty:

     Turbo hra – přeskakovat animace

     Zvýraznění pásem sázek – když tuto možnost aktivujete, po umístění kurzoru myši na nějaké číslo nebo kombinaci se daná oblast zvýrazní

     Odstranění zvýraznění – výběrem této položky povolíte efekt postupného stmívání zvýraznění

     Zobrazit upozornění – zaškrtnete-li tuto možnost, budou se během hraní zobrazovat různé dodatečné informace, například:

o     dosažení maximální sázky

o     nedosažení minimální sázky

o     úprava sázky

o     nedostatek prostředků na dokončení akce

o     nedostatek prostředků pro minimální sázku

o     žádné prostředky

9.3.        Tlačítko Ztlumit

Chcete-li kompletně vypnout zvuk, klikněte na tlačítko reproduktoru, jež se nachází v levém horním rohu herní obrazovky vedle tlačítka Nastavení hry.

9.4.        Tlačítko Pravidla

Pokud chcete zobrazit pravidla hry, klikněte na tlačítko „?“, jež se nachází v levém horním rohu herní obrazovky vedle tlačítka Ztlumit.

9.5.        Tlačítko Historie

Podrobnou historii aktuální hry zobrazíte kliknutím na tlačítko Historie, jež se nachází vedle tlačítka Pravidla (symbol ?“).

9.6.        Tabulka výplat

Chcete-li zobrazit herní tabulku výplat, klikněte na symbol karet vedle tlačítka Historie.

9.7.        Celoobrazovkový režim

Pokud chcete zapnout nebo vypnout celoobrazovkový režim, klikněte na tlačítko CELÁ OBRAZOVKA, jež se nachází v pravém horním rohu herní obrazovky.

10.  Klávesové zkratky

     O – otevřít/zavřít okno nastavení

     M – vypnout/zapnout zvuk

     R – otevřít okno s pravidly

     F – aktivovat celoobrazovkový režim

     Esc – vypnout celoobrazovkový režim nebo skrýt všechna otevřená okna

     X – změnit kurzor myši na „ZRUŠIT SÁZKU“; hráč musí kliknout na sázky, které chce odstranit. Kurzor se vrátí do výchozí podoby opětovným stisknutím X nebo kliknutím do oblasti, kde se nenachází žádná sázka.

     C – odstranit ze stolu všechny sázky

     L – umístit předchozí sázku

     G – otevřít/zavřít okno skupinových sázek

     Mezerník – roztočit kolo rulety

     Enter – vsadit znovu a roztočit kolo rulety

     Kolečko myši / šipka nahoru / šipka dolů – změnit hodnotu žetonu

     P – otevřít/zavřít tabulku výplat

     H – zobrazit historii relace

Ve hře jsou k dispozici informační popisky. Pokud umístíte kurzor myši nad nějaký aktivovatelný prvek (například nad tlačítko), zobrazí se jeho účel a příslušná klávesová zkratka.

Poznámka: Veškeré akční skripty související s klávesnicí jsou v celoobrazovkovém režimu deaktivovány. Výjimkou jsou následující:

     Vybrané netisknutelné klávesy, konkrétně šipky, mezerník a tabulátor

     Klávesové zkratky, které ruší celoobrazovkový režim: Esc (Windows a Mac), Control + W (Windows), Command + W (Mac) a Alt + F4