AMERICAN ROULETTE

Instrukcja obsługi / zasady gry (v1.6)

 

1. Opis

W grze American Roulette zadaniem gracza jest przewidzieć, w której przegrodzie zatrzyma się kulka. Amerykańska wersja ruletki ma dodatkowy przedział z dwoma zerami i oferuje więcej możliwości obstawiania niż jej europejska odpowiedniczka – European Roulette.

2. Ogólne specyfikacje techniczne

Uwaga: Wartości żetonów stosowanych w poniższych akapitach są wyrażone w walucie kraju użytkownika. Na przykład, jeżeli walutą kraju użytkownika jest EUR, wartość żetonów 0,1 oznacza 0,1 EUR.

Rodzaj ruletki

American Roulette

Dostępne limity stołów

0,1-10; 0,1-25

Dla 0,1-10:

 

Minimalna stawka

0,1

Wartości żetonów

0,1; 0,5; 1; 5; 25; 50

Domyślna wartość żetonów

0,5

Dla 0,1-25:

 

Minimalna stawka

0,1

Wartości żetonów

0,1; 0,5; 1; 5; 25; 50

Domyślna wartość żetonów

0,5

RTP:

94,74% dla wszystkich zakładów oprócz „zakładów na 0, 00, 1, 2, 3”

92,11% dla „zakładów na 0, 00, 1, 2, 3”

Uwagi:

Dostępne limity stołów są ustalane przez operatora. Ilustracje wykorzystane w poniższych rozdziałach mają zastosowanie do stołu z limitami 0,1-10. Jeśli po uruchomieniu gry wybierzesz inne limity, ekran może się odpowiednio zmienić (wskaźnik limitu, żetony), jak opisano powyżej.

Jeśli w ciągu 45 minut nie zostaną podjęte żadne działania, gra zostanie rozłączona.

2.1. Utrata połączenia podczas zakręcenia kołem

·     Jeżeli kwota zakładu została pobrana z salda, a połączenie z grą zostanie utracone: po ponownym nawiązaniu połączenia zwycięska liczba jest wyświetlana w panelu Historia, a wszystkie wygrane zostają dodane do salda.

·     Jeżeli kwota zakładu nie została pobrana z salda, a połączenie z grą zostanie utracone: po ponownym nawiązaniu połączenia wygrane nie zostają przyznane, ponieważ zakład uznaje się za nieważny.

Uwaga: Informacje o grze są zapisywane w dziennikach gry. Aby uzyskać do nich dostęp, kliknij przycisk Historia lub naciśnij klawisz H.

Uwaga: W przypadku usterki wszystkie wygrane i gry zostają uznane za nieważne. Wszystkie zakłady, które nie zostały przyjęte są uznawane za nieważne, a wszystkie nierozstrzygnięte zakłady zostają zwrócone.

2.2. Limity zakładów

Rodzaj zakładu

Stół 0,1-10 – maksymalne stawki

Stół 0,1-25 – maksymalne stawki

Jeden numer

10

25

Dwa numery

20

50

Dwa numery z 0

20

50

Trzy numery

30

75

Trio

30

75

Cztery numery

40

100

Pięć pierwszych numerów

50

125

Sześć numerów

60

150

Kolumna, tuzin

125

250

Czerwone/czarne, parzyste/nieparzyste, niskie/wysokie

250

500

Liczby sąsiadujące (0, 00 i 1-36)

50

125

Końcowe 0

50

125

Końcowe (1, 2, 3, 4, 5, 6)

40

100

Końcowe (7, 8, 9)

30

75

3. Minimalne wymagania sprzętowe

3.1. Do pobrania

Minimalne wymagania sprzętowe:

·     Procesor Pentium 1 GHz lub szybszy

·     Co najmniej 256 MB pamięci RAM (zalecane: 512 MB)

·     Co najmniej 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym

·     Klawiatura i mysz lub inne zgodne urządzenie wskazujące

·     Karta wideo i monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej

3.2. Szybka gra

W celu uruchomienia Szybkiej gry, należy mieć zainstalowane oprogramowanie Adobe® Flash® Player w wersji 9 lub nowszej.

Microsoft® Windows®

Mac OS X

Linux® i Solaris™

Procesor

Procesor Intel® Pentium® II 450 MHz, AMD Athlon 600 MHz lub szybszy (lub odpowiednik)

Procesor Intel Core™ Duo 1,33 GHz lub szybszy

Procesor PowerPC G3 500 MHz lub szybszy

Procesor 800 MHz lub szybszy

Pamięć

128 MB pamięci RAM

128 MB pamięci RAM

512 MB pamięci RAM

Pamięć graficzna

128 MB pamięci graficznej

Szybką grę można rozegrać na wszystkich systemach operacyjnych i przeglądarkach, obsługujących oprogramowanie Flash Player 9+.

Platforma

Systemy operacyjne

Przeglądarki

Windows

Windows 7,
Windows Vista®,
Windows XP,
Windows Server® 2008,
Windows Server 2003,
Windows 2000

Internet Explorer 6.0 i wersje późniejsze,
Mozilla Firefox 2.0 i wersje późniejsze,
Google Chrome 2.0 i wersje późniejsze,
Safari 3.0 i wersje późniejsze,
Opera 9.5 i wersje późniejsze,
AOL 9.0 i wersje późniejsze

Mac OS

Mac OS X 10.6,
Mac OS X 10.5,
Mac OS X 10.4 (Intel),
Mac OS X 10.4 (PowerPC)

Safari 3.0 i wersje późniejsze,
Mozilla Firefox 3.0 i wersje późniejsze,
Google Chrome 2.0 i wersje późniejsze,
Opera 9.5 i wersje późniejsze,
AOL Desktop for Mac 1.0 i wersje późniejsze

Linux

Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5 lub wersje późniejsze,
openSUSE® 11 lub wersje późniejsze,
Ubuntu 7.10 lub wersje późniejsze

Mozilla Firefox 3.0 i wersje późniejsze,
Google Chrome 2.0 i wersje późniejsze,
SeaMonkey 1.11 i wersje późniejsze

Solaris

Solaris™ 10

Mozilla Firefox 3.0 i wersje późniejsze

4. Rodzaje zakładów

4.1. Zakłady wewnętrzne

·     Jeden numer – wypłata 35:1

Gracz może wnieść zakład na dowolny numer, w tym 0 i 00, umieszczając żetony bezpośrednio na tym numerze.

·     Dwa numery – wypłata 17:1

Gracz może wnieść zakład o takiej samej stawce na dwa numery, umieszczając żeton na linii oddzielającej oba numery.

·     Dwa numery z 0 – wypłata 17:1

Gracz może wnieść zakład na kombinację numerów, np. 0+1 i 00+3, umieszczając żeton na linii oddzielającej numery 0 i 1 oraz 00 i 3.

·     Trzy numery – wypłata 11:1

Gracz może wnieść zakład o takiej samej stawce na trzy numery, umieszczając żetony na prawej linii zewnętrznej stołu do ruletki – po prawej stronie numerów 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 oraz 36 na stole.

·     Trio (trzy numery) – wypłata 11:1

Zakład w miejscu, gdzie spotykają się numery 0/1 /2, 0/00/2 lub 00/2/3.

·     Cztery numery – wypłata 8:1

Gracz może wnieść zakład na cztery numery na raz, umieszczając żetony na rogach, gdzie spotykają się cztery numery. Przykładowo: środkowy punkt, w którym spotykają się numery 4, 5, 7 i 8.

·     Pięć pierwszych numerów (0, 00, 1, 2 i 3) – wypłata 6:1

Gracz może wnieść zakład na numery 0+00+1+2+3, umieszczając żetony na zewnętrznym punkcie, gdzie spotykają się numery 00 i 3.

·     Sześć numerów – wypłata 5:1

Gracz może wnieść zakład na sześć numerów (sześć różnych numerów w dwóch sąsiadujących rzędach po trzy numery każdy), umieszczając żetony na prawej linii zewnętrznej, w miejscu przecięcia dwóch rzędów.

4.2. Zakłady zewnętrzne

·     Kolumna (dwanaście numerów) – wypłata 2:1

Pod każdą z trzech kolumn numerów znajduje się pole oznaczone jako „2 to 1”. Gracz może wnieść zakład na dowolną z trzech kolumn, umieszczając żetony na polach oznaczonych jako „2 to 1”. Gracz wygrywa, jeśli na kole ruletki wypadnie numer, znajdujący się w kolumnie, na którą został wniesiony zakład. Wygrane są wypłacane w stosunku 2:1. Wypadnięcie numerów 0 i 00 powoduje natychmiastową przegraną.

·     Tuzin (dwanaście numerów) – wypłata 2:1

Gracz może wnieść zakład na grupę dwunastu numerów, umieszczając żetony na jednym z trzech pól oznaczonych jako „1st 12”, „2nd 12” lub „3rd 12”. Jeśli na kole ruletki wypadnie jeden z 12 obstawianych numerów, następuje wypłata wygranej w stosunku 2:1. Wypadnięcie numerów 0 i 00 powoduje natychmiastową przegraną.

·     Czerwone (osiemnaście numerów) – wypłata 1:1

Zakład w polu oznaczonym czerwonym rombem. Nie obejmuje on numerów 0 i 00.

·     Czarne (osiemnaście numerów) – wypłata 1:1

Zakład w polu oznaczonym czarnym rombem. Nie obejmuje on numerów 0 i 00.

·     Parzyste (osiemnaście numerów) – wypłata 1:1

Zakład w polu oznaczonym jako „EVEN”. Nie obejmuje on numerów 0 i 00.

·     Nieparzyste (osiemnaście numerów) – wypłata 1:1

Zakład w polu oznaczonym jako „ODD”. Nie obejmuje on numerów 0 i 00.

·     Niskie (osiemnaście numerów) – wypłata 1:1

Zakład w polu oznaczonym jako „1 to 18”. Nie obejmuje on numerów 0 i 00.

·     Wysokie (osiemnaście numerów) – wypłata 1:1

Zakład w polu oznaczonym jako „19 to 36”. Nie obejmuje on numerów 0 i 00.

4.3. Zakłady specjalne

Kliknij przycisk ZAKŁAD GRUPOWY w lewym dolnym rogu ekranu gry, aby uzyskać dostęp do takich zakładów, jak Liczby sąsiadujące i Końcowe.

Liczby sąsiadujące (0, 00 i 1-36) – wypłata 35:1

Aby wnieść ten zakład, kliknij przycisk ZAKŁAD GRUPOWY w lewym dolnym rogu stołu do ruletki i umieść kursor myszy nad wybranym numerem w sekcji Liczby sąsiadujące w zakładach specjalnych. Wybrany numer oraz numery z nim sąsiadujące (4 numery, po dwa z każdej strony wybranego numeru na kole ruletki) zostaną podświetlone. Po kliknięciu numeru w sekcji Liczby sąsiadujące, na każdym z podświetlonych numerów umieszczony zostanie jeden żeton.

Końcowe wypłata 35:1

Aby wnieść ten zakład, kliknij przycisk ZAKŁAD GRUPOWY w lewym dolnym rogu stołu do ruletki i umieść kursor myszy nad wybranym numerem w sekcji Końcowe w zakładach specjalnych.

·     Końcowe 0

5 żetonów umieszczonych na numerach 0, 00, 10, 20, 30; po 1 żetonie na każdym numerze

·     Końcowe 1

4 żetony umieszczone na numerach 1, 11, 21, 31; po 1 żetonie na każdym numerze

·     Końcowe 2

4 żetony umieszczone na numerach 2, 12, 22, 32; po 1 żetonie na każdym numerze

·     Końcowe 3

4 żetony umieszczone na numerach 3, 13, 23, 33; po 1 żetonie na każdym numerze

·     Końcowe 4

4 żetony umieszczone na numerach 4, 14, 24, 34; po 1 żetonie na każdym numerze

·     Końcowe 5

4 żetony umieszczone na numerach 5, 15, 25, 35; po 1 żetonie na każdym numerze

·     Końcowe 6

4 żetony umieszczone na numerach 6, 16, 26, 36; po 1 żetonie na każdym numerze

·     Końcowe 7

3 żetony umieszczone na numerach 7, 17, 27; po 1 żetonie na każdym numerze

·     Końcowe 8

3 żetony umieszczone na numerach 8, 18, 28; po 1 żetonie na każdym numerze

·     Końcowe 9

3 żetony umieszczone na numerach 9, 19, 29; po 1 żetonie na każdym numerze

5. Układ

Koło w grze American Roulette jest oznaczone numerami od 1 do 36, oraz naprzemiennymi kolorami – czerwonym i czarnym. Numery „0” i „00” mają kolor zielony.

Uwaga: Limity stołu wyświetlane na stole do ruletki dotyczą zakładu na jeden numer.

Patrząc od lewej do prawej strony, układ stołu jest w następujący:

·     Po lewej stronie: opcje gry, koło ruletki i limity stołu, żetony, panel Historia oraz przyciski GRA AUTOMATYCZNA i ZAKŁAD GRUPOWY na dole po lewej stronie

·     Środek: stół do ruletki, przyciski gry (przed rozpoczęciem gry wyświetlany jest tylko przycisk ZAKRĘĆ) i pasek informacyjny z bieżącym saldem, bieżącą stawką zakładu i wygranymi

·     Po prawej stronie: menu zakładów grupowych – menu zakładów grupowych jest wyświetlane po kliknięciu przycisku ZAKŁAD GRUPOWY.

Panel Historia pokazuje ostatnie 10 numerów, na których zatrzymała się kulka ruletki. Są one uszeregowane od lewej do prawej w kolejności od najnowszego numeru do najstarszego.

Przycisk ZAKŁAD GRUPOWY pozwala na dostęp do popularnych zakładów liczbowych, takich jak Liczby sąsiadujące i Końcowe.  

6. Podświetlanie

Umieszczenie kursora myszy nad numerem na stole do ruletki powoduje podświetlenie tego numeru. Pozostawienie kursora myszy nad podświetlonym obszarem powoduje wyświetlenie maksymalnej stawki, którą można postawić, a także stawkę zakładu wniesionego na dane pole (o ile został wniesiony) i możliwą wygraną.

W różnych częściach stołu można podświetlić różne numery i/lub różne kombinacje numerów.

Przykład:  Po umieszczeniu kursora myszy nad numerem zostaje on podświetlony. Jeśli kursor myszy zostanie umieszczony nad linią między dwoma numerami, podświetlone zostaną oba numery („zakład na dwa numery”).

Uwaga: umieszczenie kursora myszy nad rodzajem zakładu w panelu Zakłady specjalne powoduje podświetlenie rodzaju zakładu i odpowiednich numerów na stole.

Numer, na którym zatrzymuje się kulka zostaje oznaczony i podświetlony. Ponadto, podświetlone zostają sekcje zakładów zewnętrznych, do których należy dany numer.

7. Zasady gry i ustawienia

7.1. Ustawienia gry

Domyślna wartość żetonów wynosi 0,5 (dla stołu z limitami 0,1-10; dla stołów z innymi dostępnymi limitami, patrz punkt 2. Sekcja Specyfikacje ogólne).

Wnoszenie sprzecznych zakładów nie jest możliwe. Sprzeczne zakłady to:

·     zakłady na numery czerwone i czarne podczas jednego zakręcenia

·     zakłady na numery parzyste i nieparzyste podczas jednego zakręcenia

·     zakłady na numery wysokie i niskie podczas jednego zakręcenia

·     zakłady na wszystkie trzy obszary kolumn podczas jednego zakręcenia (zakłady na dwa z trzech obszarów kolumn są dozwolone)

·     zakłady na wszystkie trzy obszary tuzina podczas jednego zakręcenia (zakłady na dwa z trzech obszarów tuzina są dozwolone)

7.2. Instrukcje dotyczące gry

Krok 1

Kliknij żądany stos żetonów w lewym dolnym rogu stołu do ruletki. Po wybraniu wartości żetonu pozostaje on zaznaczony, dopóki gracz nie zmieni zdania i nie kliknie innego stosu żetonów. Dzięki temu można grać z żetonami o tej samej wartości bez konieczności wracania za każdym razem do stosu żetonów.

Uwaga: Nie można umieścić większej liczby żetonów niż dozwolona na jakimkolwiek numerze lub sekcji.

Krok 2

Po wybraniu wartości żetonu, należy umieść kursor myszy nad stołem do ruletki i kliknąć obszary, na które gracz chce wnieść zakład – każde kliknięcie powoduje umieszczenie jednego żetonu na podświetlonym obszarze.

Aby usunąć zakład, należy kliknąć przycisk „ANULUJ ZAKŁAD”, a następnie kliknąć zakład, który ma zostać usunięty.

Kliknięcie przycisku „ANULUJ WSZYSTKIE” powoduje usunięcie wszystkich zakładów ze stołu.

Uwaga: Nie można usuwać zakładów, gdy kulka jest w ruchu.

Krok 3

Po wniesieniu wszystkich zakładów kliknij przycisk „ZAKRĘĆ”, aby zakręcić kołem ruletki. Gdy kulka jest w ruchu, nie można wnosić zakładów. Można je wnosić dopiero po zatrzymaniu się kulki.

Krok 4

Kwota wygranej jest wyświetlana na pasku informacyjnym i jest dodawana do salda. Przegroda koła ruletki z numerem, na którym zatrzymała się kulka jest wyświetlana po lewej stronie panelu Historia.

Gdy kulka zatrzyma się w przegrodzie, można:

·     Kliknąć przycisk „OSTATNI ZAKŁAD”, aby ponownie wnieść poprzedni zakład, a następnie kliknąć przycisk „ZAKRĘĆ”, aby ponownie zakręcić kołem.

·     Kliknąć przycisk „NOWA GRA”, aby rozpocząć nową grę i następnie przejść do Kroku 1.

·     Kliknąć przycisk „PONÓW ZAKŁAD I ZAKRĘĆ”, aby wnieść na stół poprzedni zakład i automatycznie zakręcić kołem – z wniesionym bieżącym i poprzednim zakładem. Przycisk „PONÓW ZAKŁAD I ZAKRĘĆ” jest dostępny po wniesieniu zakładu na stół i rozegraniu jednej rundy.

Uwaga: Jeśli po osiągnięciu maksymalnej stawki zakładu gracz próbuje umieścić żeton na danym polu z numerem lub sekcji lub ma za mało pieniędzy, żeton zacznie migać przez krótką chwilę, a dodatkowe żetony nie zostaną umieszczone w wybranym miejscu. Wyświetlony zostanie również stosowny komunikat.

8. Gra automatyczna

Kliknij przycisk GRA AUTOMATYCZNA, znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu. Otworzy się okno menu gry automatycznej, gdzie można skonfigurować:

1.       Liczbę zakręceń dla funkcji gry automatycznej – można użyć przycisków w lewo i w prawo (o ile są dostępne), aby przewinąć listę wartości.

2.       Opcje zaawansowane – kliknij przycisk OPCJE ZAAWANSOWANE, aby otworzyć zaawansowane menu konfiguracyjne:

·     ZATRZYMAJ, GDY ROZEGRANO WSZYSTKIE ZAKRĘCENIA – gra automatyczna zostaje zatrzymana, gdy rozegrano wszystkie zakręcenia;

·     ZATRZYMAJ, GDY WYGRANE SĄ WYŻSZE LUB RÓWNE – gra automatyczna zostaje zatrzymana, gdy wygrana jest większa lub równa wprowadzonej wartości;

·     ZATRZYMAJ PO PIERWSZEJ WYGRANEJ – gra automatyczna zostaje zatrzymana po pierwszej wygranej;

·     ZATRZYMAJ, GDY SALDO WZROŚNIE O – gra automatyczna zostaje zatrzymana, gdy saldo wzrośnie o wprowadzoną wartość;

·     ZATRZYMAJ, GDY SALDO ZMALEJE O – gra automatyczna zostaje zatrzymana, gdy saldo zmaleje o wprowadzoną wartość;

Uwaga: Funkcja gry automatycznej jest dostępna tylko po wniesieniu zakładu.

Jeśli opcje zaawansowane są włączone, gra automatyczna zostanie zatrzymana po spełnieniu pierwszego warunku, o ile takowy został wybrany. Pozostałe warunki są ignorowane.

Funkcję gry automatycznej można zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając przycisk STOP.

9. Wygrane

Zakłady zwykłe

Wygrana

Jeden numer

35:1

Dwa numery

17:1

Dwa numery z 0

17:1

Trzy numery

11:1

Trio

11:1

Cztery numery

8:1

Pięć pierwszych numerów

6:1

Sześć numerów

5:1

Kolumna, tuzin

2:1

Czerwone/czarne, parzyste/nieparzyste, niskie/wysokie

1:1

10. Opcje gry

Przycisk Opcje znajduje się w lewym górnym rogu ekranu gry. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno Dźwięk i Opcje gry.

Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać dokonane zmiany lub przycisk Anuluj, aby zamknąć okno opcji bez zapisywania.

10.1. Dźwięk

Za pomocą suwaków można zmieniać głośność dźwięków podczas gry.

Można zmieniać głośność dźwięków wygranej, dźwięków gry, dźwięków w tle oraz ogólny poziom głośności.

10.2. Gra

Można włączyć lub wyłączyć następujące efekty graficzne:

·     Turbo gra – pominięcie animacji

·     Podświetlenie stref zakładów – wybierz tę opcję, aby podświetlić numery lub kombinacje po umieszczeniu nad nimi kursora myszy

·     Rosnące podświetlenie – wybierz tę opcję, aby włączyć efekt rosnącego podświetlenia

·     Pokaż komunikat ostrzegawczy – po włączeniu tej opcji podczas gry wyświetlane są dodatkowe komunikaty, np.:

o     osiągnięto maksymalną stawkę zakładu

o     nie osiągnięto minimalnej stawki zakładu

o     zakład został zmieniony

o     za mało pieniędzy, aby wykonać akcję

o     za mało pieniędzy, aby wnieść minimalną stawkę zakładu 

o     brak pieniędzy

10.3. Przycisk Wycisz

Aby całkowicie wyłączyć dźwięk, kliknij przycisk głośnika znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu gry, obok przycisku Opcje gry.

10.4. Przycisk Zasady

Aby wyświetlić zasady gry, kliknij przycisk „?” w lewym górnym rogu ekranu gry, obok przycisku Wycisz.

10.5. Przycisk Historia

Aby wyświetlić szczegółową historię bieżącej gry, kliknij przycisk Historia obok przycisku Zasady (symbol ?”).

10.6. Tabela wypłat

Aby wyświetlić wypłaty dostępne w grze, kliknij symbol kart obok przycisku Historia.

10.7. Tryb pełnoekranowy

Aby włączyć lub wyłączyć tryb pełnoekranowy, kliknij przycisk PEŁNY EKRAN w prawym górnym rogu ekranu gry.

10.8. Wyjście z gry

Aby wyjść z gry, kliknij przycisk Zamknij (X) w prawym górnym rogu ekranu gry.

11. Skróty klawiszowe

·     O – otworzenie/zamknięcie okna opcji

·     M – wyciszenie/przywrócenie ogólnego poziomu głośności

·     R – otworzenie okna z zasadami gry

·     F – włączenie trybu pełnoekranowego    

·     Esc – wyjście z trybu pełnoekranowego lub ukrycie wszystkich otwartych okien            

·     A – otworzenie/zamknięcie okna gry automatycznej podczas wnoszenia zakładu           

·     X – przejście kursora myszy w tryb „ANULUJ ZAKŁAD”. Gracz może teraz kliknąć zakłady, które chce usunąć. Aby przywrócić tryb domyślny kursora, naciśnij przycisk X lub kliknij obszar bez wniesionych zakładów.

·     C – usunięcie wszystkich zakładów ze stołu

·     L – wniesienie poprzedniego zakładu

·     G – otworzenie/zamknięcie okna zakładów grupowych        

·     Spacja – zakręcenie kołem ruletki

·     Enter – ponowne wniesienie zakładu i zakręcenie kołem ruletki

·     Rolka przewijania/strzałka w górę lub w dół – zmiana wartości żetonów

·     P – otworzenie/zamknięcie tabeli wypłat

·     H – wyświetlenie historii sesji

Etykiety narzędzi są dostępne przez całą grę. Przytrzymanie kursora myszy nad elementem sterującym (np.: przyciskiem) powoduje wyświetlenie informacji dotyczących tego elementu oraz przypisanego skrótu klawiszowego.

Uwaga: w trybie pełnoekranowym elementy ActionScript związane z funkcją klawiatury są wyłączone. Wyjątki:

·     Wybrane klawisze znaków niedrukowanych, w szczególności klawisze strzałek, spacja oraz klawisz Tab

·     Skróty klawiszowe wyłączające tryb pełnoekranowy: Esc (Windows i Mac), Ctrl+W (Windows), Cmd+W (Mac) oraz Alt+F4