Euroopa rulett

HTML5 Kasutusjuhend/reeglid (v1.5)

 

1.        Ülevaade

Euroopa ruletis on teie ülesandeks arvata ära, millisesse numbripesasse jääb kuul pidama. Ruleti Euroopa versioonis on ainult üks null ja rohkem võiduvõimalusi kui Ameerika ruletis, kus on kaks nulli.

Märkus Mängu ja selle funktsioonide kirjeldamisel kasutatakse järgmistes peatükkides mänguvaluutana eurot. Teie tegelik mänguvaluuta on määratud teie poolt operaatori juures registreeritud kontoga ja see on kuvatud hetkel valitud mündiväärtuse kõrval.

2.        Üldandmed

Ruletitüüp:                                       Euroopa rulett

Minimaalne panus 0,1-10 laud:                0,1 Euro

Þetoonivirnad:                                          0,1, 0,2, 0,5, 1, 5, 10

Mängija võiduprotsent:                                                     97,30%

Märkus Mäng katkestab ühenduse, kui 45 minutit järjest ei toimu ühtegi tegevust.

2.1.    Ühenduse katkemine mängimise ajal

·    Kui panusesumma on saldost ära võetud ja mängu ühendus katkeb: ühenduse uuesti loomisel näidatakse võidusummat ajaloopaneelil ja kõik võimalikud võidusummad on lisatud teie saldole.

·    Kui panusesummat ei olnud saldolt ära võetud ja mängu ühendus katkeb: ühenduse uuesti loomisel ühtegi võidusummat ei anta kuna panust ei viidud lõpule.

Märkus Rikke korral kõik maksed ja mängud tühistatakse. Kõik veel kinnitamata panused tühistatakse ja kõik veel arveldamata panused tagastatakse.

2.2.    Panustamislimiidid

Panuse tüüp

0,1-10 Laud - Maksimaalsed panused

Otse

10

Poolita

20

Poolita 0

20

Tänav

30

Trio

30

Nurk

40

Nurk 0

40

Kuuene rida

60

Tulp, Tosin

125

Punane/Must, Paaris/Paaritu, Madal/Kõrge

250

Nulli naabrid

170

Naabrid (0-36)

50

Kolmandad

120

Orvud

90

 

3.        Miinimumnõuded

·    Android 4.0+

·    iOS 4.0+

·    Windows Phone’iga ühilduv (võivad esineda väiksemad graafikatõrked)

4.        Panuste tüübid

Sisepanused

Võite panna panuse ükskõik, millisele numbrile sh 0-le. Panuse tegemiseks tuleb asetada þetoon otse vastavalt numbrile.

 

Teil on võimalik teha panus korraga kahele numbrile, asetades þetooni kahte numbrit eraldavale joonele.

 

Teil on võimalik teha panus kombinatsioonidele, nagu 0+1, 0+2 ja 0+3, asetades þetooni 0 ja teisi numbreid eraldavale joonele.

 

Teil on võimalik teha panus korraga kolmele numbrile, asetades þetoonid ruletilaua ülemisele piirjoonele – ruletilaua numbrite 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 ja 36 kohale.

 

Panus 0, 1 ja 2-e või 0,, 2 ja 3-e ristumiskohale.

 

Teil on võimalik teha panus korraga neljale numbrile, asetades selleks þetooni nelja numbri nurkade kokkupuutekohale. Näide: koht, kus saavad kokku ruletinumbrid 4, 5, 7 ja 8.

 

Teil on võimalik panustada numbritele 0+1+2+3, asetades þetoonid välispunktile, kus numbrid 0 ja 3 kokku saavad.

 

Teil on võimalik teha Six Line-panus (st kuus erinevat numbrit kahes kõrvuti asetsevas kolmest numbrist koosnevas reas, mida kutsutakse street ehk tänav), asetades þetoonid kahte streeti eraldava joone ülemisele välispiirile.

 

Välispanused

Iga kolme numbritulba all on väli kirjega „2:1“. Teil on võimalik teha panus igale kolmest tulbast, asetades þetoonid kirjega „2:1“ märgistatud väljadele. Võidate mängu, kui saadud ruletinumber on teie poolt panustatud tulbas. Võidud makstakse 2:1 suhtarvu alusel; 0-i saamine tähistab kaotust.

 

Teil on võimalik teha panus 12-st numbrist koosnevale grupile, asetades þetoonid ühele kolmest väljast, millel on kiri „1st 12“, „2nd 12“ või „3rd 12“. Kui üks teie 12-st numbrist on just see, millel ruletikuul pidama jäi, makstakse teile suhtarvuga 2:1; 0-i saamine tähistab kaotust.

 

Panus tehakse punase teemandiga tähistatud väljale. 0 ei kuulu võidunumbrite hulka.

 

Panus tehakse musta teemandiga tähistatud väljale. 0 ei kuulu võidunumbrite hulka.

 

Panus tehakse väljale, mis on tähistatud kirjega „EVEN“. 0 ei kuulu võidunumbrite hulka.

 

Panus tehakse väljale, mis on tähistatud kirjega „ODD“. 0 ei kuulu võidunumbrite hulka.

 

Panus tehakse väljale, mis on tähistatud kirjega „Low“. 0 ei kuulu võidunumbrite hulka.

 

Panus tehakse väljale, mis on tähistatud kirjega „High“. 0 ei kuulu võidunumbrite hulka.

 

Grupipanus

Puudutage nuppu Rohkem ja puudutage seejärel Laud, avada sellised panused, nagu Naabrid, Kolmandad ja Orvud.

 

Naabrid

Sellist tüüpi panuse tegemiseks puudutage nuppu Laud ja puudutage seejärel nuppu „Naabrid“ (Nulli naabrid). Panuse Nulli naabrid puhul katavad 9 þetooni 0 ja 16 ning teised numbrid: 0/2/3, 25/26/28/29 – igaüks neist ühe þetooniga, ja 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35 – igaüks neist ühe þetooniga.

 

Seda tüüpi panuse tegemiseks puudutage nuppu Laud ja puudutage seejärel Eripanuste jaotises Naabrid soovitud numbrit. Jaotises Naabrid numbrit puudutades, asetatakse igale numbrile üks þetoon.

 

Kolmandad Võiduvõimalus 17:1, kui panustada 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36

Sellist tüüpi panuse tegemiseks puudutage nuppu Laud ja puudutage seejärel nuppu „Kolmandad“. Panuse Kolmandad puhul katavad 6 þetooni 12 numbrit: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 – igaüks neist ühe þetooniga.

 

Orvud Võiduvõimalus 35:1, kui panustada 1 ja 17:1, kui panustada 6/9, 14/17, 17/20, 31/34

Sellist tüüpi panuse tegemiseks puudutage nuppu Laud ja puudutage seejärel nuppu „Orvud“. Panuse Orvud puhul katavad 5-þetooni numbri 1 ühe þetooniga ja numbrid 6/9 + 14/17 + 17/20 + 31/34 igaühe ühe þetooniga.

5.        Paigutus

Märkus Juhul, kui teil ei õnnestu oma seadmes kogu ruletilauda näha, nipsake üles (või alla), et liikuda mööda mänguekraani üles või alla.

Euroopa rulett on märgistatud numbritega 1st 36ni, mis on tähistatud vaheldumisi musta a punase värviga, ja rohelist värvi numbriga 0.

Märkus Ruletilaual kuvatud laua piirid (MIN: 0,1 ja MAX: 10, eurodes) on seotud Otse-panusega.

Mänguekraanil on järgmised sektsioonid:

·    ülemisel poolel:

o    nupp seaded  - puudutage seadetemenüü avamiseks, kus teil on võimalik:

     puudutage nuppu Kodu - puudutage mängu sulgemiseks ja samas brauseriaknas avalehe avamiseks

     puudutage mängusiseste Reeglite nuppu,  et vaadata põgusalt mängureegleid.

     puudutage nuppu Kassiir, kassiirilehe avamiseks

     puudutage nuppu Vaigista, et keelata kõik mänguhelid; uuesti sama nupu puudutamisel mänguhelid taastuvad

     puudutage nuppu Statistika, et vaadata statistikat, millised on olnud viimased numbrit, kuhu ruletikuulid on peatunud ja teisi mängu mängimisega seotud statistikat, ning avada uuest brauseriaknas mängimise ajalgu

     puudutage nuppu Jaga, et jagada oma mängulinki sotsiaalvõrgustikus

Märkus Puudutage nuppu seaded uuesti, et sulgeda seadetemenüü.

o    kuvatakse hetke Saldo ja hetke Panused; võidu korral muutub Panuste näit Võitude näiduks ja näitab teie hetke võidusummat

o    erinevate mängutulemuste ajalugu

·    ekraani keskel: laua min ja max limiidid ning ruletilaud

·    alumises ääres vasakult paremale:

o    þetoonivirn – teise þetoonivirna valimiseks puudutage hetkel kuvatud þetoonivirna

o    puudutage nuppu Rohkem, et vaadata võimalikke tegevusi:

     Eemalda  – aktiivne ainult pärast lauale panuse tegemist; puudutage, et eemaldada laualt kõik tehtud panused

     Võta tagasi – puudutage viimasena lauale asetatud þetooni eemaldamiseks

     Laud – puudutage grupipanuste vaatamiseks (ja tegemiseks)

     Duubel – puudutage kõigi hetkel lauale tehtud panuste kahekordistamiseks

o    puudutage nuppu Auto (aktiivne ainult pärast panuse tegemist), et käivitada mängu automaarkeerutuste funktsioon

o    puudutage nuppu Korda, et panna lauale eelmine panus (see tegevus ruletti ei keeruta)

o     puudutage nuppu KEERUTA, et keerutada ruletti (aktiivne ainult pärast lauale panuste tegemist)

Pärast nupu Laud puudutamist, saate vaadata olemasolevaid grupipanuseid, nagu Naabrid, Kolmas, Orvud.

Märkus Juhul, kui teil ei õnnestu oma seadmes kogu grupipanuste tabelit näha, nipsake üles (või alla), et liikuda mööda mänguekraani üles või alla.

6.        Mängureeglid ja seaded

6.1.    Mänguseaded

Þetooni vaikeväärtuseks on 0,1.

Konfliktis olevate panuste tegemine ei ole võimalik. Konfliktis olevad panused on järgmised:

·    üheks keerutuseks korraga Punasele ja Mustale panustamine

·    üheks keerutuseks korraga Paaris ja Paaritule panustamine

·    üheks keerutuseks korraga Kõrgele ja Madalale panustamine

·    üheks keerutuseks kõigile kolmele Tulbapiirkonnale panustamine (lubatud on panustada ka kahele kolmest Tulbapiirkonnast)

·    üheks keerutuseks kõigile kolmele Tosinapiirkonnale panustamine (lubatud on panustada ka kahele kolmest Tosinapiirkonnast)

6.2.    Kuidas mängida

1. tegevus

Valige þetoonivirn, mida soovite kasutada. Pärast þetooniväärtuse valimist jääb see valituks, kuni otsustate seda muuta, puudutades hetkel valitud þetoonivirnal. See tähendab, et te saate mängida samal panusetasemel ilma þetoonivirnadesse naasmiseta.

Märkus Numbritele või jaotistele ei saa panustada lubatust rohkem þetoone.

2. tegevus

Pärast þetoonivirna valimist puudutage ruletilaual ala/alasid, kuhu soovite asetada panust – iga puudutus asetab sellele alaleühe þetooni.

Märkus Panust saab teha ka nii, et lohistate þetooni valitud virnast alale, kuhu te soovite panust asetada.

Panuse eemaldamiseks puudutage nuppu Rohkem, et vaadata võimalikke tegevusi, ja puudutage seejärel välja Võta tagasi, et eemaldada viimane lauale asetatud panus.

Kõigi panuste eemaldamiseks puudutage nuppu Rohkem, et vaadata võimalikke tegevusi, ja puudutage seejärel valikut Eemalda .

Märkus Kui rulett on alustanud pöörlemist, ei ole panuseid enam võimalik eemaldada.

3. tegevus

Puudutage nuppu KEERUTA, et keerutada pärast panuste tegemist ruletiratast – selle tegevuse järel kuvatakse ekraanile pöörlev ruletiratas. Kui kuul on veerema hakanud, ei ole kuni kuuli seiskumiseni võimalik täiendavaid panuseid teha.

4. tegevus

Kui ruletiratas seiskub, kuvatakse ruletiratta kohale (piiratud ajaks) number, millel kuul peatus ja teie (võimalik) võidusumma.

Seejärel saate Viimase tulemuse kuvalt või statistika jaotisest vaadata, millised on olnud viimased numbrid, millel kuul on peatunud.

Võidukuva teaberibalt on teil võimalik vaadata kõiki teie poolt võidetud summasid. Teie võidusumma lisatakse saldole.

Pärast kuuli seiskumist on teil võimalik teha järgmist.

·    Puudutage nuppu Korda, et teha uuesti eelmine panus ja puudutage seejärel nuppu KEERUTA , et alustada uut keerutust.

·    Alustage uut mängu 1. tegevusest.

Märkus: Kui üritate paigutada þetooni numbrile või jaotisele pärast maksimaalse panusesumma saavutamist või kui teil pole piisavalt raha, teavitatakse teid sllest ja täiendavaid þetoone lauale ei panda.

7.        Automaatmängimine

Puudutage ekraani allosas asuvat nuppu Automaatmängimine (aktiivne ainult pärast panuse tegemist), et käivitada mängu automaatkeerutuste funktsioon.

Puudutage nuppu PEATA AUTOMAATMÄNGIMINE, et peatada automaatmängimisfunktsioon ükskõik mis ajal.

Märkus Võite peatada automaatkeerutusel uue keerutuse alustamist, puudutades selleks nuppu PEATA AUTOMAATMÄNGIMINE enne kui AUTOMAATMÄNGIMINE ON AKTIIVNE riba lõpule jõuab.

8.        Väljamaksed

Standardne panuse tüüp

Väljamakse

Otse

35:1

Poolita

17:1

Poolita 0

17:1

Tänav

11:1

Trio

11:1

Nurk

8:1

Nurk 0

8:1

Kuuene rida

5:1

Tulp, Tosin

2:1

Punane/Must, Paaris/Paaritu, Kõrge/Madal

1:1