Eiropas rulete

HTML5 Lietotāja ceļvedis / Noteikumi (v1.5)

 

1.        Pārskats

Eiropas ruletē ir jācenšas paredzēt, pie kura skaitļa apstāsies bumbiņa. Eiropas ruletē ir tikai viena nulle. Šajā spēlē pastāv lielākas izredzes laimēt nekā Amerikāņu ruletē, kurā ir divas nulles.

Piezīme. Šajā spēles un tās funkcionālo iespēju aprakstā izmantotā spēles valūta ir EIRO. Faktiskā spēles valūta tiek noteikta atkarībā no reģistrētā spēles konta. Tā ir redzama blakus atlasītajai monētas vērtībai.

2.        Vispārējās specifikācijas

Ruletes tips:                                       Eiropas rulete

Minimālā likme 0,1-10 galdam:                0,1 eiro

Žetonu grēdas:                                          0,1; 0,2; 0,5; 1; 5; 10

Atdeve                                                     97,30%

Piezīme. Spēles savienojums tiks pārtraukts, ja 45 sekundes pēc kārtas netiks veiktas nekādas darbības.

2.1.    Savienojuma zaudēšana spēles laikā

·    Ja derību summa ir iegūta no pieejamā atlikuma, un spēles savienojums tiek pārtraukts: pēc savienojuma atjaunošanas laimējušais skaitlis tiek parādīts Vēstures panelī, un jebkuri laimesti tiek pieskaitīti atlikumam.

·    Ja derību summa nav iegūta no pieejamā atlikuma, un spēles savienojums tiek pārtraukts: pēc savienojuma atjaunošanas laimests netiek piešķirts, jo likme netika pabeigta.

Piezīme. Disfunkcijas gadījumā tiks anulētas visas izmaksas, spēle un visas neakceptētās likmes, kā arī tiks atlīdzinātas visas likmes, kuru iznākums netika izlemts

2.2.    Likmju limiti

Likmes veids

0,1-10 galds — maksimālās likmes

Viens skaitlis

10

Dalīta likme

20

Dalīta likme 0

20

Līnija

30

Trio

30

Stūris

40

Stūris 0

40

Sešlīnija

60

Kolonna, ducis

125

Sarkans/Melns, Pāra/Nepāra, Zems/Augsts

250

Nulles blakus skaitļi

170

Blakus skaitļi (0-36)

50

Trešie

120

Savrupi

90

 

3.        Minimālās tehniskās prasības

·    Android 4.0+

·    iOS 4.0+

·    Saderība ar Windows telefonu (var būt nelielas grafiskas atšķirības)

4.        Likmju veidi

Iekšējās likmes

Likmi var veikt uz jebkuru skaitli, tostarp 0, liekot žetonus tieši uz skaitļa.

 

Likmi var likt uz diviem skaitļiem ar vienu un to pašu likmes summu, novietojot žetonu uz līnijas, kas atdala abus skaitļus.

 

Likmi var veikt uz tādām kombinācijām kā 0+1, 0+2 un 0+3, novietojot žetonu uz līnijas, kas 0 atdala no citiem skaitļiem.

 

Likmi var veikt uz trim skaitļiem ar vienu un to pašu likmi, novietojot žetonus uz ruletes galda ārlīnijas — virs ruletes galda skaitļiem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 un 36.

 

Likme uz punktu, kur krustojas skaitļi 0, 1 un 2 vai 0, 2 un 3.

 

Likmi vienlaicīgi var veikt uz četriem skaitļiem, novietojot žetonus stūros, kur krustojas šie četri skaitļi. Piemēram, skaitļu 4, 5, 7 un 8 krustpunktā.

 

Jūs varat veikt likmi uz 0+1+2+3, novietojot žetonus ārējā punktā, kur krustojas skaitļi 0 un 3.

 

Jūs varat veikt sešlīnijas likmi (kas nozīmē sešus atšķirīgus skaitļus divās blakus rindās pa trīs katrā, ko dēvē par līnijām), novietojot žetonus uz ārlīnijas abu skaitļu rindu saskares punktā.

 

Ārējās likmes

Zem visām trim skaitļu kolonnām ir lodziņš ar tekstu “2:1”. Likmi uz jebkuru no trim kolonnām var veikt, novietojot žetonus uz viena no lodziņiem “2:1”. Laimests tiek iegūts, ja izvērstais ruletes skaitlis atrodas kolonnā, uz kuru veicāt likmi. Laimesti tiek izmaksāti ar koeficientu 2:1; 0 ir zaudējuma skaitlis.

 

Likmi var veikt uz divpadsmit skaitļiem, novietojot žetonus uz viena no trim lodziņiem, kas apzīmēti ar tekstu “Pirmie 12”, “Otrie 12” vai “Trešie 12”. Ja viens no iegūtajiem 12 skaitļiem ir skaitlis, pie kura ir apstājusies ruletes bumbiņa, saņemsiet samaksu ar koeficientu 2:1; 0 ir zaudējuma skaitlis.

 

Likme uz lodziņu, kas apzīmēts ar sarkanu kāravu. Skaitlis 0 nav iekļauts.

 

Likme uz lodziņu, kas apzīmēts ar melnu kāravu. Skaitlis 0 nav iekļauts.

 

Likme uz lodziņu, kas apzīmēts ar “PĀRA”. Skaitlis 0 nav iekļauts.

 

Likme uz lodziņu, kas apzīmēts ar “NEPĀRA”. Skaitlis 0 nav iekļauts.

 

Likme uz lodziņu, kas apzīmēts ar “Zems”. 0 nav iekļauta.

 

Likme uz lodziņu, kas apzīmēts ar “Augsts”. 0 nav iekļauta.

 

Grupveida likme

Pieskarieties pogai Vairāk  un pēc tam pogai — Galds , lai piekļūtu tādām likmēm, kā “Blakus skaitļi”, “Trešie” un “Savrupi”.

 

Blakus skaitļi

Lai veiktu šādu likmi, pieskarieties pogai Galds un pēc tam pogai — “Blakus skaitļi” (“Nulles blakus skaitļi”). Likmē “Nulles blakus skaitļi” 9 žetoni tiek likti uz 0 un 16 citiem skaitļiem: 0/2/3, 25/26/28/29 — divi žetoni uz katra, un 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35 — viens žetons uz katra.

 

Lai veiktu šādu likmi, pieskarieties pogai Galds un pēc tam — vēlamajam skaitlim īpašo likmju sadaļā “Blakus skaitļi”. Pieskaroties skaitlim blakus skaitļu sadaļā, uz katra skaitļa tiks uzlikts viens žetons.

 

Trešie (Thirds) — izmaksas koeficients 17:1 skaitļiem 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36

Lai veiktu šādu likmi, pieskarieties pogai Galds un pēc tam pogai — “Trešie”. Likmei “Trešie” 6 žetoni tiek likti uz 12 skaitļiem: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 — viens žetons uz katra skaitļa.

 

Savrupi (Orphans) — izmaksas koeficients 35:1 skaitlim 1 un 17:1 skaitļiem 6/9, 14/17, 17/20, 31/34

Lai veiktu šādu likmi, pieskarieties pogai Galds un pēc tam pogai — “Savrupi”. Likmei “Savrupi” tiek likti 5 žetoni: viens žetons uz skaitļa 1 un pa vienam žetonam uz skaitļiem 6/9 + 14/17 + 17/20 + 31/34.

5.        Izkārtojums

Piezīme. Ja jūs savas ierīces ekrānā neredzat visu ruletes galdu, velciet ar pirkstu pa ekrānu uz augšu (vai uz leju), lai ritinātu spēles ekrānu uz augšu vai uz leju.

Uz Eiropas ruletes rata ir pamīšus izkārtoti skaitļi no 1 līdz 36 sarkanā un melnā krāsā, kā arī skaitlis 0 zaļā krāsā.

Piezīme. Galda limiti, kas redzami uz ruletes galda (MIN.: 0,1 un MAKS: 10 Euro valūtā), attiecas uz viena skaitļa likmi.

Spēles ekrāns ir sadalīts šādos segmentos:

·    augšējā daļa:

o    poga iestatījumi  – pieskarieties, lai atvērtu iestatījumu izvēlni, kurā jūs varat:

     pieskarties pogai Sākums  , lai aizvērtu spēli un atvērtu sākumlapu tajā pašā pārlūka logā,

     pieskarties spēles pogai Noteikumi  , lai skatītu spēles noteikumu kopsavilkumu,

     pieskarties pogai Kasieris  , lai dotos uz kasiera lapu,

     pieskarties pogai Skaņas izslēgšana  , lai atspējotu visas spēles skaņas; pieskarieties šai pogai vēlreiz, lai iespējotu visas spēles skaņas,

     pieskarties pogai Statistika  , lai skatītu pēdējos skaitļus, pie kuriem apstājās ruletes bumbiņa, un citu spēles norises statistiku, kā arī atvērtu spēles vēsturi jaunā pārlūka logā,

     pieskarties pogai Kopīgot  , lai kopīgotu spēles saiti sociālajā tīklā;

Piezīme. Pieskarieties pogai Iestatījumi  atkārtoti, lai aizvērtu iestatījumu izvēlni.

o    sadaļas “Atlikums” un “Likmes”; ja jūs laimējat, likmju sadaļu nomaina sadaļa “Laimests”, kurā ir redzams jūsu pašreizējais laimests,

o    dažādu spēles rezultātu vēsture;

·    ekrāna vidusdaļā: galda minimālās un maksimālās robežvērtības un ruletes galds;

·    apakšējā daļā no kreisās uz labo pusi:

o    žetonu grēda — lai atlasītu citu žetonu grēdu, pieskarieties pašreizējai žetonu grēdai,

o    pieskarties pogai Vairāk  , lai skatītu pieejamās darbības:

     Notīrīt  — aktivizējiet tikai tad, kad uz galda ir uzlikta likme; pieskarieties tai, lai notīrītu visas uz galda uzliktās likmes,

     Atsaukt — pieskarieties, lai noņemtu pēdējo uz galda uzlikto žetonu,

     Galds — pieskarieties, lai skatītu (un veiktu) grupveida likmes,

     Dubultot — pieskarieties, lai dubultotu pašreizējo(-ās) likmi(-es), kas atrodas uz galda,

o    pieskarties pogai Automātiskie griezieni  (aktīva tikai pēc likmes veikšanas), lai iedarbinātu spēles automātisko griezienu funkciju,

o    pieskarties pogai Atkārtot  , lai uzliktu uz galda iepriekšējo likmi (šīs darbības rezultātā netiek iegriezta rulete),

o     pieskarties pogai GRIEZT  , lai grieztu ruleti (aktīva tikai pēc likmes veikšanas).

Pieskaroties pogai Galds , jūs varat skatīt pieejamās grupveida likmes, piemēram, “Blakus skaitļi”, “Trešie” un “Savrupi”.

Piezīme. Ja jūs savas ierīces ekrānā neredzat visu grupveida likmju galdu, velciet ar pirkstu uz augšu (vai uz leju), lai ritinātu spēles ekrānu uz augšu vai uz leju.

6.        Spēles noteikumi un iestatījumi

6.1.    Spēles iestatījumi

Atlasītā žetona noklusējuma vērtība ir 0,1.

Nav iespējams veikt pretrunīgas likmes. Pretrunīgas likmes ir šādas:

·    derības gan uz sarkanu, gan melnu skaitli (Red / Black) vienā griezienā;

·    derības gan uz pāra, gan nepāra skaitli (Even / Odd) vienā griezienā;

·    derības gan uz zemu, gan augstu skaitli (High / Low) vienā griezienā;

·    derības uz visām trim kolonnām (Column) vienā griezienā (derības uz divām no trim kolonnām ir atļautas);

·    derības uz visiem trim dučiem (Dozen) vienā griezienā (derības uz diviem no trim dučiem ir atļautas).

6.2.    Spēles noteikumi

1. darbība

Atlasiet žetonu grēdu, ko vēlaties izmantot. Atlasītā žetona vērtība saglabājas, līdz nolemjat to mainīt, pieskaroties atlasītajai žetonu grēdai. Tas nozīmē, ka varat spēlēt ar vienu un to pašu žetona vērtību, neatgriežoties pie žetonu grēdām.

Piezīme. Ne uz viena skaitļa vai sektora nav atļauts likt tādu skaitu žetonu, kas pārsniedz atļauto.

2. solis

Kad esat izvēlējies žetonu grēdu, pieskarieties ruletes galda sektoriem, kuros vēlaties veikt likmi — veicot vienu pieskārienu, attiecīgajā sektorā tiek uzlikts viens žetons.

Piezīme. Jūs arī varat veikt likmi, pārvelkot žetonu no atlasītās grēdas uz segmentu, kurā jūs vēlaties veikt likmi.

Lai noņemtu likmi un skatītu pieejamās darbības, pieskarieties pogai Vairāk  , un pēc tam — pogai Atsaukt , lai noņemtu pēdējo uz galda uzlikto žetonu.

Lai noņemtu visas likmes un skatītu pieejamās darbības, pieskarieties pogai Vairāk  , un pēc tam — pogai Notīrīt .

Piezīme. Likmes nevar noņemt, ja rulete jau ir sākusi griezties.

3. darbība

Pieskarieties pogai GRIEZT  , lai iegrieztu ruletes ratu pēc likmju veikšanas — uz ekrāna parādīsies ruletes rats, kas griežas. Jaunas likmes varēs veikt tikai tad, kad bumbiņa būs apstājusies.

4. solis

Kad rats pārstāj griezties, virs tā (ierobežotu laika periodu) ir redzams skaitlis, pie kura apstājās bumbiņa, kā arī laimests (ja tāds ir bijis).

Turpmāk jūs varat noskaidrot pēdējo(s) skaitli(-ļus), pie kura(-iem) apstājās bumbiņa, sadaļā “Pēdējais rezultāts” vai statistikas sadaļā.

Jūs varat noskaidrot laimēto summu informācijas joslas sadaļā “Laimests”. Laimētā summa tiek pieskaitīta atlikumam.

Kad bumbiņa ir apstājusies, jūs varat:

·    pieskarties pogai Atkārtot  , lai atkārtotu iepriekšējo likmi, un pēc tam pieskarties pogai GRIEZT  , lai sāktu jaunu griezienu;

·    sākt jaunu spēli, sākot ar 1. darbību.

Piezīme. Ja mēģināsiet likt žetonu uz skaitļa vai sektora pēc tam, kad tika sasniegta maksimālā likme vai nepietiek naudas, parādīsies informatīvs ziņojums un netiks uzlikti citi žetoni.

7.        Automātiskā spēle

Ekrāna apakšējā daļā pieskarieties pogai Automātiskā spēle  (aktīva tikai pēc likmes veikšanas), lai iedarbinātu spēles automātisko griezienu funkciju.

Pieskarieties pogai APTURĒT AUTOMĀTISKO SPĒLI  , lai jebkurā brīdī apturētu automātiskās spēles funkciju.

Piezīme. Jūs varat apturēt automātiskos griezienus, ja sāksiet jaunu griezienu, pieskaroties pogai APTURĒT AUTOMĀTISKO SPĒLI  , pirms ir aizpildīta josla AUTOMĀTISKĀ SPĒLE AKTĪVA.

8.        Izmaksas

Standarta likmes veids

Izmaksa

Viens skaitlis

35:1

Dalīta likme

17:1

Dalīta likme 0

17:1

Līnija

11:1

Trio

11:1

Stūris

8:1

Stūris 0

8:1

Sešlīnija

5:1

Kolonna, ducis

2:1

Sarkans/Melns, Pāra/Nepāra, Augsts/Zems

1:1