European Roulette

HTML5 Ръководство за ползване / Правила (v1.4)

 

1. Преглед

В European Roulette се опитвате да предскажете числото на слота, където ще спре топчето. The European Roulette версия на рулетка има само една нула и предлага по-големи шансове за печалба, отколкото American Roulette, която има две нули.

2. Обща спецификация

Тип Рулетка:                                                        European Roulette

Минимален залог за маса 0,1-10:                                 0,1 Евро

Чипове залози:                                                   0,1, 0,2, 0,5, 1, 5, 10

RTP:                                                                        97,30%

Забележка: Играта ще се изключи, ако не бъдат предприети действия в продължение на 45 последователни минути.

2.1. Прекъсване по време на игра

·     Ако сумата на залога е взета от баланса, и играта прекъсне: След като връзката е подновена, печелившото число е показано в раздела за хронология и всички печалби се добавят към баланса.

·     Ако сумата на залога не е взета от баланса, и прекъсва играта: След като връзката е подновена, печалбите не се присъждат, тъй като залогът не е завършен.

Забележка: В случай на повреда всички плащания и играта се анулират; всеки залог, който все още не е приет, ще бъдат анулиран, всеки залог, който не е бил уреден ще бъде възстановен.

2.2. Лимити за залагане

Тип залог

0,1-10 Маса - Максимални залагания

Straight Up

10

Split

20

Split 0

20

Street

30

Trio

30

Corner

40

Corner 0

40

Six Line

60

Column, Dozen

125

Red/Black, Even/Odd, Low/High

250

Zero’s Neighbours

170

Neighbours (0-36)

50

Thirds

120

Orphans

90

 

3. Минимални PC Изисквания

·     Android 4,0+

·     iOS 4,0+

·     Съвместимо с Windows Phone (може да има дребни графични проблеми)

4. Видове залози

Вътрешни залози

Можете да заложите на произволно число, включително 0, чрез поставяне на чипове директно върху число.

 

Можете да заложите на две числа, като се използва същият залог чрез поставяне на чип на линията, която разделя двете числа.

 

Можете да заложите на комбинации, като например 0 + 1 и 0 + 3, чрез поставяне на чип на линията, която разделя 0 от другите числа.

 

Можете да заложите на три числа, използвайки същия залог чрез поставяне на чипове на външната дясна граница на масата на Roulette - отдясно на числата на рулетката 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 и 36.

 

Залог върху точката на пресичане между 0, 1 и 2 или 0, 2 и 3.

 

Можете да заложите на четири числа в даден момент, чрез поставяне на чипове по ъглите, където четирите числа се срещат. На пример: централната точка, където се срещат числата на рулетката 4, 5, 7 и 8.

 

Можете да заложите на 0 + 1 + 2 + 3, чрез поставяне на чипове на външната точка, където се срещат числата 0 и 3.

 

Можете да поставите залог на Six Line (което означава, шест различни числа в два съседни реда от три числа всеки - наречени улици), чрез поставяне на чипове върху външната дясна гранична линия, където линията, разделяща двете улици е прекъсната.

 

Външни залагания

На дъното на всяка от трите колони с цифри, има кутия отбелязана "2 към 1". Можете да заложите на всяка от трите колони чрез поставяне на чипове върху отбелязаните кутии "2-1". Печелите, ако изтегленото число от рулетката е от колоната, където сте поставили залог. Печалби се изплащат според съотношение 2:1; 0 е губеща цифра.

 

Можете да заложите на група от дванадесет числа чрез поставяне на чипове върху една от трите полета с надписи "1-ви 12", "2-ри 12", или "трети 12". Ако едно от вашите 12 числа е числото, където топчето на рулетката е спряло, Ви се изплаща според съотношението 2:1; 0 е губеща цифра.

 

Залог в полето маркирано с червен диамант. Числото 0 не е включено.

 

Залог в полето маркирано с черен диамант. Числото 0 не е включено.

 

Залог в полето с надпис "EVEN". Числото 0 не е включено.

 

Залог в полето с надпис "ODD". Числото 0 не е включено.

 

Залог в полето с надпис "Low". Числото 0 не е включено.

 

Залог в полето с надпис "High". Числото 0 не е включено.

 

Групов залог

Докоснете бутона More Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png и след това натиснете Table Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png за достъп до залози като Neighbours, Thirds, Orphans.

 

Neighbours

За да се постави този вид залог, натиснете бутона Table и след това натиснете бутона „Neighbours“ (Zero’s Neighbours). За залог Zero’s Neighbours, 7-чипа покриват 0 и 16 други числа: 0/2/3 + 25/26/28/29 + 4/7 + 12/15 + 18/21 + 19/22 + 32/35, всяко с един чип.

 

За да се постави този вид залог, докоснете Докоснете бутона на маса Table и след това докоснете желания номер в раздела Съседи на Специални залози. Когато кликнете върху число в раздела за съседи, един чип ще бъде поставен върху всяко от подчертаните числа.

 

Thirds Плаща 17:1 за 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36

За да се постави този вид залог, натиснете бутона Table и след това натиснете бутона „Thirds“. За залог Thirds, 6-чипове покриват цифрите от тридесет и три до двадесет и седем: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 – всяко с един чип.

 

Orphans Плаща 35:1 за 1 и 17:1 за 6/9, 14/17, 17/20, 31/34

За да се постави този вид залог, натиснете бутона Table и след това натиснете бутона „Orphans“. За залог Orphans, 5-чипа покриват числото 1 и осем други числа: числото 1 - с един чип и числата 6/9 + 14/17 + 17/20 + 31/34 – всяко с един чип.

5. Оформление

Забележка: В случай, че не можете да видите цялото рулетка таблицата на екрана на вашето устройство, плъзнете нагоре (или надолу), за да превъртите нагоре или надолу екрана на играта.

Колелото на European Roulette е маркирано с числа от 1 до 36 и редуващи се цветове - червено и черно; и зелено "0".

Забележка: Лимитите на масата са показани върху масата на рулетката (MIN: 0,1 и MAX: 10, в Евро) са свързани със залога Straight Up.

Екрана на играта има три раздела:

·     на горния раздел:

o     бутона за настройки Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-settings.png - докоснете, за да отворите менюто с настройки, където можете да:

-        докоснете бутона Home Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/home-icon.png , за да затворите играта и да отворите основната страница на сайта, в същия прозорец на браузъра

-        натиснете бутона Rules Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/rules-icon.png по време на игра, за да видите следните правила по време на игра

-        докоснете бутона Cashier Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/cashier-icon.png , за да отидете на страницата Каса

-        докоснете бутона Mute Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/soundOn.png , за да деактивирате всички звуци в играта; натиснете бутона отново, за да включите всички звуци в играта

-        докоснете бутона Statistics Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/statistics-icon.png , за да видите хронологията на последните номера, където са спирали топчетата на рулетката и други статистики на играта и отворете хронологията на играта в нова страница на браузъра

-        докоснете бутона Share Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/share-icon.png , за споделяне на връзката към играта в социална мрежа

Забележка: Докоснете бутона за настройки settings Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-settings.png отново, за да затворите менюто за настройка.

o     показват се текущото салдо и текущата залагания; в случай на победа, екранът за залозите се променя в екран за Печалба и показва Вашите текущи печалби

o     хронология на различни резултати от игри

·     в средата на екрана: минималните и максималните лимити на масата и масата за рулетка

·     от долната страна, от ляво на дясно:

o     залогът на чип - за да изберете друг залог на чип, докоснете текущо показания залог на чип

o     натиснете бутона More Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png , за да видите наличните действия:

-        Clear Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-clear-active.png – активно е само след като залог е поставен на масата; докоснете, за да изчистите всички залози на масата

-        Undo Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-undo-active.png – докоснете, за да премахнете последния чип поставен на масата

-        Table Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png – докоснете, за да видите (и поставите) групови залози

-        Double Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-double-active.png – докоснете, за да удвоите всички настоящи залог (зи) поставени на масата

o     докоснете бутона Auto Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-repeat.png (активен само след като е поставен залог), за да стартирате функцията на играта автоматично завъртане

o     докоснете бутона Repeat Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-rebet.png , за поставяне на предишния залог на масата (това действие не завърта рулетката)

o      докоснете бутона SPIN Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png , за да завъртите рулетката (активен само след като залог е поставен на масата)

След като докоснете бутона Table Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png, можете да видите възможните групови залози като Neighbours, Third, Orphans.

Забележка: В случай, че не можете да видите цялото рулетка таблицата на екрана на вашето устройство, плъзнете нагоре (или надолу), за да превъртите нагоре или надолу екрана на играта.

6. Правила на играта и настройки

6.1. Настройки на играта

Избраната деноминация на чип по подразбиране е 0,1.

Поставянето на противоречиви залози не е възможно. Противоречиви залози са:

·     залагания върху Red и Black за едно завъртане

·     залагания върху Even и Odd за едно завъртане

·     залагане на High и Low за едно завъртане

·     залагания върху трите зони на колони за едно завъртане (залагане на две от три зони на колони е позволено)

·     залагане на всички три зони на Дузина за едно завъртане (залагане на две от три зони на Дузина е позволено)

6.2. Как да играя

Стъпка 1

Изберете чипа за залог, който искате да използвате. След като изберете стойност на чип, той остава избран, докато не решите да го промените като кликнете различен чип за залог. Това означава, че можете да играете на същия залог за стойност, без да се връщате към стаковете чипове.

Забележка: Не можете да поставите повече от допустимия брой чипове върху някое от числата или разделите.

Стъпка 2

След като изберете стойност на чип, поставете курсора на мишката върху масата на рулетката и кликнете зоната(ите), където искате да поставите залог - всяко кликване поставя един чип върху маркираната област.

Забележка: Можете също така да поставите залог, чрез плъзгане на чип от избрания залог върху зоната, върху която искате да поставите залога.

За да отстраните залог, натиснете върху бутона More Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png , за да видите наличните действия и след това натиснете Undo Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-undo-active.png , за да отстраните последния чип поставен на масата.

За да отстраните всички залози, натиснете бутона More Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png , за да видите всички налични действия и след това докоснете Clear Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-clear-active.png.

Забележка: Залозите не могат да бъдат отстранени след рулетката е започнала да се върти.

Стъпка 3

Докоснете бутона SPIN Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png , за да завъртите колелото на рулетката, след като залозите са поставени - това действие показва въртящата се рулетка на екрана. След като топчето е в движение, не можете да поставяте повече залози, докато спре.

Стъпка 4

Когато рулетката спре да се върти, номерът, върху който топчето е спряло, както и Вашите печалби, (ако има такива), са показани над колелото на рулетката (за ограничен период от време).

След това можете да видите последното число(а), на които топчето е спирало върху екрана Последен резултат или в раздела за статистиката.

Можете да видите всяка сума, която печелите в лентата за информация, върху екрана Win. Сумата, която спечелите се добавя към салдото.

След спиране на топчето, можете да:

·     Щракнете върху бутона Repeat Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-rebet.png , за да поставите предишния залог и след това кликнете върху бутона SPIN Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png , за да започне ново завъртане.

·     Започнете нова игра от Стъпка 1.

Забележка: Ако се опитате да поставите чип на число или раздел след като максималният размер залог е достигнат или, ако не разполагате с достатъчно пари, ще бъдете уведомени и няма да се поставят допълнителни чипове.

7. Автоматична игра

На долния край на екрана, докоснете бутона Auto Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-repeat.png (активира се само след като е поставен залог), за да стартирате функцията автоматично завъртане на играта.

Щракнете върху бутона STOP AUTO Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/stop-auto.png за да спрете функцията за автоматична игра, по всяко време.

Забележка: Можете да спрете автоматичното завъртане от започване на друго завъртане чрез докосване на бутона STOP AUTO Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/stop-auto.png преди да е приключила активната лента AUTOPLAY ACTIVE.

8. Плащания

Стандартен тип залог

Заплащане

Straight Up

35:1

Split

17:1

Split 0

17:1

Street

11:1

Trio

11:1

Corner

8:1

Corner 0

8:1

Six Line

5:1

Column, Dozen

2:1

Red/Black, Even/Odd, Low/High

1:1