European Roulette

HTML5 Uživatelská příručka / pravidla (v1.4)

 

1. Přehled

V ruletě European Roulette zkoušíte odhadnout číslo, na kterém se kulička zastaví. Verze rulety European Roulette má pouze jednu nulu a nabízí větší šanci na výhru, než American Roulette, která má dvě nuly.

2. Obecné specifikace

Typ rulety:                                                             European Roulette

Minimální sázka u stolu 0,1-10:                         0,1 euro

Komínky žetonů:                                                  0,1, 0,2, 0,5, 1, 5, 10

RTP:                                                                        97,30%

Poznámka: Pokud po dobu 45 po sobě jdoucích minut nedojde k žádné činnosti, hra se přeruší.

2.1. Odpojení během hry

·     Pokud je částka sázky odečtena ze zůstatku a hra se odpojí: jakmile je spojení obnoveno, výherní číslo je zobrazeno v panelu Historie, a výhry jsou přidány do zůstatku.

·     Pokud vsazená částka ze zůstatku odečtena není a hra se odpojí: jakmile je spojení obnoveno žádné výhry nejsou vyplaceny, protože sázka nebyla dokončena.

Poznámka: V případě poruchy jsou všechny výplaty a hry neplatné. Všechny nepřijaté sázky budou zrušeny, nevyplacené sázky,budou vráceny.

2.2. Sázkové limity

Typ sázky

0,1-10 stůl - Maximální sázky

Sázka na sloupec

10

Rozdělit

20

Dělení 0

20

Trojčíslí

30

Trojice

30

Roh

40

Roh 0

40

Šest řad

60

Sloupec, tucet

125

Červená/černá, sudá/lichá, nízká/vysoká

250

Sousedící s nulou

170

Sousedící čísla (0-36)

50

Třetí

120

Samostatná čísla

90

 

3. Minimální požadavky

·     Android 4.0 a vyšší

·     iOS 4.0 a vyšší

·     Windows Phone kompatibilní (může docházet k drobných grafickým obtížím)

4. Druhy sázek

Vnitřní sázky

Můžete si vsadit na libovolný počet včetně 0 umístěním žetonů přímo na číslo.

 

Můžete si vsadit na dvě čísla používají stejnou sázku umístěním žetonů na čáru, která odděluje dvě čísla.

 

Můžete si vsadit na kombinacích, jako 0 + 1, 0 + 2 a 0 + 3, umístěním žetonů na čáru, která odděluje 0 od ostatních čísel.

 

Lze vsadit na tři čísla pomocí stejné sázky umístěním žetonů na vnější horní čáru ruletového stolu - nad čísla stolu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 a 36.

 

Sázka na průsečíku mezi 0, 1 a 2 nebo 0, 2 a 3.

 

Můžete si vsadit na čtyři čísla najednou umístěním žetonů na rozích, kde se čtyři čísla stýkají. Příklad: středový bod, ve kterém se spojují čísla rulety 4, 5, 7 a 8.

 

Můžete si vsadit na 0 + 1 + 2 + 3 umístěním žetonů na vnější bod, kde se setkávají čísla 0 a 3.

 

Můžete vsadit sázku Six Line (což znamená šest různých čísel ve dvou sousedních řadách každá se třemi čísly - tzv. ulice), umístěním žetonů na vnější horní hranici v místě, kde je čára oddělující dvě ulice.

 

Vnější sázky

Ve spodní části každého ze tří číselných sloupců je pole označené "2:1". Můžete si vsadit na některý ze tří sloupců umístěním žetonů na pole označené "2:1". Vyhráváte, pokud je vybrané číslo rulety ve sloupci, na který jste si vsadili. Výhry jsou vypláceny podle poměru 2: 1; 0 prohrává.

 

Můžete vsadit na skupinu dvanácti čísel umístěním žetonů na jedno ze tří polí označených "1st 12", "2nd 12", nebo "3rd 12". Pokud je jedním z vašich 12 čísel číslo, na kterém se kulička rulety zastaví, budete vyplaceni v poměru 2: 1; 0 prohrává.

 

Sázka v poli označeném červeným kosočtvercem. 0 není zahrnuta.

 

Sázka v poli označeném černým kosočtvercem. 0 není zahrnuta.

 

Sázka v poli označeném "SUDÁ". 0 není zahrnuta.

 

Sázka v poli označeném "LICHÁ". 0 není zahrnuta.

 

Sázka v poli označeném "Nízká". 0 není zahrnuta.

 

Sázka v poli označeném "Vysoká". 0 není zahrnuta.

 

Skupinová sázka

Klikněte na tlačítko Více Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png a potom klikněte na položku Tabulka Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png a otevřete sázky, jako jsou Sousedící čísla, Třetiny, Samostatná čísla.

 

Sousedící čísla

Chcete-li umístit tento typ sázky, klikněte na tlačítko Stůl a potom klikněte na tlačítko „Sousedící čísla“ (Sousedící s nulou). U sázky na Sousedící s nulou pokrývá 7 žetonů 0 a 16 jiných čísel: 0/2/3 + 25/26/28/29 + 4/7 + 12/15 + 18/21 + 19/22 + 32/35, každá s 1 žetonem.

 

Chcete-li vsadit tento typ sázky, klikněte na tlačítko Stůl a potom klikněte na požadované číslo v části speciálních sázek. Sousedící čísla. Když kliknete na číslo v části sousedících čísel, bude na každé z čísel umístěn jeden žeton.

 

Třetiny - výplata 17: 1 u 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36

Chcete-li umístit tento typ sázky, klikněte na tlačítko Stůl a potom klikněte na tlačítko „Třetiny“). U sázky na Třetiny pokrývá 6 žetonů od 33 do 27: 5/8 + 10/11 + 13/16 + 23/24 + 27/30 + 33/36, každá s jedním žetonem.

 

Samostatná čísla - výplata 35: 1 pro 1 a 17: 1 pro 6/9, 14/17, 17/20, 31/34

Chcete-li umístit tento typ sázky, klikněte na tlačítko Stůl a potom klikněte na tlačítko „Samostatná čísla“). U sázky na Samostatná čísla 5 žetonů pokrývá číslo 1 jedním žetonem a další žetony pokrývají čísla 6/9 + 14/17 + 17/20 + 31/34, každá jedním žetonem.

5. Rozložení

Poznámka: V případě, že na obrazovce vašeho zařízení nelze zobrazit celou ruletu, přejeďte nahoru (nebo dolů) a posuňte se na herní obrazovce nahoru nebo dolů.

Kolo rulety European Roulette je označeno čísly od 1 do 36 a střídají se barvy - červená a černá - a zelená '0'.

Poznámka: Limity stolu zobrazené na ruletového stolu (MIN: 0,1 a MAX: 10, v eurech) se týkají sázek na sloupec.

Herní obrazovka má následující části:

·     v horní části:

o     tlačítko nastavení Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-settings.png - klikněte a otevřete nabídku nastavení, kde můžete:

-        klikněte na tlačítko Domů Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/home-icon.png pro zavření hry a otevření domácí webové stránky ve stejném okně prohlížeče

-        klikněte na tlačítko Pravidla Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/rules-icon.png pro rychlé zobrazení herních pravidel

-        klikněte na tlačítko Pokladna Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/cashier-icon.pnga přejděte na stránku pokladna

-        klikněte na tlačítko Ztlumit Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/soundOn.png a zakažte všechny zvuky hry. Klikněte znovu na tlačítko a všechny zvuky hry znovu povolte.

-        Klikněte na tlačítko Statistika Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/statistics-icon.png a zobrazte historii posledních čísel, na kterých se kulička rulety zastavil a jiné herní statistiky, a otevřete herní historii v nové stránce prohlížeče

-        klikněte na tlačítko Sdílet Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/share-icon.png a sdílejte odkaz hry na sociálních sítích

Poznámka: Znovu klikněte na tlačítko Nastavení Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-settings.png a zavřete nabídku nastavení.

o     zobrazí se aktuální zůstatek a aktuální sázky. V případě výhry se zobrazení sázky změní na zobrazení Výhry a ukazuje aktuální výhry

o     historie různých herních výsledků

·     ve středu obrazovky: tabulka minimálních a maximálních limitů a ruletový stůl

·     na spodní straně, zleva doprava:

o     komínek žetonů - pro výběr jiného komínku žetonů klikněte na aktuálně zobrazený komínek žetonů

o     klikněte na tlačítko Více Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png a zobrazte dostupné činnosti:

-        Vymazat Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-clear-active.png - aktivní pouze po vsazení na stůl. Klikněte pro vymazání všech sázek na stole

-        Zrušit Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-undo-active.png - klikněte pro odebrání posledního žetonu umístěného na stole

-        Stůl Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png - klikněte pro zobrazení (a vsazení) skupinových sázek

-        DoubleDescription: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-double-active.png - klikněte pro zdvojnásobení všech aktuálních sázek umístěných na stole

o     klikněte na tlačítko Auto Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-repeat.png (aktivní pouze po vsazení) a spusťte herní funkci Automatické roztočení

o     Klikněte na tlačítko Opakovat Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-rebet.png a vsaďte předchozí sázky na stole (tato akce neroztočí ruletu)

o      klikněte na tlačítko ROZTOČIT Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png a roztočte ruletu (aktivní pouze vsazení na stůl)

Po kliknutí na tlačítko Stůl Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png můžete zobrazit dostupné skupinové sázky, například sousedící čísla, třetiny, samostatná čísla.

Poznámka: V případě, že na obrazovce vašeho zařízení nelze zobrazit celé skupinové sázky, přejeďte nahoru (nebo dolů) a posuňte se na herní obrazovce nahoru nebo dolů.

6. Pravidla hry a nastavení

6.1. Nastavení hry

Vybraná výchozí hodnota žetonu je 0,1.

Umístění konfliktní sázky není možné. Konfliktní sázky jsou:

·     sázky na červenou i černou při jednom roztočení

·     sázky sudou i lichou při jednom roztočení

·     sázky na vysokou a nízkou při jednom roztočení

·     sázky na všechny tři oblasti se sloupci při jednom roztočení (sázení na dvě ze tří oblasti se sloupci je povoleno)

·     sázky na všechny tři oblasti tuctů při jednom roztočení (sázení na dvě ze tří oblastí tuctů je povoleno)

6.2. Jak hrát

Krok 1

Vyberte komínek, který chcete použít. Jakmile zvolíte hodnotu žetonu, zůstane vybrána, dokud se nerozhodnete ji změnit klepnutím na aktuálně vybraný komínek. To znamená, že můžete hrát se stejnou sázkovou hodnotou bez vracení se k žetonům.

Poznámka: Na některé z čísel nebo úsek nemůžete umístit více, než je povolené množství žetonů.

Krok 2

Poté, co si vyberete komínek žetonů, klikněte na oblast (oblasti), kam chcete vsadit - každé kliknutí umístí nadanou oblast jeden žeton.

Poznámka: Můžete také vsadit přetažením žetonu z vybraného komínku do oblasti, na kterou chcete vsadit.

Chcete-li sázku odebrat, klikněte na tlačítko Více Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png a zobrazte dostupné akce, potom klikněte na tlačítko ZPĚT Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-undo-active.pnga odstraňte poslední žeton umístěný na stůl.

Chcete-li odstranit všechny sázky, klikněte na tlačítko Více Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png a zobrazte dostupné akce, potom klikněte na položku Vymazat Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-clear-active.png.

Poznámka: Po roztočení rulety již sázky nelze odstranit.

Krok 3

Kliknutím na tlačítko ROZTOČIT Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png po vsazení točíte kolo rulety - na obrazovce se zobrazí se otáčející se kolo rulety. Jakmile je kulička v pohybu, nemůžete umístit žádné další sázky, dokud se nezastaví.

Krok 4

Když ruleta dotočí číslo, zobrazí se nad kolem rulety (na omezenou dobu) zastavená kulička a také vaše výhry (pokud nějaké jsou).

Na displeji Poslední výsledek nebo v části Statistiky můžete zobrazit poslední číslo (čísla), na kterém se kulička zastavila.

Na displeji Výhra můžete v v informační liště zobrazit jakoukoli částku, kterou jste vyhráli. Vyhraná částka se přidává k zůstatku.

Po zastavení kuličky můžete:

·     Klikněte na tlačítko Opakovat Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-rebet.png a vsaďte předchozí sázku a potom klikněte na tlačítko ROZTOČIT Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png a spusťte nové roztočení.

·     Začít novou hru od kroku 1.

Poznámka: Pokud se pokusíte umístit žeton na číslo nebo sekci po dosažení maximální výše sázky, nebo v případě, že nemáte dostatek peněz, budete na to upozorněni a žádné další žetony nebudou umístěny.

7. Automatická hra

Ve spodní části obrazovky klikněte na tlačítko Auto Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-repeat.png (aktivní pouze po vsazení) a spusťte herní funkci Automatické roztočení.

Klikněte na tlačítko ZASTAVIT AUTOMATICKOU HRU Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/stop-auto.png a kdykoli zastavte funkci automatické hry.

Poznámka: Kliknutím na tlačítko ZASTAVIT AUTOMATICKOU HRU Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/stop-auto.png před dokončením lišty AUTOMATICKÁ HRA AKTIVNÍ můžete zabránit, aby funkce Automatického roztočení spustila další roztočení.

8. Výplaty

Standardní typ sázky

Výplata

Sázka na sloupec

35:1

Rozdělit

17:1

Dělení 0

17:1

Trojčíslí

11:1

Trojice

11:1

Roh

8:1

Roh 0

8:1

Šest řad

5:1

Sloupec, tucet

2:1

Červená/černá, sudá/lichá, vysoká/nízká

1:1