Europeisk Rulett

HTML5 Brukerveiledning / Regler (v1.5)

1.         Oversikt

I Europeisk Rulett forsøker du å forutsi nummeret på spalten hvor ballen vil stoppe. Den europeiske versjonen av Rulett har kun et nulltall, og gir flere vinnersjanser enn den amerikanske versjonen, som har to nulltall..

Merk: For å beskrive spillet og dens funksjoner er EURO brukt som spillvaluta i seksjonene som følger. Din faktiske spillvaluta etableres i kontoen du registrerte med operatøren, og vises ved siden av den valgte myntverdien.

2.         Generelle spesifikasjoner

Type rulett: Europeisk Rulett

Minsteinnsats for 0,1-10 type bord: 0,1 Euro

Sjetongstabler: 0,1, 0,2, 0,5, 1, 5, 10

RTP: 97,30 %

Merk: Spillet vil frakobles hvis ingen handlinger utføres i løpet av 45 sammenhengende minutter.

2.1.     Frakobling i løpet av spillet

     Hvis innsatsbeløpet er trukket fra balansen, og spillet frakobles: Etter at forbindelsen er gjenopprettet vil vinnernummeret vises i Historikkpanelet, og eventuelle gevinster blir lagt til din balanse.

     Hvis beløpet satset ikke er trukket fra balansen, og spillet frakobles: Etter at forbindelsen er gjenopprettet vil ingen gevinster tildeles, da spillet ikke ble fullført.

Merk: I tilfelle feilfunksjon vil alle utbetalinger og spill annulleres; alle innsatser som ikke enda var akseptert vil annulleres, og alle uoppgjorte innsatser vil refunderes

2.2.     Innsatsgrenser

Innsatstype

Bord fra 0,1-10 - maksinnsats

Straight Up

10

Splitt

20

Splitt 0

20

Street

30

Trio

30

Hjørne

40

Hjørne 0

40

Six Line

60

Kolonne, Dusin

125

Rød/Svart, Partall/Oddetal, Lavt/Høyt

250

Nulltallets naboer

170

Naboer (0-36)

50

Thirds

120

Orphans

90

 

3.         Minstekrav

     Android 4.0+

     iOS 4.0+

     Kompatibel Windows-telefon (kan oppleve små grafiske feil)

4.         Innsatstyper

Insidesatsing

Du kan satse på hvilket som helst nummer, inkludert 0, ved å plassere sjetonger direkte på et nummer.

 

Du kan satse på to numre med samme innsats ved å plassere en sjetong på linjen som adskiller de to numrene.

 

Du kan satse på kombinasjoner slik som 0+1, 0+2 og 0+3 ved å plassere en sjetong på linjen som skiller 0 fra de andre numrene.

 

Du kan satse på tre nummere med samme innsats ved å plassere sjetonger på rulettbordets øvre utvendige grenselinje - over numrene 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 og 36 på rulettbordet.

 

En innsats på krysningspunktet mellom 0, 1 og 2, eller 0, 2 og 3.

 

Du kan plassere en innsats på fire numre samtidig ved å plassere sjetonger på hjørnene hvor de fire numrene møtes. Dvs. det sentrale punktet hvor rulettnumrene 4, 5, 7 og 8 møtes.

 

Du kan satse på 0+1+2+3 ved å plassere sjetonger på det utvendige punktet hvor numrene 0 og 3 møtes.

 

Du kan plassere en Six Line-innsats (dvs. seks forskjellige numre i to tilgrensende rekker på tre nummere hver - kalt streets), ved å plassere sjetonger på den øvre utvendige grenselinjen hvor linjen som adskiller de to streets-rekkene er avskåret.

 

Utsideinnsatser

Nederst på hver av de tresifrede kolonnene finnes det en boks merket "2:1". Du kan satse på hvilken som helst av de tre kolonnene ved å plassere sjetonger på boksene merket "2:1". Du vinner dersom det uttrukne rulettnummeret er på kolonnen der hvor du har plassert en innsats. Gevinstene utbetales i henhold til en ratio på 2:1; 0 er et tapende nummer.

 

Du kan satse på en gruppe på 12 numre ved å plassere sjetonger på en av de tre boksene merket "1. 12", 2. 12", eller "3.12". Hvis en av dine 12 numre er nummeret hvor rulettballen har stoppet, utbetales din gevinst i henhold til en ratio på 2:1; 0 er et tapende nummer.

 

En innsats i boksen merket med en rød diamant. 0 er ikke inkludert.

 

En innsats i boksen merket med en svart diamant. 0 er ikke inkludert.

 

En innsats i boksen merket med "PARTALL". 0 er ikke inkludert.

 

En innsats i boksen merket med "ODDETALL". 0 er ikke inkludert.

 

En innsats i boksen merket med "Lav". 0 er ikke inkludert.

 

En innsats i boksen merket med "Høy" 0 er ikke inkludert.

 

Gruppeinnsats

Tapp på mer-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png og tapp deretter på bordetDescription: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png for tilgang til innsatser slik som Naboer, Tredje og Orphans.

 

Naboer

For å plassere denne innsatstypen, tapp på Bord -knappen, og tapp deretter på knappen "Naboer" (Nulltallets Naboer). For en innsats på Nulltallets Naboer, dekker 9 sjetonger 0 og 16 andre nummere: 0/2/3, 25/26/28/29 – hver med to sjetonger og 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35 – hver med en sjetong.

 

For å plassere denne typen innsats, tapp på Bord-knappen, og tapp deretter det ønskede antallet i seksjonen for Naboer på spesialinnsatser. Når du tapper et nummer i seksjonen for Naboer, vil én sjetong plasseres på hvert av numrene.

 

Thirds Utbetaler 17:1 for 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36

Tapp på bordet og deretter på "Thirds" for å plassere denne typen innsats. For en Thirds-innsats, vil 6 sjetonger dekke 12 numre: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 – hver med én sjetong.

 

Orphans Utbetaler 35:1 for 1 og 17:1 for 6/9, 14/17, 17/20, 31/34

Tapp på bordet og deretter på "Orphans" for å plassere denne typen innsats. For en Orphans-innsats, vil 5 sjetonger dekke nummer 1 med en sjetong og numrene 6/9 + 14/17 + 17/20 + 31/34, hver med en sjetong.

5.         Layout

Merk: I tilfelle du ikke kan se hele rulettbordet på skjermen på din enhet, sveip oppover (eller nedover) for å rulle opp eller ned spillskjermen.

Det europeiske ruletthjulet er markert med numre som rangerer fra 1 til 36 i vekslende farger - rød og svart - og en grønn "0".

Merk: Bordgrensene som er vist på rulettbordet (MIN: 0.1 og MAKS: 10, i Euro) gjelder for Straight Up-innsatsen.

Spillskjermen har følgende seksjoner:

     På den øvre siden:

o     Knappen for innstillinger Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-settings.png - tapp for å åpne innstillingsmenyen, hvor du kan:

      Tappe på Hjem-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/home-icon.png for å lukke spillet og åpne hjemmesiden i samme nettleservindu

      Tappe på Regler-knappen i spillet Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/rules-icon.png for å se spillreglene i hurtigversjon

      Tappe på Kasse-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/cashier-icon.png for å gå til kassen

      Tappe på Stum-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/soundOn.png for å desaktivere alle spillyder, tapp på knappen igjen for å aktivere alle spillyder

      Tappe på Statistikk-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/statistics-icon.png for å se en historikk over de siste nummerene hvor rulettballen har stoppet, og andre spillstatistikker, og for å åpne spillhistorikken i et nytt nettleservindu

      Tappe på Del-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/share-icon.png for å dele spillets lenke på et sosialt nettverk

Merk: Tappe på Innstillinger Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-settings.png igjen for å lukke innstillingsmenyen.

o     Display for den gjeldende balansen og innsatsen; i tilfelle av en gevinst, gjøres Innsats-displayet til om til et Gevinst-display og viser dine gjeldende gevinster

o     En historikk over forskjellige spilleresultater

     midten av skjermen: Bordets minstegrenser og maksgrenser, og rulettbordet

     Nederst fra venstre til høyre:

o     Sjetongstabelen - for å velge en annen sjetongstabel, tapp på den viste sjetongstabelen

o     Tapp på Mer-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png for å se de tilgjengelige handlingene:

      Tøm Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-clear-active.png - kun tilgjengelig etter at en innsats har blitt plassert på bordet; tapp for å tømme alle innsats plassert på bordet

      Angre Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-undo-active.png - tapp for å fjerne den siste sjetongen plassert på bordet

      Bord Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png - tapp for å se (og plassere) gruppeinnsatser

      Doble Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-double-active.png - tapp for å doble alle gjeldende innsatser plassert på bordet

o     Tapp på Auto-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-repeat.png (kun tilgjengelig etter at en innsats har blitt plassert) for å starte spillets autospinn-funksjon

o     Tapp på Gjenta-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-rebet.png for å plassere den forrige innsatsen på bordet (denne handlingen spinner ikke ruletthjulet)

o     Tapp på SPINN-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png for å spinne ruletthjulet (kun tilgjengelig etter at en innsats har blitt plassert på bordet)

Etter at du har tappet på Bord-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png , kan du se de tilgjengelige gruppeinnsatsene, slik som Naboer, Third og Orphans.

Merk: Hvis du ikke kan se hele gruppeinnsatsen på din enhets skjerm, sveip opp (eller ned) for å rulle opp eller ned spillskjermen.

6.         Spillregler og innstillinger

6.1.     Spillinnstillinger

Den standard valgte sjetongverdien er 0,1.

Det er ikke mulig å plassere motstridende innsatser. Motstridende innsatser er:

     Satsing på både Rød og Svart for ett enkelt spinn

     Satsing på både Oddetall og Partall for ett enkelt spinn

     Satsing på både Høy og Lav på ett enkelt spinn

     Satsing på alle tre kolonneområder for ett enkelt spinn (det er mulig å satse på to av tre kolonneområder)

     Satsing på alle tre dusin-områder for ett enkelt spinn (det er mulig å satse på to av tre kolonneområder

6.2.     Hvordan spille

Steg 1

Velg sjetongstabelen du ønsker å bruke. Etter at du har valgt en sjetongverdi, vil denne forbli gjeldende frem til du endrer den ved å tappe på den gjeldende stabelen. Dette betyr at du kan spille med den samme innsatsverdien uten å gå tilbake til sjetongstablene.

Merk: Du kan ikke plassere mer enn den tillatte mengden sjetonger på noen av numrene eller seksjonene.

Steg 2

Etter at du har valgt en sjetongstabel, tapp på området/områdene hvor du ønsker å plassere en innsats - hvert tapp plasserer én sjetong på det området.

Merk: Du kan også plassere en innsats ved å dra en sjetong fra den valgte stabelen, og slippe på området hvor du ønsker å plassere innsatsen.

For å fjerne en innsats, tapp på Mer-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png for å se de tilgjengelige handlingene, og tapp deretter på Angre Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-undo-active.png for å fjerne den siste sjetongen som ble plassert på bordet.

For å fjerne alle innsatser, tapp på Mer-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png for å se de tilgjengelige handlingene, og tapp deretter på Tøm Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-clear-active.png .

Merk: Innsatser kan ikke fjernes etter at ruletthjulet har begynt å spinne.

Steg 3

Tapp på SPINN-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png for å spinne ruletthjulet etter at innsatsene er plassert - denne handlingen gjør at det spinnende ruletthjulet vises på skjermen. Etter at ballen har satt seg i bevegelse, kan du ikke plassere flere innsatser før den stopper.

Steg 4

Når ruletten stopper å spinne, vises nummeret som ballen stoppet på, såvel som dine gevinster (hvis gjeldende) over ruletthjulet (i en begrenset tidsperiode).

Du kan da se de siste numrene som ballen stoppet på i displayet Siste Resultater, eller i seksjonen for statistikker.

Du kan se alle beløpene du har vunnet i informasjonsstripen, i Gevinst-displayet. Vinnerbeløpet legges til din balanse.

Etter at ballen har stoppet, kan du:

     Tapp på Gjenta-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-rebet.png Plassere den forrige innsatsen og deretter tappe på SPINN-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png for å starte et nytt spinn.

     Starte et nytt spill fra Steg 1.

Merk: Hvis du forsøker å plassere en sjetong på et nummer eller en seksjon etter at maksbeløpet for innsatser er nådd, eller hvis du ikke har nok penger, vil du bli varslet om dette, og ingen flere sjetonger vil plasseres.

7.         Autospill

Tapp på Auto-knappen nederst på skjermen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-repeat.png (kun tilgjengelig etter at en innsats har blitt plassert) for å starte spillets autospinn-funksjon.

Tapp på knappen STOPP AUTO Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/stop-auto.png til enhver tid for å stoppe autospill-funksjonen.

Merk: Du kan stoppe autospinn-funksjonen fra å starte et annet spinn ved å tappe på knappen STOPP AUTO Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/stop-auto.png før stripen AUTOSPILL AKTIV fullføres.

8.         Utbetalinger

Standard innsatstype

Utbetaling

Straight Up

35:1

Splitt

17:1

Splitt 0

17:1

Street

11:1

Trio

11:1

Hjørne

8:1

Hjørne 0

8:1

Six Line

5:1

Kolonne, Dusin

2:1

Rød/Svart, Liketal/Oddetall, Høy/Lav

1:1