European Roulette

Instrukcja obsługi HTML5 / zasady gry (v1.4)

 

1. Opis

W grze European Roulette zadaniem gracza jest przewidzieć, w której przegrodzie zatrzyma się kulka. W europejskiej wersji ruletki, European Roulette, jest tylko jedno pole z numerem zero. Gracz ma w tej grze większe szanse na wygraną niż w grze American Roulette z dodatkowym polem z dwoma zerami.

2. Ogólne specyfikacje techniczne

Rodzaj ruletki:                                                      European Roulette

Minimalna stawka dla stołu 0,1-10: 0,1 EUR

Żetony:                                                                  0,1; 0,2; 0,5; 1; 5; 10

RTP:                                                                        97,30%

Uwaga: Jeśli w ciągu 45 minut nie zostaną podjęte żadne działania, gra zostanie rozłączona.

2.1. Utrata połączenia podczas gry

·     Jeżeli kwota zakładu została pobrana z salda, a połączenie z grą zostanie utracone: po ponownym nawiązaniu połączenia zwycięska liczba jest wyświetlana w panelu Historia, a wszystkie wygrane zostają dodane do salda.

·     Jeżeli kwota zakładu nie została pobrana z salda, a połączenie z grą zostanie utracone: po ponownym nawiązaniu połączenia wygrane nie zostają przyznane, ponieważ zakład uznaje się za nieważny.

Uwaga: W przypadku usterki wszystkie wygrane i gry zostają uznane za nieważne. Wszystkie zakłady, które nie zostały przyjęte są uznawane za nieważne, a wszystkie nierozstrzygnięte zakłady zostają zwrócone.

2.2. Limity zakładów

Rodzaj zakładu

Stół 0,1-10 – maksymalne stawki

Jeden numer

10

Podziel rozdanie

20

Dwa numery z 0

20

Trzy numery

30

Trio

30

Cztery numery

40

Cztery numery z 0

40

Sześć numerów

60

Kolumna, tuzin

125

Czerwone/czarne, parzyste/nieparzyste, niskie/wysokie

250

Liczby sąsiadujące z numerem zero

170

Liczby sąsiadujące (0-36)

50

3. tuzin

120

Orfeliny

90

 

3. Minimalne wymagania

·     Android 4.0+

·     iOS 4.0+

·     Kompatybilny z Windows Phone (mogą wystąpić drobne problemy graficzne)

4. Rodzaje zakładów

Zakłady wewnętrzne

Gracz może wnieść zakład na dowolny numer, w tym 0, umieszczając żetony bezpośrednio na tym numerze.

 

Gracz może wnieść zakład o takiej samej stawce na dwa numery, umieszczając żeton na linii oddzielającej oba numery.

 

Gracz może wnieść zakład na kombinację numerów, np. 0+1, 0+2 i 0+3, umieszczając żeton na linii oddzielającej numer 0 od innych numerów.

 

Gracz może wnieść zakład o takiej samej stawce na trzy numery, umieszczając żetony na górnej linii zewnętrznej stołu do ruletki – powyżej numerów 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 oraz 36 na stole.

 

Zakład w miejscu, gdzie spotykają się numery 0, 1 i 2 lub 0, 2 i 3.

 

Gracz może wnieść zakład na cztery numery na raz, umieszczając żetony na rogach, gdzie spotykają się cztery numery. Przykładowo: środkowy punkt, w którym spotykają się numery 4, 5, 7 i 8.

 

Gracz może wnieść zakład na numery 0+1+2+3, umieszczając żetony na zewnętrznym punkcie, gdzie spotykają się numery 0 i 3.

 

Gracz może wnieść zakład na sześć numerów (sześć różnych numerów w dwóch sąsiadujących rzędach po trzy numery każdy), umieszczając żetony na górnej linii zewnętrznej, w miejscu przecięcia dwóch rzędów.

 

Zakłady zewnętrzne

Pod każdą z trzech kolumn numerów znajduje się pole oznaczone jako „2:1”. Gracz może wnieść zakład na dowolną z trzech kolumn, umieszczając żetony na polach oznaczonych jako „2:1”. Gracz wygrywa, jeśli na kole ruletki wypadnie numer, znajdujący się w kolumnie, na którą został wniesiony zakład. Wygrane są wypłacane w stosunku 2:1. Wypadnięcie numeru 0 powoduje natychmiastową przegraną.

 

Gracz może wnieść zakład na grupę dwunastu numerów, umieszczając żetony na jednym z trzech pól oznaczonych jako „1st 12”, „2nd 12” lub „3rd 12”. Jeśli na kole ruletki wypadnie jeden z 12 obstawianych numerów, następuje wypłata wygranej w stosunku 2:1. Wypadnięcie numeru 0 powoduje natychmiastową przegraną.

 

Zakład w polu oznaczonym czerwonym rombem. Nie obejmuje on numeru 0.

 

Zakład w polu oznaczonym czarnym rombem. Nie obejmuje on numeru 0.

 

Zakład w polu oznaczonym jako „EVEN”. Nie obejmuje on numeru 0.

 

Zakład w polu oznaczonym jako „ODD”. Nie obejmuje on numeru 0.

 

Zakład w polu oznaczonym jako „Low”. Nie obejmuje on numeru 0.

 

Zakład w polu oznaczonym jako „High”. Nie obejmuje on numeru 0.

 

Zakład grupowy

Dotknij przycisk Więcej Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png , a następnie Tabela Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png, aby uzyskać dostęp do zakładów, takich jak Liczby sąsiadujące, 3. tuzin, Orfeliny.

 

Liczby sąsiadujące

Aby wnieść tego typu zakład, dotknij przycisk Tabela, a następnie dotknij przycisk „Liczby sąsiadujące” (Liczby sąsiadujące z numerem zero). W przypadku zakładu Liczby sąsiadujące z numerem zero 7 żetonów jest umieszczanych na numerze 0 i 16 innych numerach: 0/2/3 + 25/26/28/29 + 4/7 + 12/15 + 18/21 + 19/22 + 32/35 – po jednym żetonie na każdym numerze.

 

Aby wnieść tego typu zakład, dotknij przycisk Tabela, a następnie wybierz żądany numer w sekcji Liczby sąsiadujące w zakładach specjalnych. Po dotknięciu numeru w sekcji Liczby sąsiadujące, na każdym z numerów umieszczony zostanie jeden żeton.

 

3. tuzinwypłata 17:1 dla numerów 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36

Aby wnieść tego typu zakład, dotknij przycisk Tabela, a następnie dotknij przycisk „3. tuzin”. W przypadku zakładu 3. tuzin 6 żetonów jest umieszczanych na numerach od trzydzieści trzy do dwadzieścia siedem: 5/8 + 10/11 + 13/16 + 23/24 + 27/30+ 33/36 – po jednym żetonie na każdym numerze.

 

Orfelinywypłata 35:1 dla numeru 1 i 17:1 dla numerów 6/9, 14/17, 17/20, 31/34

Aby wnieść tego typu zakład, dotknij przycisk Tabela, a następnie dotknij przycisk „Orfeliny”. W przypadku zakładu Orfeliny 5 żetonów jest umieszczanych na polu: numer 1 – jeden żeton i numery 6/9 + 14/17 + 17/20 + 31/34 – po jednym żetonie na każdym numerze.

5. Układ

Uwaga: Jeśli nie możesz zobaczyć na ekranie urządzenia całego stołu do ruletki, przesuń palcem po ekranie do góry (lub do dołu) w celu przewijania ekranu.

Koło w grze European Roulette jest oznaczone numerami od 1 do 36, oraz naprzemiennymi kolorami – czerwonym i czarnym. Numer „0” ma kolor zielony.

Uwaga: Limity stołu wyświetlane na stole do ruletki (MIN.: 0,1 i MAKS.: 10 w EUR) dotyczą zakładu na jeden numer.

Ekran gry jest podzielony na następujące części:

·     górna część:

o     przycisk Ustawienia Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-settings.png – dotknij, aby otworzyć menu ustawień, gdzie można:

-        przycisk Strona główna Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/home-icon.png – dotknij, aby zamknąć grę i powrócić do strony głównej w tym samym oknie przeglądarki

-        przycisk Zasady Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/rules-icon.png – dotknij, aby przeglądać skrócone zasady gry

-        przycisk Kasjer Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/cashier-icon.png – dotknij, aby przejść do strony kasjera

-        przycisk Wycisz Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/soundOn.png – dotknij, aby wyłączyć wszystkie dźwięki w grze; dotknij przycisk ponownie, aby włączyć wszystkie dźwięki w grze

-        przycisk Statystyki Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/statistics-icon.png – dotknij, aby wyświetlić historię ostatnich numerów, na których zatrzymała się kulka ruletki. Można tu wyświetlić również inne statystyki rozgrywki oraz otworzyć historię rozgrywki na nowej stronie przeglądarki

-        przycisk Udostępnij Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/share-icon.png – dotknij, aby udostępnić łącze do gry na portalach społecznościowych

Uwaga: Dotknij ponownie przycisk Ustawienia Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-settings.png, aby zamknąć menu ustawień.

o     wskaźniki bieżącego salda i bieżących zakładów; w przypadku wygranej, wskaźnik Zakłady zmienia się we wskaźnik Wygrana i pokazuje aktualną wygraną

o     historia wyników różnych rozgrywek

·     środek ekranu: tabela min. i maks. limitów oraz stół do ruletki

·     w dolnej części, od lewej do prawej:

o     stos żetonów – aby wybrać inny stos żetonów, dotknij aktualnie wyświetlany stos żetonów

o     przycisk Więcej Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png – dotknij, aby wyświetlić dostępne czynności:

-        Usuń Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-clear-active.png – włączony tylko po wniesieniu zakładu na stół; dotknij, aby usunąć wszystkie zakłady ze stołu

-        Cofnij Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-undo-active.png – dotknij, aby usunąć ostatni żeton umieszczony na stole

-        Stół Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png – dotknij, aby przeglądać (i wnosić) zakłady grupowe

-        Podwójna stawka Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-double-active.png – dotknij, aby podwoić wszystkie bieżące zakłady umieszczone na stole

o     przycisk Auto Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-repeat.png – dotknij, aby uruchomić funkcję gry automatycznej (przycisk aktywny tylko po wniesieniu zakładu)

o     przycisk Powtórz Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-rebet.png – dotknij, aby umieścić poprzedni zakład na stole (ta czynność nie powoduje zakręcenia ruletką)

o      przycisk ZAKRĘĆ Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png – dotknij, aby zakręcić ruletką (przycisk aktywny tylko po wniesieniu zakładu)

Po dotknięciu przycisku Stół Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png można przeglądać dostępne zakłady grupowe, takie jak Liczby sąsiadujące, 3. tuzin oraz Orfeliny.

Uwaga: Jeśli nie możesz zobaczyć na ekranie urządzenia całego stołu z zakładami grupowymi, przesuń palcem po ekranie do góry (lub do dołu) w celu przewijania ekranu.

6. Zasady gry i ustawienia

6.1. Ustawienia gry

Domyślna wartość żetonów wynosi 0,1.

Wnoszenie sprzecznych zakładów nie jest możliwe. Sprzeczne zakłady to:

·     zakłady na numery czerwone i czarne podczas jednego zakręcenia

·     zakłady na numery parzyste i nieparzyste podczas jednego zakręcenia

·     zakłady na numery wysokie i niskie podczas jednego zakręcenia

·     zakłady na wszystkie trzy obszary kolumn podczas jednego zakręcenia (zakłady na dwa z trzech obszarów kolumn są dozwolone)

·     zakłady na wszystkie trzy obszary tuzina podczas jednego zakręcenia (zakłady na dwa z trzech obszarów tuzina są dozwolone)

6.2. Instrukcje dotyczące gry

Krok 1

Wybierz wartość żetonów, której chcesz użyć. Po wybraniu wartości żetonu pozostaje on zaznaczony, dopóki gracz nie zmieni zdania i nie dotknie bieżącego stosu żetonów. Dzięki temu można grać z żetonami o tej samej wartości bez konieczności wracania za każdym razem do stosu żetonów.

Uwaga: Nie można umieścić większej liczby żetonów niż dozwolona na jakimkolwiek numerze lub sekcji.

Krok 2

Po wybraniu wartości żetonów, na stole do ruletki dotknij obszary, na które chcesz wnieść zakład – każde dotknięcie powoduje umieszczenie jednego żetonu w danym obszarze.

Uwaga: Zakład można również wnieść, przeciągając żeton z wybranego stosu do obszaru, na którym gracz chce umieścić zakład.

Aby usunąć zakład, dotknij przycisk Więcej Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png, aby zobaczyć dostępne czynności, a następnie dotknij przycisk Cofnij Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-undo-active.png, aby usunąć ostatni żeton umieszczony na stole.

Aby usunąć wszystkie zakłady, dotknij przycisk Więcej Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png, aby zobaczyć dostępne czynności, a następnie dotknij przycisk Usuń Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-clear-active.png.

Uwaga: Nie można usuwać zakładów, gdy koło ruletki zacznie się kręcić.

Krok 3

Dotknij przycisk ZAKRĘĆ Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png, aby zakręcić kołem ruletki po wniesieniu wszystkich zakładów – ta czynność powoduje wyświetlenie kręcącego się koła ruletki na ekranie. Gdy kulka jest w ruchu, nie można wnosić zakładów. Można je wnosić dopiero po zatrzymaniu się kulki.

Krok 4

Kiedy ruletka przestaje się obracać, nad kołem ruletki (przez określony czas) wyświetlane są: numer, na którym zatrzymała się kulka oraz wygrana (jeśli wystąpiła).

Gracz może następnie zobaczyć ostatnie numery, na których zatrzymała się kulka na ekranie Ostatni wynik lub w sekcji statystyk.

Na pasku informacyjnym w polu Wygrana można przeglądać dowolną wygraną kwotę. Wygrana jest dodawana do salda.

Gdy kulka zatrzyma się w przegrodzie, można:

·     Dotknij przycisk Powtórz Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-rebet.png, aby ponownie wnieść poprzedni zakład, a następnie dotknij przycisk ZAKRĘĆ Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png, aby ponownie zakręcić kołem.

·     Rozpocznij nową grę od kroku 1.

Uwaga: Jeśli po osiągnięciu maksymalnej stawki zakładu, gracz próbuje umieścić żeton na danym numerze lub sekcji lub ma za mało pieniędzy, zostanie o tym powiadomiony, a dodatkowe żetony nie zostaną umieszczone w wybranym miejscu.

7. Gra automatyczna

W dolnej części ekranu dotknij przycisk Auto Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-repeat.png, aby uruchomić funkcję gry automatycznej (przycisk aktywny tylko po wniesieniu zakładu)

Kliknij w dowolnym momencie przycisk STOP AUTO Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/stop-auto.png, aby zatrzymać funkcję gry automatycznej.

Uwaga: Możesz zatrzymać grę automatyczną przed rozpoczęciem kolejnego zakręcenia poprzez dotknięcie przycisku STOP AUTO Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/stop-auto.png zanim pasek GRA AUTOMATYCZNA AKTYWNA dobiegnie końca.

8. Wygrane

Zakłady zwykłe

Wygrana

Jeden numer

35:1

Podziel rozdanie

17:1

Dwa numery z 0

17:1

Trzy numery

11:1

Trio

11:1

Cztery numery

8:1

Cztery numery z 0

8:1

Sześć numerów

5:1

Kolumna, tuzin

2:1

Czerwone/czarne, parzyste/nieparzyste, wysokie/niskie

1:1