European Roulette

Používateľská príručka HTML5 / Pravidlá (v1.4)

 

1. Prehľad

V European Roulette, sa pokúšate odhadnúť číselný slot, kde sa gulička zastaví. Európska verzia rulety má iba jednu nulu a ponúka viac šancí na výhru, než American Roulette

2. Všeobecné špecifikácie

Typ rulety:                                                             European Roulette

Minimálna stávka na 0,1-10 stole:                    0,1 Euro

komíny žetónov:                                                  0,1, 0,2, 0,5, 1, 5, 10

RTP:                                                                        97,30%

Poznámka: Hra sa zastaví, ak sa nepodniknú žiadne kroky počas 45 po sebe idúcich minút.

2.1. Odpojenie počas hry

·     Ak je vsadená čiastka prevzatá zo zostatku a hra sa zastaví: akonáhle je spojenie obnovené, výherné číslo je zobrazené v paneli História, a výhry sú pridané do zostatku.

·     Ak nie je vsadená čiastka prevzatá zo zostatku a hra sa zastaví: akonáhle je spojenie obnovené, žiadne výhry nie sú udelené, pretože stávka nebola dokončená.

Poznámka: V prípade poruchy sú všetky platby a hry neplatné; akákoľvek stávka, ktorá nebola prijatá bude neplatná, akákoľvek stávka, ktorá nebola vyrovnaná, bude vrátená.

2.2. Stávkové limity

Typ stávok

0,1-10 Stôl- maximálne stávky

Straight Up (Presná stávka)

10

Rozdelená stávka (Split)

20

Rozdelená stávka 0 (Split 0)

20

Street (Stávka na 3 čísla)

30

Trio

30

Corner (Stávka na 4 čísla)

40

Corner 0

40

Stávka 6 čísel (Six Line)

60

Stávka na stĺpec, Stávka na tucet

125

červené/čierne, párne/nepárne, nízke/vysoké

250

Susedné pri nule

170

Susedné (0-36)

50

Thirds (Tretiny)

120

Orphans (Siroty)

90

 

3. Minimálne požiadavky

·     Android 4.0+

·     iOS 4.0+

·     Windows Phone kompatibilný (môže byť predmetom drobných grafických otázok)

4. Druhy stávok

Vnútorné stávky

Môžete si staviť na ľubovoľné číslo, vrátane 0, umiestnením žetónov priamo na číslo.

 

Môžete si staviť na dve čísla použitím tej istej stávky, umiestnením žetónu na líniu, ktorá oddeľuje dve čísla.

 

Môžete si staviť na kombinácie, ako 0+1, 0+2 a 0+3, umiestnením žetónu na líniu, ktorá oddeľuje 0 od ostatných čísel.

 

Možno staviť na tri čísla použitím rovnakej stávky a umiestnením žetónu na vonkajšej pravej hranici ruletového stola, - nad číslami 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 a 36 ruletového stola.

 

Stávka na priesečníku medzi 0, 1 a 2, alebo 0, 2 a 3.

 

Môžete si staviť na štyri čísla v čase, umiestnením žetónov na rohoch, kde sa štyri čísla stýkajú. E.G.: ústredný bod, kde sa stretávajú ruletové čísla 4, 5, 7 a 8.

 

Môžete si staviť na 0+1+2+3 umiestnením žetónov na vonkajší bod, kde sa stretávajú čísla 0 a 3.

 

Môžete si staviť na Six Line (čo znamená šesť rôznych čísel v dvoch susedných radoch po troch číslach - tzv. uliciach), umiestnením žetónov na vonkajšiu pravú hranicu, kde je čiara oddeľujúca dve ulice.

 

Vonkajšie stávky

V spodnej časti každého z trojčíselných stĺpcov, je pole s označením "2:1". Môžete si staviť na ktorýkoľvek z troch stĺpcov umiestnením žetónov na políčka označené "2:1". Vyhrávate, ak sa vybrané ruletové číslo nachádza na stĺpci, na ktorý ste stavili. Výhry sa vyplácajú v pomere 2:1, 0 je číslo, ktoré prehráva.

 

Môžete staviť na skupinu dvanástich čísel umiestnením žetónov na jedno z troch polí označených "1.tucet", "2.tucet" alebo "3.tucet". Ak je jedno z vašich 12 čísel číslom, kde sa ruletová gulička zastavila, vyplatíme vás v pomere 2:1; 0 je číslo, ktoré prehráva.

 

Stávka na políčko označené červeným diamantom. 0 nie je zahrnutá

 

Stávka na políčko označené čiernym diamantom. 0 nie je zahrnutá

 

Stávka na políčko označené "PÁRNE". 0 nie je zahrnutá

 

Stávka na políčko označené "NEPÁRNE". 0 nie je zahrnutá

 

Stávka na políčko označené "Nízke". 0 nie je zahrnutá

 

Stávka na políčko označené "Vysoké". 0 nie je zahrnutá

 

Skupinová stávka

Kliknite na tlačidlo Viac Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png a potom kliknite na položku Tabuľka Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png na prístup k stávkam, ako sú Susedné, Tretiny, Siroty.

 

Susedné

Ak chcete umiestniť tento typ stávky, kliknite na tlačidlo Tabuľka a potom na "Neighbours" tlačidlo (Susedné pri nule) Pre stávky Susedné pri nule pokrýva 7-žetónov 0 a 16 iných čísel: 0/2/3 + 25/26/28/29 + 4/7 + 12/15 + 18/21 + 19/22 + 32/35, každé s 1 žetónom.

 

Ak chcete umiestniť tento typ stávky, kliknite na tlačidlo Tabuľka a potom na požadované číslo v časti Susedné v špeciálnych stávkach. Keď kliknete na číslo v časti Susedné, bude jeden žetón umiestnený na každom z čísel.

 

Tretiny - Výplatný pomer 17: 1 pre 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36

Ak chcete umiestniť tento typ stávky, kliknite na tlačidlo Tabuľka a potom na "Tretiny" tlačidlo. Pre stávku na Tretiny, 6-žetónov pokrýva čísla od tridsaťtri do dvadsaťsedem. 5/8 + 10/11 + 13/16 + 23/24 + 27/30 + 33/36, každé s jedným žetónom.

 

Siroty - Výplatný pomer 35: 1 na 1 a 17: 1 pre 6/9, 14/17, 17/20, 31/34

Ak chcete umiestniť tento typ stávky, kliknite na tlačidlo Tabuľka a potom na "Siroty" tlačidlo. Pre stávky na Siroty, 5-žetóny pokrývajú číslo 1 s jedným žetónom a čísla 6/9 + 14/17 + 17/20 + 31/34 - každé s jedným žetónom.

5. Rozloženie

Poznámka: V prípade, že nie je možné zobraziť celý ruletový stôl na obrazovke vášho prístroja, potiahnite nahor (alebo nadol), aby sa herná obrazovka posunula nahor alebo nadol.

Koleso European Roulette je označené číslami od 1 do 36 so striedajúcimi sa farbami - červenou a čiernou - a zelenou '0'.

Poznámka: Limity stola zobrazené na ruletovom stole (MIN: 0,1 a MAX: 10) sa vzťahujú na Presnú stávku.

Obrazovka hry má nasledujúce časti:

·     na hornej strane:

o     tlačidlo Nastavenia hier Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-settings.png - kliknite na otvorenie menu nastavení, kde si môžete:

-        tlačidlo Domov Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/home-icon.png - kliknutím naň zatvorte hru a otvorte domovskú webovú stránku, v rovnakom okne prehliadača

-        kliknite na tlačidlo herné Pravidlá Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/rules-icon.png na zobrazenie rýchlych herných pravidiel

-        kliknite na tlačidlo Pokladňa Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/cashier-icon.png na prejdenie na stránku pokladne

-        kliknite na tlačidlo Mute Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/soundOn.png na zakázanie všetkých herných zvukov; kliknite na tlačidlo opäť na aktiváciu všetkých herných zvukov

-        Kliknite na tlačidlo Štatistika Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/statistics-icon.png ak chcete zobraziť históriu posledných čísiel, kde sa gulička rulety zastavila a iné štatistiky hry, a otvorte históriu hry na novej stránke prehliadača

-        kliknite na tlačidlo Zdieľať Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/share-icon.png na zdieľanie odkazu na hru na sociálnej sieti

Poznámka: Kliknite na tlačidlo Nastavenia Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-settings.png opäť na zatvorenie menu nastavení.

o     displeje Aktuálneho zostatku a aktuálnych stávok; v prípade výhry sa displej stávok zmení na displej výhier a zobrazí aktuálne výhry

o     história rôznych herných výsledkov

·     v strede obrazovky: minimálne a maximálne limity stola a ruletový stôl

·     na spodnej strane, zľava doprava:

o     komín žetónov - na výber iného komínu žetónov, kliknite na aktuálne zobrazený komín žetónov

o     kliknite na tlačidlo Viac Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png ak chcete zobraziť dostupné akcie:

-        Vymazať Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-clear-active.png - aktívne iba po umiestnení stávky na stôl; kliknite na vymazanie všetkých stávok umiestnených na stôl

-        Nevykonať Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-undo-active.png - kliknutím odoberiete posledný umiestnený žetón na stole

-        Stôl Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png - kliknite na zobrazenie (a umiestnenie) skupinových stávok

-        Double (Dvojnásobok) Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-double-active.png - kliknutím zdvojnásobíte všetky aktuálne stávky umiestnené na stole

o     kliknite na tlačidlo Auto Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-repeat.png (aktívne iba po umiestnení stávky) a spustite autospin funkciu hry

o     kliknite na tlačidlo Repeat (Opakovať) Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-rebet.png na umiestnenie predchádzajúcej stávky na stôl (táto akcia neroztočí ruletu)

o      kliknite na tlačidlo SPIN (ROZTOČIŤ) Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png na roztočenie rulety (aktívne iba po tom, čo bola stávka umiestnená na stôl)

Po kliknutí na tlačidlo Stôl Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png môžete zobraziť dostupné skupinové stávky, ako sú Susedné, Tretiny, Siroty.

Poznámka: V prípade, že nie je možné zobraziť celú skupinovú stávku na ruletovom stole na obrazovke vášho prístroja, potiahnite nahor (alebo nadol), aby sa herná obrazovka posunula nahor alebo nadol.

6. Pravidlá hry a nastavenia

6.1. Nastavenia hier

Zvolené predvolené označenie žetónu je 0,1.

Umiestnenie konfliktných stávok nie je možné. Konfliktné stávky sú:

·     stávky na obe farby červenú a čiernu na jedno roztočenie

·     stávky na obe čísla párne a nepárne na jedno roztočenie

·     stávky na obe čísla vysoké a nízke na jedno roztočenie

·     stávky na všetky tri oblasti Stĺpcov na jedno roztočenie (stávky na dve z troch oblastí Stĺpcov sú povolené)

·     stávky na všetky tri oblasti Tuctov na jedno roztočenie (stávky na dve z troch oblastí Tuctov sú povolené)

6.2. Ako hrať

Krok 1

Vyberte komín žetónov, ktorý chcete použiť. Akonáhle zvolíte hodnotu žetónu, zostane vybraná, kým sa nerozhodnete ju zmeniť kliknutím na aktuálne zvolený komín žetónov. To znamená, že môžete hrať na rovnakej stávkovej hodnote bez návratu ku komínom žetónov.

Poznámka: Nemôžete umiestniť viac, ako je povolené množstvo žetónov na niektorom z čísel alebo úsekov.

Krok 2

Potom, čo si vyberiete komín žetónov, na ruletovom stole, kliknite na oblasť (i), kam chcete umiestniť stávku - každé kliknutie umiestni jeden žetón na túto oblasť.

Poznámka: Môžete tiež staviť pretiahnutím žetónu zo zvoleného komínka na oblasť, kam chcete umiestniť stávku.

Ak chcete odstrániť stávku, kliknite na tlačidlo Viac Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png na zobrazenie dostupných akcií a potom kliknite na tlačidlo Undo (Nevykonať) Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-undo-active.png na odobratie posledného žetónu umiestneného na stôl.

Ak chcete odstrániť všetky stávky, kliknite na tlačidlo Viac Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png na zobrazenie dostupných akcií a potom kliknite na Vymazať Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-clear-active.png ,

Poznámka: Stávky nemožno odstrániť potom, čo sa ruleta začala točiť.

Krok 3

Kliknite na tlačidlo SPIN (TOČIŤ) Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png na roztočenie kolesa rulety po umiestnení stávok - táto akcia zobrazí točiace sa ruletové koleso na obrazovke. Akonáhle je gulička v pohybe, nemôžete umiestniť žiadne ďalšie stávky, kým sa nezastaví.

Krok 4

Keď sa ruleta prestane točiť, číslo, na ktorom sa zastavila gulička, ako aj vaše výhry (ak existujú), sa zobrazia nad ruletovým kolesom (po obmedzenú dobu).

Potom môžete zobraziť posledné číslo (čísla), na ktorom gulička zastavila v displeji Last Result (Posledný výsledok) alebo v časti štatistika.

Zobraziť možno akúkoľvek sumu, ktorú ste vyhrali na informačnej lište, v displeji Výhier. Suma, ktorú vyhráte sa pridáva k zostatku.

Potom, čo gulička zastavila, môžete:

·     Kliknúť na tlačidlo Repeat (Opakovať) Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-rebet.png na umiestnenie predchádzajúcej stávky a potom kliknúť na tlačidlo SPIN(Roztočenie) Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png na začatie nového roztočenia.

·     Začať novú hru od kroku 1.

Poznámka: Ak sa pokúsite umiestniť žetón na číslo alebo časť po tom, čo je dosiahnutá maximálna výška stávky, alebo v prípade, že nemáte dostatok peňazí, budete upozornení a nebudú sa umiestňovať žiadne ďalšie žetóny.

7. Autoplay (Automatická hra)

Na spodnej strane obrazovky, kliknite na tlačidlo Auto Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-repeat.png (aktívne iba po umiestnení stávky) a spustite autospin funkciu hry.

Kliknite na tlačidlo STOP AUTO Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/stop-auto.png na zastavenie funkcie autoplay kedykoľvek.

Poznámka: Môžete zastaviť autospin od spustenia ďalšieho roztočenia kliknutím na tlačidlo STOP AUTO Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/stop-auto.png pred dokončením AUTOPLAY ACTIVE bar.

8. Výplaty

Štandardný typ stávky

Výplata

Straight Up (Presná stávka)

35:1

Rozdelená stávka (Split)

17:1

Rozdelená stávka 0 (Split 0)

17:1

Street (Stávka na 3 čísla)

11:1

Trio

11:1

Corner (Stávka na 4 čísla)

8:1

Corner 0

8:1

Stávka 6 čísel (Six Line)

5:1

Stávka na stĺpec, Stávka na tucet

2:1

červené / čierne, párne / nepárne, vysoké / nízke

1:1