European Roulette

HTML5 bruksanvisning / Regler (v1.4)

 

1. Översikt

I European Roulette försöker du att förutspå i vilket fack bollen kommer att stanna. Den europeiska versionen av Roulette har bara en nolla och erbjuder fler chanser att vinna än American Roulette som har två nollor.

2. Allmänna specifikationer

Roulettetyp:                                                          European Roulette

Lägsta insats för bord med 0,1-10:                   0,1 euro

Högar med marker:                                             0,1, 0,2, 0,5, 1, 5, 10

RTP:                                                                        97,30%

Obs: Spelet kommer att koppla ifrån om inga åtgärder vidtas under 45 minuter i följd.

2.1. Frånkoppling under spelets gång

·     Om det satsade beloppet tas från saldot och spelet kopplar ifrån: när anslutningen har återupprättats visas det vinnande numret i historikpanelen, och eventuella vinster läggs till saldot.

·     Om det satsade beloppet inte tas från saldot och spelet kopplar ifrån: när anslutningen har återupprättats kommer inga vinster att tilldelas eftersom insatsen inte fullbordades.

Obs: I händelse av fel annulleras alla utbetalningar och spel. Alla insatser som ännu inte godkänts kommer att ogiltigförklaras och alla insatser som inte avgjordes kommer att återbetalas.

2.2. Insatsgränser

Insatstyp

0,1-10 Tabell - Högsta insatser

Straight Up

10

Split

20

Split 0

20

Street

30

Trio

30

Hörn

40

Hörn 0

40

Sex i rad

60

Kolumn, Dussin

125

Röd / svart, jämnt/ udda, låg / hög

250

Grannar till noll

170

Grannar (0-36)

50

Tredjedelar

120

Orphans

90

 

3. Minimikrav

·     Android 4.0+

·     iOS 4.0+

·     Windows Phone-kompatibel (kan ha vissa mindre grafiska problem)

4. Insatstyp

Inside Bets

Du kan satsa på valfri siffra, inklusive 0, genom att placera marker direkt på en siffra.

 

Du kan satsa på två nummer med samma insats genom att placera en marker på linjen som skiljer de två numren.

 

Du kan satsa på kombinationer såsom 0 + 1 och 0 + 3 genom att placera en marker på linjen som skiljer 0 från de övriga numren.

 

Du kan satsa på tre nummer med samma insats genom att placera marker på yttre övre gränsen av roulettebordet - ovanför 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 och 36 på roulettebordet..

 

En insats på skärningspunkten mellan 0, 1 och 2 eller 0, 2 och 3.

 

Du kan satsa på fyra nummer i taget, genom att placera marker på hörnen där de fyra numren möts. EX: den centrala punkten där roulettenumren 4, 5, 7 och 8 möts.

 

Du kan satsa på 0+1+2+3 genom att placera marker på den yttre punkt där siffrorna 0 och 3 möts.

 

Du kan göra placera en Sex i rad-satsning (vilket innebär sex olika nummer i två närliggande rader med tre nummer vardera - kallade gator), genom att placera marker på den yttre gränsen precis där linjen mellan de två gatorna skär.

 

Outside Bets

Längst ner i var och en av de tre nummerkolumnerna finns en ruta märkt "2:1". Du kan satsa på någon av de tre kolumnerna genom att placera marker på rutorna markerade "2 to 1". Du vinner om det roulettenummer som dras finns i den kolumn som du hade satsat på. Vinster betalas enligt ett 2:1-förhållande. 0 är ett förlorande nummer.

 

Du kan satsa på en grupp om tolv nummer genom att placera marker på en av de tre rutorna märkta "1st 12", "2nd 12", eller "3rd 12". Om ett av dina 12 nummer är numret där roulettebollen har stannat, får du betalt enligt ett förhållande om 2:1. 0 är ett förlorande nummer.

 

En satsning i rutan med en röd diamant. 0 ingår inte.

 

En satsning i rutan med en svart diamant. 0 ingår inte.

 

En satsning i rutan markerad "JÄMNA". 0 ingår inte.

 

En satsning i rutan markerad "UDDA". 0 ingår inte.

 

En satsning i rutan markerad "Låga". 0 ingår inte.

 

En satsning i rutan med "Höga". 0 ingår inte.

 

Gruppspel

Tryck på knappen Mer Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png och sedan på Tabell Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png för att få tillgång till spel som Grannar, Tredjedelar, Orphans.

 

Grannar

För att göra denna typ av insats, tryck på knappen Bord och sedan på "Grannar" (grannar till noll). För att göra en insats på Grannar till noll, täcker 7 marker 0 plus 16 andra nummer: 0/2/3 + 25/26/28/29 + 4/7 + 12/15 + 18/21 + 19/22 + 32/35, var och en med 1 marker.

 

För att göra denna typ av insats trycker du på knappen för Bord och sedan på det önskade numret i Grannar-delen av specialinsatser. När du klickar på ett nummer i grannardelen kommer en marker att placeras på var och en av numren.

 

Tredjedelar - Betalar 17: 1 för 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36

För att göra denna typ av insats, tryck på knappen Bord och sedan på "Tredjedelar" För en insats på Tredjedelar täcker 6 marker nummer från trettiotre till tjugosju: 5/8 + 10/11 + 13/16 + 23/24 + 27/30+ 33/36, var och en med en marker.

 

Orphans - Betalar 35:1 för 1 och 17:1 fö 6/9, 14/17, 17/20, 31/34

För att göra denna typ av insats, tryck på knappen Bord och sedan på "Orphans" För en insats på Orphans täcker 5 marker nummer 1 med en marker och numren 6/9 + 14/17 + 17/20 + 31/34, var och en med en marker.

5. Layout

Obs: Om du inte kan se hela roulettebordet på skärmen på din enhet, dra upp (eller ner) för att bläddra uppåt eller nedåt på spelskärmen.

Det europeiska roulettehjulet är märkt med siffror från 1 till 36 och omväxlande färger - röd och svart - och en grön "0".

Obs: Bordsgränserna visas på roulettebordet (MIN: 0,1 och MAX: 10 i euro) är relaterade till Straight Up-insatsen.

Spelskärmen har följande avsnitt:

·     på den övre sidan:

o     knappen Spelinställningar Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-settings.png - Tryck för att öppna inställningsmenyn, där du kan:

-        klicka på hemknappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/home-icon.png för att stänga spelet och gå till startsidan i samma webbläsarfönster

-        tryck på knappen spelregler Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/rules-icon.png för att visa snabba regler för spelet

-        trycka på knappen Kassa Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/cashier-icon.png för att gå till sidan kassa

-        tryck på knappen Ljud Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/soundOn.png för att inaktivera alla ljud i spelet. Tryck på knappen igen för att aktivera alla ljud i spelet

-        tryck på statistikknappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/statistics-icon.png för att visa historiken för de senaste numren där roulettebollen har stannat och annan spelstatistik, och öppna spelhistorik i en ny webbläsarsida

-        Tryck på knappen Dela Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/share-icon.png för att dela spellänken på ett socialt nätverk

Obs: Tryck på knappen Inställningar Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-settings.png igen för att stänga inställningsmenyn.

o     displayerna för aktuellt saldo och aktuella insatser. I händelse av en vinst visar displayen för insatser förändringar i vinstdisplayen och visar din nuvarande vinst

o     en historik för olika spelresultat

·     i mitten av skärmen: bordens min- och maxgränser samt roulettebordet

·     längst ner, från vänster till höger:

o     markerstapeln - för att välja en annan stapel trycker du på den markerstapel som visas för närvarande

o     tryck på knappen Mer Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png för att se de tillgängliga åtgärderna:

-        Klar Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-clear-active.png - endast aktiv efter att en insats har placerats på bordet, klicka för att rensa alla insatser på bordet

-        Ångra Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-undo-active.png - Tryck för att ta bort den sista markern som placerades på bordet

-        Bord Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png - Tryck för att visa (och göra) gruppinsatser

-        Dubbel Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-double-active.png - Tryck att dubbla alla aktuella insatser som placerats på bordet

o     tryck på knappen Auto Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-repeat.png (endast aktivt efter en insats) för att starta autospin-funktionen i spelet

o     Tryck på Repeat Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-rebet.png för att placera den föregående insatsen på bordet (den här åtgärden snurrar inte rouletten)

o      klicka på SPIN-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png för att snurra rouletten (endast aktiv efter att en insats har placerats på bordet)

När du trycker på knappen för bord Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png kan du se tillgängliga gruppinsatser, såsom grannar, tredjedel, Orphans.

Obs: Om du inte kan se alla gruppinsatser på skärmen på din enhet, dra upp (eller ner) för att bläddra uppåt eller nedåt på spelskärmen.

6. Spelregler och inställningar

6.1. Spelinställningar

Standard markervalör är 0,1.

Att göra motstridiga insatser är inte möjligt. Motstridiga insatser är:

·     satsa på både rött och svart under ett spel

·     satsa på både jämna och udda under ett spel

·     satsa på både hög och låg under ett spel

·     satsa på alla tre kolumnområden under en dragning (att satsa på två av tre kolumn områden är tillåtet)

·     satsa på alla tre dussi områden under en dragning (att satsa på två av tre dussin områden är tillåtet)

6.2. Hur man spelar

Steg 1

Välj den markerstapel du vill använda. När du har valt ett markervärde förblir det valt tills du väljer att ändra det genom att klicka på den för närvarande valda stapeln. Detta innebär att du kan spela med samma insatsvärde utan att återvända till markerstaplarna.

Obs: Du kan inte placera fler än den tillåtna mängden marker på något av numren eller sektionerna.

Steg 2

Efter att du valt ett markervärde, placera muspekaren över roulettebordet och klicka på området där du vill placera en insats - varje klick placerar en marker på det området.

Obs: Du kan också göra en insats genom att dra en marker från den valda stapeln till det område där du vill placera en insats.

Om du vill ta bort en insats, trycker du på knappen Mer Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png för att se tillgängliga åtgärder och sedan på Ångra Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-undo-active.png för att ta bort den sista markern som placerades på bordet.

För att ta bort alla insatser trycker du på knappen Mer Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png för att se tillgängliga åtgärder och sedan på Rensa Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-clear-active.png .

Obs: Insatser kan inte tas bort efter att rouletten har börjat snurra.

Steg 3

Tryck på SPIN-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png för att snurra rouletthjulet efter att insatserna är gjorda - denna åtgärd visar det snurrande rouletthjulet på skärmen. När bollen är i rörelse, kan du inte göra fler insatser förrän hjulet stannar.

Steg 4

När rouletten slutar snurra visas numret där bollen stannade samt dina vinster (i förekommande fall) ovanför rouletthjulet (under en begränsad tid).

Du kan sedan se det senaste numret (nummer) där bollen stannade i displayen Senaste resultat eller i avsnittet statistik.

Du kan se något belopp du vunnit i informationsfältet i Vinstdisplayen. Det belopp som du vinner läggs till saldot.

Efter att bollen har stannat kan du:

·     Klicka på Repetera Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-rebet.png för att göra föregående insats och sedan klicka på SPIN Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png för att starta en ny dragning.

·     Starta ett nytt spel från steg 1.

Obs: Om du försöker placera en marker på ett nummer eller avsnitt efter att den maximala insatsen har uppnåtts eller om du inte har tillräckligt med pengar, kommer du att få ett meddelande och inga fler marker placeras.

7. Autospel

Längst ner på skärmen, tryck på knappen Auto Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-repeat.png (endast aktivt efter en insats) för att starta autospin-funktionen i spelet.

Klicka på knappen STOPPA AUTO Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/stop-auto.png för att avbryta autoplay-funktionen när som helst.

Obs: Du kan hindra autospin från att starta en ny spin genom att trycka på STOPPA AUTO-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/stop-auto.png innan AUTOSPEL AKTIVT-raden avslutas.

8. Utbetalningar

Standard Insatstyp

Utbetalning

Straight Up

35:1

Split

17:1

Split 0

17:1

Street

11:1

Trio

11:1

Hörn

8:1

Hörn 0

8:1

Sex i rad

5:1

Kolumn, Dussin

2:1

Röd / svart, udda / jämnt, Hög / Låg

1:1