Euroopa rulett

Mängureeglid (v1.6 - 07/10/2016)

1. Ülevaade

Euroopa ruletis on teie ülesandeks arvata ära, millisesse numbripesasse jääb kuul pidama. Ruleti Euroopa versioonis on ainult üks null ja rohkem võiduvõimalusi kui Ameerika ruletis, kus on kaks nulli.

2. Üldandmed

Märkus. Žetoonide väärtused on esitatud teie valuutas. Näiteks, kui teie valuutaks on EURO, tähendab 0,1, et žetooni väärtuseks on 0,1 EUROT.

Ruletitüüp:

Euroopa rulett

Mängija võiduprotsent:

97,30%

Mäng katkestatakse, kui te ei ole teatud arvu järjestikuste minutite jooksul aktiivne (see arv sõltub pädevusest). Sessiooni taastamise funktsioon salvestab mängu edenemise, nii et järgmisel korral, kui mäng on laaditud, saate jätkata sealt, kus te pooleli jäite.

Tehniliste probleemide korral, kui serveriga ühendatud mängitava mängu ühendus katkeb, salvestatakse mäng automaatselt ja laaditakse järgmine kord, kui luuakse mängu serveriga ühendus. Te ei saa 30 sekundi jooksul pärast ühenduse katkestamist mängu serveriga uuesti ühendust võtta.

Märkus! Rikke korral kõik maksed ja mängud tühistatakse. Kõik veel kinnitamata panused tühistatakse ja kõik veel arveldamata panused tagastatakse.

3. Panuste tüübid

3.1. Sisepanused

Straight Up – 1 number – võidutulemus 35:1

Võite panna panuse ükskõik, millisele numbrile sh 0-le. Panuse tegemiseks tuleb asetada žetoon otse vastavalt numbrile.

Split – 2 numbrit – võidutulemus 17:1

Teil on võimalik teha panus korraga kahele numbrile, asetades žetooni kahte numbrit eraldavale joonele.

Split 0–2 numbrit – võidutulemus 17:1

Teil on võimalik teha panus kombinatsioonidele, nagu 0+1, 0+2 ja 0+3, asetades žetooni 0 ja teisi numbreid eraldavale joonele.

Street – 3 numbrit – võidutulemus 11:1

Teil on võimalik teha panus korraga kolmele numbrile, asetades žetoonid ruletilaua ülemisele piirjoonele – ruletilaua numbrite 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 ja 36 kohale.

Trio – 3 numbrit – võidutulemus 11:1

Panus 0, 1 ja 2-e või 0,, 2 ja 3-e ristumiskohale.

Trio – 4 numbrit – võidutulemus 8:1

Teil on võimalik teha panus korraga neljale numbrile, asetades selleks žetooni nelja numbri nurkade kokkupuutekohale. Näide: koht, kus saavad kokku ruletinumbrid 4, 5, 7 ja 8.

Top Line - 0, 1, 2 ja 3 - võidutulemus 8:1

Teil on võimalik panustada numbritele 0+1+2+3, asetades žetoonid välispunktile, kus numbrid 0 ja 3 kokku saavad.

Six Line – 6 numbrit – võidutulemus 5:1

Teil on võimalik teha Six Line-panus (st kuus erinevat numbrit kahes kõrvuti asetsevas kolmest numbrist koosnevas reas, mida kutsutakse street ehk tänav), asetades žetoonid kahte streeti eraldava joone ülemisele välispiirile.

3.2. Välispanused

Column – 12 numbrit – võidutulemus 2:1

Iga kolme numbritulba all on väli kirjega „2:1“. Teil on võimalik teha panus igale kolmest tulbast, asetades žetoonid kirjega „2:1“ märgistatud väljadele. Võidate mängu, kui saadud ruletinumber on teie poolt panustatud tulbas. Võidud makstakse 2:1 suhtarvu alusel; 0-i saamine tähistab kaotust.

Dozen – 12 numbrit – võidutulemus 2:1

Teil on võimalik teha panus 12-st numbrist koosnevale grupile, asetades žetoonid ühele kolmest väljast, millel on kiri „1st 12“, „2nd 12“ või „3rd 12“. Kui üks teie 12-st numbrist on just see, millel ruletikuul pidama jäi, makstakse teile suhtarvuga 2:1; 0-i saamine tähistab kaotust.

Red – 18 numbrit – võidutulemus 1:1

Panus tehakse punase teemandiga tähistatud väljale. 0 ei kuulu võidunumbrite hulka.

Black – 18 numbrit – võidutulemus 1:1

Panus tehakse musta teemandiga tähistatud väljale. 0 ei kuulu võidunumbrite hulka.

Even – 18 numbrit – võidutulemus 1:1

Panus tehakse väljale, mis on tähistatud kirjega „EVEN“. 0 ei kuulu võidunumbrite hulka.

Odd – 18 numbrit – võidutulemus 1:1

Panus tehakse väljale, mis on tähistatud kirjega „ODD“. 0 ei kuulu võidunumbrite hulka.

Low – 18 numbrit – võidutulemus 1:1

Panus tehakse väljale, mis on tähistatud kirjega „Low“. 0 ja 00 ei kuulu võidunumbrite hulka.

High – 18 numbrit – võidutulemus 1:1

Panus tehakse väljale, mis on tähistatud kirjega „High“. 0 ja 00 ei kuulu võidunumbrite hulka.

3.3. Grupipanused

Klõpsake nupule GROUP BET, et avada sellised panustamisvõimalused, nagu Neighbours, Thirds, Orphans ja Finals.

Neighbours

Neighbours of Zero – võiduvõimalus 11:1, kui panustada 0/2/3, 8:1, kui panustada 25/26/28/29 ja 17:1, kui panustada 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35

Sellist tüüpi panuse tegemiseks klõpsake ruletilaua all vasakul osas nuppu GROUP BET ja valige seejärel nupp „Neighbours of Zero“. Panuse Neighbours of Zero puhul katavad 9 žetooni 0 ja 16 ning teised numbrid: 0/2/3, 25/26/28/29 – igaüks neist ühe žetooniga, ja 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35 – igaüks neist ühe žetooniga.

Neighbours (0-36) -võiduvõimalus 35:1

Seda tüüpi panuse tegemiseks klõpsake ruletilaua all vasakus osas nuppu GROUP BET ja viige hiirekursor kohakuti grupipanuste Neighbours-jaotises asuva soovitud numbriga. Selle naabrid (4 numbrit, ruletilaual valitud numbrist mõlemale poole jäävad kaks numbrit) ja valitud number tõstetakse esile. Klõpsates neighbours-jaotises numbrile, asetatakse igale esiletõstetud numbrile üks žetoon.

Thirds – võiduvõimalus 17:1

Sellist tüüpi panuse tegemiseks klõpsake ruletilaua all vasakul osas nuppu GROUP BET ja valige seejärel nupp „Thirds“. Panuse Thirds puhul katavad 6 žetooni 12 numbrit: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 – igaüks neist ühe žetooniga.

Orphans – võiduvõimalus 35:1, kui panustada 1-le ja 17:1 kõigi teiste puhul

Sellist tüüpi panuse tegemiseks klõpsake ruletilaua all vasakul osas nuppu GROUP BET ja valige seejärel nupp „Orphans“. Orphans-panuse puhul katavad 5-žetooni numbri 1 ühe žetooniga ja numbrid 6/9, 14/17, 17/20, 31/34 – igaühte ühe žetooniga.

Finals – võiduvõimalus 35:1

Seda tüüpi panuse tegemiseks klõpsake ruletilaua all vasakus osas nuppu GROUP BET ja viige hiirekursor kohakuti eripanuste Finals-jaotises asuva soovitud numbriga.

Finals 0: 4-žetooni katavad numbrid 0 + 10 + 20 + 30, ja neist igale asetatakse 1 žetoon

Finals 1: 4-žetooni katavad numbrid 1 + 11 + 21 + 31, ja neist igale asetatakse 1 žetoon

Finals 2: 4-žetooni katavad numbrid 2 + 12 + 22 + 32, ja neist igale asetatakse 1 žetoon

Finals 3: 4-žetooni katavad numbrid 3 + 13 + 23 + 33, ja neist igale asetatakse 1 žetoon

Finals 4: 4-žetooni katavad numbrid 4 + 14 + 24 + 34, ja neist igale asetatakse 1 žetoon

Finals 5: 4-žetooni katavad numbrid 5 + 15 + 25 + 35, ja neist igale asetatakse 1 žetoon

Finals 6: 4-žetooni katavad numbrid 6 + 16 + 26 + 36, ja neist igale asetatakse 1 žetoon

Finals 7: 3-žetooni katavad numbrid 7 + 17 + 27, ja neist igale asetatakse 1 žetoon

Finals 8: 3-žetooni katavad numbrid 8 + 18 + 28, ja neist igale asetatakse 1 žetoon

Finals 9: 3-žetooni katavad numbrid 9 + 19 + 29, ja neist igale asetatakse 1 žetoon

4. Kuidas mängida

Euroopa rulett on märgistatud numbritega 1st 36ni, mis on tähistatud vaheldumisi musta a punase värviga, ja rohelist värvi numbriga 0.

Märkus. Ruletilaual märgitud laualimiidid on seotud Straight Up panusega (MIN, MAX). Põhimängu nuppude alt asuvalt teaberibalt on võimalik vaadata olemasolevat saldot BALANCE, teie panust BET ja olemasolevat võidusummat WINNINGS, mis on kõik teie valuutas.

Ajaloopaneel näitab 10 viimast numbrit, kus ruletikuul on peatunud. Järjestus on vasakult paremale ehk siis uusimalt vanimale.

Hiirekursori numbri kohale asetamine tõstab esile just selle numbri. Hiirekursori hoidmisel esile tõstetud ala kohal näidatakse maksimaalset panust, mida sellele numbrile saab teha, ning lisaks veel juba tehtud panust (kui sellised on olemas) ja võimalikku võidu suurust.

Laua erinevates osades võidakse tõsta esile erinevaid numbreid ja/või erinevaid numbrikombinatsioone.

Näide. Kui te asetate hiirekursori numbri kohale, tõstetakse see number esile, ning kui te asetate hiirekursori kahe numbri vahel asuvale joonele, tõstetakse esile mõlemad numbrid („split bet“).

Esile tõstetakse number, kus kuul on peatunud. Lisaks tõstetakse esile välispanuste jaotised, kuhu selline number kuulub.

Konfliktis olevate panuste tegemine ei ole võimalik. Konfliktis olevad panused on järgmised:

Mängimiseks järgige alltoodud tegevusi.

1. tegevus

Klõpsake soovitud žetoonivirnal. Pärast žetooniväärtuse valimist jääb see valituks, kuni otsustate seda muuta, klõpsates mõnel erineval žetoonivirnal. See tähendab, et te saate mängida samal panusetasemel ilma žetoonivirnadesse naasmiseta.

Märkus: Numbritele või jaotistele ei saa panustada lubatust rohkem žetoone.

2. tegevus

Pärast žetooniväärtuse valimist viige hiirekursor ruletilaua kohale ja klõpsake piirkonnale/piirkondadele, kuhu te soovite panustada – iga klõps asetab esile tõstetud piirkonnale ühe žetooni.

Panuse eemaldamiseks klõpsake nuppu CANCEL BET ja klõpsake seejärel panust, mida soovite eemaldada. Laualt kõigi panuste eemaldamiseks klõpsake nuppu CANCEL ALL.

Märkus: Kui kuul juba veereb, pole panuseid enam võimalik eemaldada.

3. tegevus

Ruletiratta keerutamiseks klõpsake nuppu SPIN. Kui kuul on veerema hakanud, ei ole kuni kuuli seiskumiseni võimalik täiendavaid panuseid teha.

4. tegevus

Kõik teie võidetud summad kuvatakse teaberibale ja lisatakse saldole juurde. Ajaloopaneeli kõrvale kuvatakse ruletiratta osa koos numbriga, millel kuul peatus.

Pärast kuuli seiskumist on teil võimalik teha järgmist.

Märkus. Kui te üritate paigutada žetooni numbrile või jaotisele pärast maksimaalse panusesumma saavutamist või kui teil pole piisavalt raha, märkate, et žetoon vilgub mõned korrad ja mingeid täiendavaid žetoone enam kohale ei asetata.

5. Mänguvõimalused

Saadaval on järgmised nupud:

6. Klaviatuuri otseteed