European Roulette

Ръководство за ползване / Правила (v1.5)

 

1. Преглед

В European Roulette се опитвате да предскажете числото на слота, където топчето ще спре. Версията European Roulette има само една нула и предлага по-големи шансове за печалба, отколкото American Roulette, която има две нули.

Забележка: За да се опише играта и нейната функционалност, в следващите раздели EURO се използва като валута на играта. Действителната валута на играта е регистрирана чрез акаунта, който сте регистрирали с оператора и се изписва до текущо избраната стойност на жетона.

2. Общи спецификации

Тип Roulette:

European Roulette

Минимален залог за маса 0,1-10:

0,1 Евро

Чипове залози:

0,1, 0,5, 1, 5, 25, 50

RTP:

97,30%

Забележка: Играта ще се изключи, ако не бъдат предприети действия в продължение на 45 последователни минути.

2.1. Прекратяване на връзката, докато топчето се върти

     Ако сумата на залога е взета от баланса, и играта прекъсне: След като връзката е подновена, печелившото число е показано в раздела за хронология и всички печалби се добавят към баланса.

     Ако сумата на залога не е взета от баланса, и прекъсва играта: След като връзката е подновена, печалбите не се присъждат, тъй като залогът не е завършен.

Забележка: Информацията за игра се записва в дневника за игра; за достъп до журналите на игра щракнете върху бутона Хронология или натиснете клавиша "H".

 

Забележка: В случай на повреда всички плащания и играта се анулират; всеки залог, който все още не е приет, ще бъдат анулиран, всеки залог, който не е бил уреден ще бъдат възстановен.

2.2. Лимити за залагане

Тип залог

0,1-10 Маса - Максимални залагания

Straight Up

10

Split

20

Split 0

20

Street

30

Trio

30

Corner

40

Corner 0

40

Six Line

60

Column, Dozen

125

Red/Black, Even/Odd, Low/High

250

Zero’s Neighbours

170

Neighbours (0-36)

50

Thirds

120

Orphans

90

Finals (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

40

Finals (7, 8, 9)

30

3. Минимални PC Изисквания

3.1. За сваляне

Минималните изисквания за хардуер са:

     Pentium с 1-гигахерцов (GHz) процесор или по-бърз

     Най-малко 256 мегабайта RAM (512 MB се препоръчва)

     Най-малко 300 мегабайта свободно място на твърдия диск

     Клавиатура и мишка или друго съвместимо посочващо устройство

     Video адаптер и монитор с Super VGA (800 х 600) или по-висока разделителна способност

3.2. Незабавна игра

За да започне Instant Play, трябва да имате инсталиран Adobe® Flash® Player 9 или по-нова.

 

Microsoft® Windows®

Mac OS X

Linux® и Solaris ™

Processor

Intel® Pentium® II 450MHz, 600MHz AMD Athlon® или по-бърз процесор (или еквивалентен)

Intel Core ™ Duo 1,33GHz или по-бърз процесор PowerPC G3 500MHz или по-бърз процесор

800MHz или по-бърз процесор

Памет

128MB оперативна памет

128MB оперативна памет

512MB оперативна памет

Графична памет

128MB графична памет

Instant Play се поддържа на всички настолни операционни системи и браузъри, които поддържат Flash Player 9+.

Платформа

Операционна система

Браузъри

Windows

Windows 7,
Windows Vista®,
Windows XP,
Windows Server® 2008,
Windows Server 2003,
Windows 2000

Internet Explorer 6,0 и по-нова версия, Mozilla Firefox 2,0 и по-нова версия, Google Chrome 2,0 и по-нова версия, Safari 3,0 и по-нова версия, Opera 9,5 и по-нова версия, AOL 9,0 и по-нова версия

Mac OS

Mac OS X 10,6,
Mac OS X 10,5,
Mac OS X 10,4 (Intel),
Mac OS X 10,4 (PowerPC)

Safari 3,0 и по-нова версия, Mozilla Firefox 3,0 и по-нова версия, Google Chrome 2,0 и по-нова версия, Opera 9,5 и по-нова версия, AOL Desktop за Mac 1,0 и по-нова версия

Linux

Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5 или по-късно, openSUSE® 11 или по-късно, Ubuntu 7,10 или по-късно

Mozilla Firefox 3,0 и по-нова версия, Google Chrome 2,0 и по-нова версия, SeaMonkey 1,11 и нагоре

Solaris

Solaris™ 10

Mozilla Firefox 3,0 и по-нова

4. Видове залози

Вътрешни залози

Можете да заложите на произволно число, включително 0, чрез поставяне на чипове директно върху число.

 

Можете да заложите на две числа, като се използва същият залог чрез поставяне на чип на линията, която разделя двете числа.

 

Можете да заложите на комбинации, като например 0 + 1 и 0 + 3, чрез поставяне на чип на линията, която разделя 0 от другите числа.

 

Можете да заложите на три числа, използвайки същия залог чрез поставяне на чипове на външната дясна граница на масата на Roulette - отдясно на числата на рулетката 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 и 36.

 

Залог върху точката на пресичане между 0, 1 и 2 или 0, 2 и 3.

 

Можете да заложите на четири числа в даден момент, чрез поставяне на чипове по ъглите, където четирите числа се срещат. На пример: централната точка, където се срещат числата на рулетката 4, 5, 7 и 8.

 

Можете да заложите на 0 + 1 + 2 + 3, чрез поставяне на чипове на външната точка, където се срещат числата 0 и 3.

 

Можете да поставите залог на Six Line (което означава, шест различни числа в два съседни реда от три числа всеки - наречени улици), чрез поставяне на чипове върху външната дясна гранична линия, където линията, разделяща двете улици е прекъсната.

 

Външни залагания

На дъното на всяка от трите колони с цифри, има кутия отбелязана "2 към 1". Можете да заложите на всяка от трите колони чрез поставяне на чипове върху отбелязаните кутии "2-1". Печелите, ако изтегленото число от рулетката е от колоната, където сте поставили залог. Печалби се изплащат според съотношение 2:1; 0 е губеща цифра.

 

Можете да заложите на група от дванадесет числа чрез поставяне на чипове върху една от трите полета с надписи "1-ви 12", "2-ри 12", или "трети 12". Ако едно от вашите 12 числа е числото, където топчето на рулетката е спряло, Ви се изплаща според съотношението 2:1; 0 е губеща цифра.

 

Залог в полето маркирано с червен диамант. Числото 0 не е включено.

 

Залог в полето маркирано с черен диамант. Числото 0 не е включено.

 

Залог в полето с надпис "EVEN". Числото 0 не е включено.

 

Залог в полето с надпис "ODD". Числото 0 не е включено.

 

Залог в полето с надпис "Low". Числото 0 не е включено.

 

Залог в полето с надпис "High". Числото 0 не е включено.

 

Group Bet

Щракнете върху бутона GROUP BET в долния ляв ъгъл на екрана на играта, за да получите достъп до залози като Neighbours, Thirds, Orphans и Finals.

 

Neighbours

За да се постави този вид залог кликнете бутона GROUP BET в долния ляв ъгъл на масата за рулетка, а след това щракнете върху бутона "Zero’s Neighbours". Залогът Zero’s Neighbours покрива 17 числа: 0, 2, 3, 25, 26, 28, 29, 4, 7, 12, 15, 18, 21, 19, 22, 32 и 35, всяко с един чип.

 

За да поставите този тип залог кликнете бутона GROUP BET в долния ляв ъгъл на масата за рулетка и поставете курсора на мишката върху желаното число в раздела за Neighbours на Специални залози. Нейните съседи (4 числа, по две от всяка страна на избраното число на рулетката) и избраното число ще бъдат подчертани. Когато кликнете върху число в раздела за съседи, един чип ще бъде поставен върху всяко от подчертаните числа.

 

Thirds – Плаща 35:1 или 5/8/10/11/13/16/23/24/27/30/33/36

За да се постави този вид залог кликнете бутона GROUP BET в долния ляв ъгъл на масата за рулетка, а след това щракнете върху бутона "Thirds". Залогът Thirds покрива 12 числа: 5, 8, 10, 11, 13, 16, 23, 24, 27, 30, 33 и 36, всяко с един чип.

 

Orphans – Плаща 35:1 за 1/6/9/14/17/20/31/34

За да се постави този вид залог кликнете бутона GROUP BET в долния ляв ъгъл на масата за рулетка, а след това щракнете върху бутона "Orphans". Залогът Orphans покрива 8 числа: 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 и 34, всяко с един чип.

 

Finals - Плаща 35:1

За да се поставите този тип залог кликнете бутона GROUP BET в долния ляв ъгъл на масата за рулетка и поставете курсора на мишката върху желаното число в раздела за Finals на Специални залози.

4-чипове обхващат 0 + 10 + 20 + 30, всеки с 1 чип

4-чипове обхващат 1 + 11 + 21 + 31, всеки с 1 чип

4-чипове обхващат 2 + 12 + 22 + 32, всеки с 1 чип

4-чипове обхващат 3 + 13 + 23 + 33, всеки с 1 чип

4-чипове обхващат 4 + 14 + 24 + 34, всеки с 1 чип

4-чипове обхващат 5 + 15 + 25 + 35, всеки с 1 чип

4-чипове обхващат 6 + 16 + 26 + 36, всеки с 1 чип

3-чипове покриват 7 + 17 + 27, всеки с 1 чип

3-чипове покриват 8 + 18 + 28, всеки с 1 чип

3-чипове покриват 9 + 19 + 29, всеки с 1 чип

5. Оформление

Колелото на European Roulette е маркирано с числа от 1 до 36 и редуващи се цветове - червено и черно; и зелено "0".

Забележка: Лимитите на масата са показани върху масата на рулетката (MIN: 0,1 и MAX: 25) са свързани със залога Straight Up.

От ляво на дясно, оформлението е, както следва:

     Ляво: Опции на играта, лимитите на колелото на рулетката и на масата, залозите чипове, Панела на хронологията и бутоните за AUTOPLAY и GROUP BET залозите в долния ляв ъгъл

     Среда: на масата за рулетка, бутоните за игра (преди играта да започне, се показва само бутона SPIN) и информационна лента с текущия баланс, текущия залог и печалби

     Дясно: менюто групови залози - менюто за групови залози се показва, когато натиснете бутона GROUP BET.

Панелът за Хронология показва последните 10 числа, където топчето на рулетката е спряло. Подредбата е от ляво на дясно, което означава най-ново към най-старо.

Бутонът GROUP BET позволява достъп до популярните залози с числа като Neighbours, Third, Orphans и Finals.

6. Подчертаване

Поставянето на курсора на мишката върху число от масата за рулетка подчертава това число; ако задържите курсора на мишката върху маркираната област показва, максималната сума, която може да се заложи на нея, както и поставения залог, (ако има такива) и евентуалното изплащане.

Различни числа и/или различни комбинации с цифри могат да бъдат подчертани в различни части на масата.

Пример: Ако поставите курсора на мишката върху дадено число, това число се подчертава и ако поставите курсора на мишката върху линията между две числа, и двете числа са подчертани ("split залог").

Забележка: В панела за специални залози, ако поставите курсора на мишката върху даден вид залог, вида на залога и съответните числа ще бъдат подчертани.

Числото, където топчето спира се отбелязва и подчертава. В допълнение, секции извън залози, на който това число принадлежи също се подчертават.

7. Правила на играта и настройки

7.1. Настройки на играта

Избраната деноминация на чип по подразбиране е 0,5.

Поставянето на противоречиви залози не е възможно. Противоречиви залози са:

     залагания върху Red и Black за едно завъртане

     залагания върху Even и Odd за едно завъртане

     залагане на High и Low за едно завъртане

     залагания върху трите зони на колони за едно завъртане (залагане на две от три зони на колони е позволено)

     залагане на всички три зони на Дузина за едно завъртане (залагане на две от три зони на Дузина е позволено)

7.2. Как да играя

Стъпка 1

Кликнете върху желания залог в долния ляв ъгъл на масата за рулетка. След като изберете стойност на чип, той остава избран, докато не решите да го промените като кликнете различен чип залог. Това означава, че можете да играете на същия залог за стойност, без да се връщате към залозите чипове.

Забележка: Не можете да поставите повече от допустимия брой чипове върху някое от числата или разделите.

Стъпка 2

След като изберете стойност на чип, поставете курсора на мишката върху масата на рулетката и кликнете зоната(ите), където искате да поставите залог - всяко кликване поставя един чип върху маркираната област.

За да премахнете залог натиснете бутона "CANCEL BET", след това кликнете на залога, който искате да премахнете.

Щракнете върху бутона "CANCEL ALL", за да махнете всички залози от масата.

Забележка: Залозите не могат да бъдат отстранени, ако топката е в движение.

Стъпка 3

Щракнете върху бутона "SPIN", за да се върти колелото на рулетката, след като залозите са поставени. След като топчето е в движение, не можете да поставяте повече залози, докато спре.

Стъпка 4

Всяка сума, която печелите се показва на лентата за информация и се добавя към остатъка. Частта от колелото на рулетката с числото, върху което топчето е спряло се показва в ляво на панела Хронология.

След спиране на топчето, можете да:

     Щракнете върху бутона "LAST BET", за да поставите предишния залог и след това кликнете върху бутона "SPIN", за да започне ново завъртане.

     Щракнете върху бутона "NEW GAME", за да започнете нова игра, а след това отидете на Стъпка 1.

     Щракнете върху бутона "REBET & SPIN", за да добавите предишния залог на масата и автоматично стартиране на завъртане с настоящите и предишните залози; бутона "REBET & SPIN" е на разположение щом заложите на масата и играете веднъж.

Забележка: Ако се опитате да поставите чип на число или точка след като максималният размер залог е достигнат или ако не разполагате с достатъчно пари, ще забележите, че чип мига няколко секунди и не се поставят допълнителни чипове.

8. Автоматична Игра

В долния ляв ъгъл на екрана, щракнете върху бутона AUTOPLAY. Това отваря прозореца за меню за Автоматично изпълнение, където можете да настроите следното:

1.         Изберете броя на завъртанията на функцията за автоматична игра - когато са налице, можете да използвате левия и десния бутон, за да превъртите през списъка със стойности.

2.         Напреднали опции - щракнете върху бутона ADVANCED OPTIONS,за да отворите менюто напреднала конфигурация:

     СПРЕТЕ, КОГАТО ВСИЧКИ ЗАВЪРТАНИЯ СА ИЗИГРАНИ - автоматичното изпълнение спира, когато всички завъртания са завършени;

     СПРЕТЕ, КОГАТО ПЕЧАЛБАТА Е ПО-ГОЛЯМА ИЛИ РАВНА НА - автоматично изпълнение спира, когато печалбата е по-голяма или равна на стойността, която сте въвели;

     СПРЕТЕ СЛЕД ПЪРВАТА ПЕЧАЛБА - автоматично изпълнение се спира при първа печалба;

     СПРЕТЕ, КОГАТО БАЛАНСЪТ СЕ УВЕЛИЧАВА СЪС - автоматичното изпълнение спира, когато се балансът се увеличава със стойността, която сте въвели;

     СПРЕТЕ, КОГАТО БАЛАНСЪТ НАМАЛЯВА СЪС - автоматичното изпълнение спира, когато балансът намалява със стойността, която сте въвели.

Забележка: Функцията за автоматична игра, е достъпна само след като поставите залог.

При използване на разширени опции, автоматичното изпълнение ще спре на първото условие изпълнено, при условие, че е избрано; другите условия се игнорират.

Щракнете върху бутона STOP, за да спрете функцията за автоматична игра, по всяко време.

9. Плащания

Стандартно тип залог

Плащане

Straight Up

35:1

Split

17:1

Split 0

17:1

Street

11:1

Trio

11:1

Corner

8:1

Corner 0

8:1

Six Line

5:1

Column, Dozen

2:1

Red/Black, Even/Odd, Low/High

1:1

10. Опции на играта

Бутонът Options се намира в горния ляв ъгъл на екрана на играта. Кликнете върху този бутон, за да отворите прозореца за звук и опции игра.

Щракнете върху бутона Save, за да запазите промените, направени или бутона Cancel, за ​​да затворите прозореца на възможности, без да записвате.

10.1. Звук

Можете да променяте силата на звука на играта като движите плъзгачите за силата на звука.

Можете да променяте силата на звука за печеливши звуци, звуци на играта, звука на фона, както и на общия тон.

10.2. Игра

Можете да разрешите или забраните следните визуални ефекти:

     Turbo Speed - прескочете анимация

     Подчертаване на зоните за залози - Изберете тази опция, за да маркирате числа или комбинации, когато курсора на мишката се поставя върху тях

     Избледняване на подчертаване - изберете тази опция, за да дадете възможност за ефекта избледняване на подчертаване

     Покажи предупредително съобщение - ако се проверява възможността, се показва допълнителна информация по време на игра, като например:

o     достигнат максимален залог

o     не достигнат минимален залог

o     коригиран залог

o     няма достатъчно пари, за да завършите действие

o     няма достатъчно пари за минимален залог

o     няма пари

10.3. Бутон Заглушаване

За да изключите звука напълно, кликнете върху бутона на високоговорителя в горния ляв ъгъл на екрана на играта, в непосредствена близост до бутона за Game options.

10.4. Бутон Правила

За да видите правилата на играта натиснете бутона '?' в горния ляв ъгъл на екрана на играта, до бутона Mute.

10.5. Бутон Хронология

За да видите подробна хронология на текущата игра, кликнете на бутона Хронология до бутона Rules символа ("?" ).

10.6. Таблица с плащанията

За да видите изплащания за играта, кликнете на символа карти до бутона Хронология.

10.7. Режим на цял екран

За да включите или изключите режима на цял екран, щракнете върху бутона за целия екран в горния десен ъгъл на екрана на играта.

10.8. Излизане от играта

За да излезете от играта, кликнете върху бутона Затваряне (X) в горния десен ъгъл на екрана на играта.

11. Клавиши за бърз достъп

     O - отваряне / затваряне прозореца на опции

     М - заглушаване/възстановяване на общ звук

     R - отваря прозореца за правила

     F - дава възможност за режим на цял екран

     Esc - изход от режим на цял екран или скрива всички отворени прозорци

     H - Показва хронологията на сесията

     A - отваряне / затваряне прозорецът Автоматично изпълнение, когато залог се поставя

     X - променя курсора на мишката на да "CANCEL BET"; играчът трябва да кликне на залозите за премахване. За да промените курсора обратно към по подразбиране, натиснете X, или щракнете върху зона, където не разполагате с никакви поставени залози.

     C - премахва всички залози от масата

     L - пуска предишния залог

     G - отваряне / затваряне прозореца на групови залози

     Space - завърта рулетката

     Enter - повторен залог и завъртане

     Промяна стойността на чиповетеMouse scroll/Up Arrow Key/Down Arrow Key

     P - Отваряне/Затваряне на таблицата за плащания

Пояснения са на разположение по време на играта. Ако задържите курсора на мишката върху елемент на действие (като бутон), можете да видите целта и клавишната комбинация за този елемент.

Забележка: Всичко свързано с клавиатура в ActionScript, е забранено в режим на цял екран. Изключенията са:

     Избрани непечатаеми клавиши, по-специално на клавишите със стрелки, лентата за пространство клавиша за табулиране

     Клавиши за бърз достъп, които прекратяват режим на цял екран: Esc (Windows и Mac), Control-W (Windows), Command-W (Mac) и Alt-F4