Europeisk rulett

HTML5 Brukerhåndbok/regler (v1.4)

 

1. Oversikt

I europeisk rulett prøver du å forutsi nummeret på lommen kulen vil stoppe i. Den europeiske versjonen av rulett har bare én null og tilbyr flere muligheter til å vinne enn amerikansk rulett, som har to nuller.

2. Generelle spesifikasjoner

Rulett-type:                                                           Europeisk rulett

Minimumsinnsats for 0,1–10-tabellen:            0,1 euro

Sjetongstabler:                                                     0,1; 0,2; 0,5; 1; 5; 10

RTP:                                                                        97,30 %

Merk: Spillet blir avbrutt hvis ingen handling utføres i løpet av 45 sammenhengende minutter.

2.1. Avbrudd under spillet

·     Hvis innsatsbeløpet er hentet fra balansen og spillet blir avbrutt: Når forbindelsen er gjenopprettet, vises vinnernummeret i historikkpanelet, og en eventuell gevinst legges til balansen.

·     Hvis innsatsbeløpet ikke er hentet fra balansen og spillet blir avbrutt: Når forbindelsen er gjenopprettet, tildeles ingen gevinst, siden innsatsen ikke ble fullført.

Merk: Ved funksjonsfeil vil alle utbetalinger og spill bli annullert; enhver innsats som enda ikke er godtatt, vil bli annullert, og enhver uoppgjort innsats vil bli refundert.

2.2. Innsatsgrenser

Innsatstype

0,1–10-bord – maksimumsinnsatser

Straight up (enkelttall)

10

Splitt

20

Split 0

20

Street (gate)

30

Trio

30

Corner (hjørne)

40

Corner (hjørne) 0

40

Six line (seks på linje)

60

Column (kolonne), dozen (dusin)

125

Røde/svarte tall, partall/oddetall, lave/høye tall

250

Zero’s neighbours (nabotall til null)

170

Neighbours (nabotall) (0–36)

50

Thirds (tredjedelstall)

120

Orphans ("foreldreløse" tall)

90

 

3. Minimumskrav

·     Android 4.0+

·     iOS 4.0+

·     Windows Phone-kompatibel (kan være gjenstand for mindre grafiske problemer)

4. Innsatstyper

Inside bets (innside-satsing)

Du kan satse på et hvilket som helst tall, inkludert 0, ved å plassere sjetonger direkte på tallet.

 

Du kan satse på to tall med samme innsats ved å plassere en sjetong på linjen som skiller de to tallene.

 

Du kan satse på kombinasjoner som 0 + 1, 0 + 2 og 0 + 3 ved å plassere en sjetong på linjen som skiller 0 fra de andre tallene.

 

Du kan satse på tre tall med samme innsats ved å plassere sjetonger på den ytre øverste grenselinjen av rulettbordet – ovenfor rulettbordtallene 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 og 36.

 

En innsats på skjæringspunktet mellom 0, 1 og 2 eller 0, 2 og 3.

 

Du kan plassere en innsats på fire tall om gangen ved å plassere sjetonger på hjørnene hvor de fire tallene møtes. F.eks.: det sentrale punktet hvor rulett-tallene 4, 5, 7 og 8 møtes.

 

Du kan satse på 0 + 1 + 2 + 3 ved å plassere sjetonger på det ytre punktet hvor tallene 0 og 3 møtes.

 

Du kan plassere en six line-innsats (som betyr seks ulike tall i to tilstøtende rader med tre tall i hver – kalt streets, "gater") ved å plassere sjetonger på den ytre øverste grenselinjen hvor linjen som deler de to gatene, er kuttet.

 

Outside bets (utside-satsing)

Nederst i hver av de tre tallkolonnene er det en boks merket med "2 : 1". Du kan satse på en hvilken som helst av de tre kolonnene ved å plassere sjetonger på de "2 : 1"-merkede boksene. Du vinner hvis det trukne rulett-tallet befinner seg i kolonnen du har plassert en innsats på. Gevinster utbetales i forholdet 2 : 1; 0 er et tapende tall.

 

Du kan satse på en gruppe av tolv tall ved å plassere sjetonger på en av de tre boksene merket med "1. 12", "2. 12" eller "3. 12". Hvis et av dine 12 tall er tallet hvor rulettkulen stopper, får du utbetalt gevinsten i forholdet 2 : 1; 0 er et tapende tall.

 

En innsats i boksen merket med en rød diamant. 0 er ikke inkludert.

 

En innsats i boksen merket med en svart diamant. 0 er ikke inkludert.

 

En innsats i boksen merket med "PARTALL". 0 er ikke inkludert.

 

En innsats i boksen merket med "ODDETALL". 0 er ikke inkludert.

 

En innsats i boksen merket med "Lave". 0 er ikke inkludert.

 

En innsats i boksen merket med "Høye". 0 er ikke inkludert.

 

Gruppeinnsats

Trykk på Mer-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png og velg deretter Bord Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png å få tilgang til spill som Neighbours (Nabotall), Thirds (Tredjedelstall) og Orphans ("Foreldreløse" tall).

 

Neighbours (nabotall)

For å plassere en innsats av denne typen, trykk på Bord-knappen og deretter på knappen "Neighbours" (Zero's neighbours). Ved en Zero’s neighbours-innsats dekker 7 sjetonger 0 og 16 andre tall: 0/2/3 + 25/26/28/29 + 4/7 + 12/15 + 18/21 + 19/22 + 32/35, hvert med én sjetong.

 

For å plassere en innsats av denne typen, trykk på Bord-knappen og deretter på ønsket tall i Neighbours-delen av Spesialinnsatser. Når du trykker på et tall i nabotall-delen, vil en sjetong bli plassert på hvert av tallene.

 

Thirds (tredjedelstall) – 17 : 1-utbetaling for 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36

For å plassere en innsats av denne typen, trykk på Bord-knappen og deretter på knappen "Thirds". Ved en Thirds-innsats dekker 6 sjetonger tall fra trettitre til tjuesju: 5/8 + 10/11 + 13/16 + 23/24 + 27/30 + 33/36, hvert med én sjetong.

 

Orphans ("foreldreløse" tall) – 35 : 1-utbetaling for 1 og 17 : 1-utbetaling for 6/9, 14/17, 17/20, 31/34

For å plassere en innsats av denne typen, trykk på Bord-knappen og deretter på knappen "Orphans". Ved en Orphans-innsats dekker 5 sjetonger tallet 1 med én sjetong og tallene 6/9 + 14/17 + 17/20 + 31/34, hvert med én sjetong.

5. Oppsett

Merk: I tilfelle du ikke kan vise hele rulettbordet på skjermen på enheten din, skyver du opp (eller ned) for å bla opp eller ned på spillskjermen.

Det europeiske ruletthjulet er merket med tall fra 1 til 36 i vekslende farge – røde og svarte – og en grønn "0".

Merk: Bordgrensene som vises på rulettbordet (min.: 0,1; maks.: 10, i euro) er knyttet til Straight up-innsatser.

Spillskjermen er delt opp i følgende deler:

·     oversiden:

o     innstillingsknappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-settings.png – trykk for å åpne innstillingsmenyen, der du kan

-        trykke på Hjem-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/home-icon.png for å lukke spillet og åpne startsiden til nettstedet, i samme nettleservindu

-        trykke på Regler-knappen i spillet Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/rules-icon.png for raskt å vise spillereglene i spillet

-        trykke på Kasserer-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/cashier-icon.png for å gå til kasserersiden

-        trykke på Mute-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/soundOn.png for å deaktivere alle lyder i spillet – trykk på knappen igjen for å aktivere alle lydene i spillet

-        trykke på Statistikk-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/statistics-icon.png for å se en historikk over de siste tallene rulettkulen har stoppet på, og annen spillstatistikk, og åpne spillhistorikken i en ny nettleserside

-        trykke på Dele-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/menu/share-icon.png for å dele spill-lenken på et sosialt nettverk

Merk: Trykk på knappen Innstillinger Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-settings.png igjen for å lukke innstillingsmenyen.

o     nåværende balanse og nåværende innsats vises; i tilfelle av en gevinst, vises endringene i gevinsten og din nåværende gevinst

o     en historikk over ulike spillresultater

·     I midten av skjermen: minimums- og maksimumsgrensene til bordet og rulettbordet

·     undersiden, fra venstre mot høyre:

o     sjetongstabelen – for å velge en annen sjetongstabel, trykk på sjetongstabelen som vises for øyeblikket

o     Trykk på Mer-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png for å vise de tilgjengelige handlingene:

-        Fjern Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-clear-active.png – kun aktiv etter at en innsats er plassert på bordet – trykk for å fjerne alle innsatser på bordet

-        Angre Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-undo-active.png – trykk for å fjerne den siste sjetongen som er plassert på bordet

-        Bord Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png – trykk for å se (og plassere) gruppeinnsatser

-        Doble Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-double-active.png – trykk for å doble alle nåværende innsatser plassert på bordet

o     Auto Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-repeat.png – kun aktiv etter at en innsats er plassert – trykk for å starte autospinn-funksjonen av spillet

o     Gjenta Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-rebet.png – trykk for å plassere den forrige innsatsen på bordet (denne handlingen spinner ikke ruletthjulet)

o      SPINN Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png – trykk for å spinne ruletthjulet (kun aktiv etter at en innsats er plassert på bordet)

Etter at du har trykket på Bord-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-table-active.png kan du vise de tilgjengelige gruppeinnsatsene, for eksempel Neighbours, Thirds, Orphans.

Merk: I tilfelle du ikke kan vise hele gruppeinnsats-bordet på skjermen på enheten din, skyver du opp (eller ned) for å bla opp eller ned på spillskjermen.

6. Spilleregler og innstillinger

6.1. Spillinnstillinger

Sjetongverdien som velges som standard, er 0,1.

Det er ikke mulig å plassere motstridende innsatser. De motstridende innsatsene er:

·     å satse på både røde og svarte tall i en enkeltrunde

·     å satse på både partall og oddetall i en enkeltrunde

·     å satse på både høye og lave tall i en enkeltrunde

·     å satse på alle tre kolonne-områdene i en enkeltrunde (å satse på to av tre kolonne-områder er tillatt)

·     å satse på alle tre dusin-områdene i en enkeltrunde (å satse på to av tre dusin-områder er tillatt)

6.2. Slik spiller du

Trinn 1

Velg sjetongstabelen du vil bruke. Når du har valgt sjetongverdi, forblir den valgt inntil du bestemmer deg for å endre den ved å trykke på nåværende valgte sjetongstabel. Dette betyr at du kan fortsette å spille med samme innsatsverdi uten å måtte gå tilbake til sjetongstablene.

Merk: Du kan ikke plassere flere enn tillatt antall sjetonger på noen av tallene eller seksjonene.

Trinn 2

Når du har valgt sjetongstabel, på rulettbordet, trykk på området/-ene hvor du vil plassere en innsats – hvert trykk plasserer én sjetong på området.

Merk: Du kan også plassere en innsats ved å dra en sjetong fra den valgte stabelen inn på området hvor du vil plassere innsatsen.

For å fjerne en innsats, trykk på Mer-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png for å vise de tilgjengelige handlingene og deretter på Angre-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-undo-active.png for å fjerne den siste sjetongen som er plassert på bordet.

For å fjerne alle innsatser trykker du på Mer-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-more.png for å vise de tilgjengelige handlingene og deretter på Fjern Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-clear-active.png.

Merk: Du kan ikke fjerne innsatser etter at ruletthjulet har begynt å spinne.

Trinn 3

Trykk på SPINN-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png for å spinne ruletthjulet etter at innsatsene er plassert – denne handlingen viser det spinnende ruletthjulet på skjermen. Når kulen er i bevegelse, kan du ikke plassere flere innsatser før den har stoppet.

Trinn 4

Når ruletten stopper å spinne, vises tallet kulen har stoppet på samt gevinsten din (hvis du har noen) over ruletthjulet (for en begrenset tidsperiode).

Du kan deretter vise det siste tallet/-ene kulen har stoppet på, i Siste resultat-visningen eller i statistikkdelen.

Du kan se ethvert beløp du har vunnet, på informasjonslinjen gevinstvisningen. Beløpet du vinner, legges til balansen.

Etter at kulen har stoppet, kan du

·     trykke på knappen Gjenta Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-rebet.png for å plassere forrige innsats, og deretter på SPINN-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/SPIN_btn.png for å starte en ny runde

·     start et nytt spill fra trinn 1

Merk: Hvis du prøver å plassere en sjetong på et tall eller en seksjon etter at det maksimale innsatsbeløpet er nådd, eller hvis du ikke har nok penger, vil du bli varslet om dette og ingen flere sjetonger blir plassert.

7. Automatisk spill

nedsiden av skjermen, trykk på Auto-knappen Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/bg-repeat.png (kun aktiv etter at en innsats er plassert) for å starte autospinn-funksjonen av spillet.

Trykk på knappen STOPP AUTO Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/stop-auto.png når som helst for å stoppe automatisk spill-funksjonen.

Merk: Du kan stoppe autospinn-funksjonen fra å starte en ny runde ved å trykke på knappen STOPP AUTO Description: http://static-real-alderney.isoftbet.com/html/html5/roulette_html5/roulette_html5_r1/roulette_html5/assets/images/stop-auto.png før AUTOMATISK SPILL AKTIV-linjen fullføres.

8. Utbetalinger

Standard innsatstype

Utbetaling

Straight up (enkelttall)

35 : 1

Splitt

17 : 1

Split 0

17 : 1

Street (gate)

11 : 1

Trio

11 : 1

Corner (hjørne)

8 : 1

Corner (hjørne) 0

8 : 1

Six line (seks på linje)

5 : 1

Column (kolonne), dozen (dusin)

2 : 1

Røde/svarte tall, partall/oddetall, høye/lave tall

1 : 1