European Roulette

Používateľská príručka / Pravidlá (v1.4)

 

1. Prehľad

V European Roulette, sa pokúšate odhadnúť číselný slot, kde sa gulička zastaví. Európska verzia rulety má iba jednu nulu a ponúka viac šancí na výhru, než American Roulette, ktorá má dve nuly. 

2. Všeobecné špecifikácie

Typ rulety:

European Roulette

Minimálna stávka na 0,1-10 stole:

0,1 Euro

komíny žetónov:

0,1, 0,5, 1, 5, 25, 50

RTP:

97,30%

Poznámka: Hra sa zastaví, ak sa nepodniknú žiadne kroky počas 45 po sebe idúcich minút.

2.1. Prerušenie zatiaľ čo sa gulička točí

·     Ak je vsadená čiastka prevzatá zo zostatku a hra sa zastaví: akonáhle je spojenie obnovené, výherné číslo je zobrazené v paneli História, a výhry sú pridané do zostatku.

·     Ak nie je vsadená čiastka prevzatá zo zostatku a hra sa zastaví: akonáhle je spojenie obnovené, žiadne výhry nie sú udelené, pretože stávka nebola dokončená.

Poznámka: Informácie o hre sú uložené v protokoloch o hre; na prístup k hernému protokolu kliknite na tlačidlo História alebo stlačte tlačidlo H.

 

Poznámka: V prípade poruchy sú všetky platby a hry neplatné; akákoľvek stávka, ktorá nebola prijatá bude neplatná, akákoľvek stávka, ktorá nebola vyrovnaná, bude vrátená.

2.2. Stávkové limity

Typ stávok

0,1-10 Stôl - maximálne stávky

Straight Up (Priama stávka)

10

Split (Rozdelenie)

20

Split 0

20

Street (Stávka na 3 čísla)

30

Trio

30

Corner (Stávka na 4 čísla)

40

Corner 0

40

Six Line

60

Stávka na stĺpec, Stávka na tucet

125

červené/čierne, párne/nepárne, nízke/vysoké

250

Susedné pri nule

170

Susedné (0-36)

50

Thirds (Tretiny)

120

Orphans (Siroty)

90

Finále (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

40

Finále (7, 8, 9)

30

3. Minimálne požiadavky na PC

3.1. Sťahovateľný

Minimálne požiadavky na hardvér sú:

·     Pentium s 1-gigahertzov (GHz) procesor alebo rýchlejší

·     Aspoň 256 megabajtov pamäte RAM (512 MB sa odporúča)

·     Aspoň 300 MB voľného miesta na pevnom disku

·     Klávesnica a myš alebo iné kompatibilné guľkové zariadenie

·     Video adaptér a monitor Super VGA (800 x 600) alebo vyššie rozlíšenie

3.2. Instant Play

Aby ste mohli začať Instant Play, musíte mať nainštalovaný Adobe® Flash® Player 9 alebo novší.

Microsoft® Windows®

Mac OS X

Linux® a Solaris ™

Procesor

Intel® Pentium® II 450MHz, AMD Athlon® 600MHz alebo rýchlejší procesor (alebo ekvivalent)

Intel Core™ Duo 1.33GHz alebo rýchlejší procesor

PowerPC G3 500MHz alebo rýchlejší procesor

800MHz alebo rýchlejší procesor

Pamäť

128MB pamäte RAM

128MB pamäte RAM

512MB pamäte RAM

Grafická pamäť

128MB grafickej pamäte

Instant Play má podporu na všetkých operačných systémoch stolových počítačov a prehliadačoch, ktoré podporujú Flash Player 9+.

Platforma

Operačné systémy

Prehliadače

Windows

Windows 7,
Windows Vista®,
Windows XP,
Windows Server® 2008,
Windows Server 2003,
Windows 2000

Internet Explorer 6.0 a vyšší,
Mozilla Firefox 2.0 a vyšší,
Google Chrome 2.0 a vyšší,
Safari 3.0 a vyšší,
Opera 9.5 a vyšší,
AOL 9.0 a vyšší

Mac OS

Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4 (Intel), Mac OS X 10.4 (PowerPC)

Safari 3.0 a vyšší,
Mozilla Firefox 3.0 a vyšší,
Google Chrome 2.0 a vyšší,
Opera 9.5 a vyšší,
AOL Desktop pre Mac 1.0 a vyšší

Linux

Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5 alebo novší,
openSUSE® 11 alebo novší,
Ubuntu 7.10 alebo novší

Mozilla Firefox 3.0 a vyšší,
Google Chrome 2.0 a vyšší,
SeaMonkey 1.11 a vyšší

Solaris

Solaris ™ 10

Mozilla Firefox 3.0 a vyšší

4. Druhy stávok

Vnútorné stávky

Môžete si staviť na ľubovoľné číslo, vrátane 0, umiestnením žetónov priamo na číslo.

 

Môžete si staviť na dve čísla použitím tej istej stávky, umiestnením žetónu na líniu, ktorá oddeľuje dve čísla.

 

Môžete si staviť na kombinácie, ako 0+1, 0+2 a 0+3, umiestnením žetónu na líniu, ktorá oddeľuje 0 od iných čísel

 

Možno staviť na tri čísla použitím rovnakej stávky a umiestnením žetónu na vonkajšej pravej hranici ruletového stola, - nad čísla 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 a 36 ruletového stola.

 

Stávka na priesečníku medzi 0, 1 a 2, alebo 0, 2 a 3.

 

Môžete si staviť na štyri čísla v čase, umiestnením žetónov na rohoch, kde sa štyri čísla stýkajú. E.G.: ústredný bod, kde sa stretávajú ruletové čísla 4, 5, 7 a 8.

 

Môžete si staviť na 0+1+2+3 umiestnením žetónov na vonkajší bod, kde sa stretávajú čísla 0 a 3.

 

Môžete si staviť na Six Line (čo znamená šesť rôznych čísel v dvoch susedných radoch po troch číslach - tzv. uliciach), umiestnením žetónov na vonkajšiu pravú hranicu, kde je čiara oddeľujúca dve ulice.

 

Vonkajšie stávky

V spodnej časti každého z trojčíselných stĺpcov, je pole s označením "2:1". Môžete si staviť na ktorýkoľvek z troch stĺpcov umiestnením žetónov na políčka označené "2:1". Vyhrávate, ak sa vybrané ruletové číslo nachádza na stĺpci, na ktorý ste stavili. Výhry sa vyplácajú v pomere 2:1, 0 je číslo, ktoré prehráva.

 

Môžete staviť na skupinu dvanástich čísel umiestnením žetónov na jedno z troch polí označených "1.tucet", "2.tucet" alebo "3.tucet". Ak je jedno z vašich 12 čísel číslom, kde sa ruletová gulička zastavila, vyplatíme vás v pomere 2:1; 0 je číslo, ktoré prehráva.

 

Stávka na políčko označené červeným diamantom. 0 nie je zahrnutá

 

Stávka na políčko označené čiernym diamantom. 0 nie je zahrnutá

 

Stávka na políčko označené "PÁRNE". 0 nie je zahrnutá

 

Stávka na políčko označené "NEPÁRNE". 0 nie je zahrnutá

 

Stávka na políčko označené "Nízke". 0 nie je zahrnutá

 

Stávka na políčko označené "Vysoké". 0 nie je zahrnutá

 

Skupinová stávka

Kliknite na tlačidlo GROUP BET ľavom dolnom rohu hernej obrazovky na prístup ku stávkam, ako sú Susedné, Tretiny, Siroty a Finále.

 

Susedné

Ak chcete umiestniť tento druh stávky kliknite na tlačidlo GROUP BET na ľavej dolnej časti ruletového stola, potom kliknite na tlačidlo "Zero´s Neighbours (Susedné od nuly)". Stávka Susedné od nuly pokrýva 17 čísel: 0, 2, 3, 25, 26, 28, 29, 4, 7, 12, 15, 18, 21, 19, 22, 32 a 35, z ktorých každé má jeden čip.

 

Ak chcete umiestniť tento druh stávky kliknite na tlačidlo GROUP BET na ľavej dolnej časti stola rulety a umiestnite kurzor myši na požadované číslo v Špeciálnych stávkach v časti Susedné. Jeho susedia (4 čísla, dve na každej strane vybraného čísla na rulete) a vybrané číslo sa zvýraznia. Keď kliknete na číslo v časti Susedné, bude jeden žetón umiestnený na každom zo zvýraznených čísel.

 

Tretiny - Výplatný pomer 35: 1 pre 5/8/10/11/13/16/23/24/27/30/33/36

Ak chcete umiestniť tento druh stávky kliknite na tlačidlo GROUP BET na ľavej dolnej časti ruletového stola, potom kliknite na tlačidlo "Thirds" (Tretiny). Stávka Tretiny pokrýva 12 čísel: 5, 8, 10, 11, 13, 16, 23, 24, 27, 30, 33 a 36, ​​z ktorých každé má jeden žetón.

 

Siroty – Výplatný pomer 35:1 pre 1/6/9/14/17/20/31/34

Ak chcete umiestniť tento druh stávky kliknite na tlačidlo GROUP BET na ľavej dolnej časti ruletového stola, potom kliknite na tlačidlo "Orphans" (Siroty). Stávka Siroty pokrýva 8 čísel: 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 a 34, z ktorých každé má jeden žetón.

 

FináleVýplatný pomer 35:1

Ak chcete umiestniť tento druh stávky kliknite na tlačidlo GROUP BET na ľavej dolnej časti stola rulety a umiestnite kurzor myši na požadované číslo v Špeciálnych stávkach v časti Finále .

4-žetóny pokrývajú 0 + 10 + 20 + 30, každé s 1 žetónom

4-žetóny pokrývajú 1 + 11 + 21 + 31, každé s 1 žetónom

4-žetóny pokrývajú 2 + 12 + 22 + 32, každé s 1 žetónom

4-žetóny pokrývajú 3 + 13 + 23 + 33, každé s 1 žetónom

4-žetóny pokrývajú 4 + 14 + 24 + 34, každé s 1 žetónom

4-žetóny pokrývajú 5 + 15 + 25 + 35, každé s 1 žetónom

4-žetóny pokrývajú 6 + 16 + 26 + 36, každé s 1 žetónom

3-žetóny pokrývajú 7 + 17 + 27, každé s 1 žetónom

3-žetóny pokrývajú 8 + 18 + 28, každé s 1 žetónom

3-žetóny pokrývajú 9 + 19 + 29, každé s 1 žetónom

5. Rozloženie

Koleso European Roulette je označené číslami od 1 do 36 so striedajúcimi sa farbami - červenou a čiernou - a zelenou '0'.

Poznámka: Limity stola zobrazené na ruletovom stole (MIN: 0,1 a MAX: 25) sa vzťahujú na Presnú stávku.

Rozloženie je nasledovné, zľava doprava:

·     Vľavo: voľby hry, ruletové koleso a limity stola, komíny žetóny, panel História a tlačidlá AUTOPLAY (AUTOMATICKÁ HRA) a GROUP BET v ľavej dolnej časti.

·     Stred: ruletový stôl, herné tlačidlá (pred začiatkom hry sa zobrazí len tlačidlo SPIN)a informačná lišta s aktuálnym zostatkom, aktuálnou stávkou a výhrami.

·     Vpravo: menu skupinových stávok - menu skupinových stávok sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo GROUP BET.

Panel História ukazuje posledných 10 čísel, na ktorých sa ruletová gulička zastavila. Poradie smeruje zľava doprava, čo znamená od najnovších po najstaršie.

Tlačidlo GROUP BET umožňuje prístup k stávkam na obľúbené čísla, ako sú Susedné, tretiny, Siroty a Finále.

6. Zvýraznenie

Umiestnením kurzora myši nad číslom na stole rulety sa zvýrazní toto číslo; podržaním kurzora myši nad zvýraznenou oblasťou sa zobrazí maximálna suma, ktorú si možno staviť na toto číslo, ako aj umiestnená stávka (ak nejaká je) a možná výplata.

Rôzne čísla a/alebo rôzne kombinácie čísel môžu byť zvýraznené na rôznych častiach stola.

Príklad: Ak umiestnite kurzor myši nad číslom, toto číslo sa zvýrazní a ak umiestnite kurzor myši na líniu medzi dvoma číslami, obe čísla sa zvýraznia ("Rozdelená stávka").

Poznámka: Na paneli Skupinové stávky, ak umiestnite kurzor myši nad určitý typ stávky, zvýrazní sa typ stávky a príslušné čísla.

Číslo, kde sa gulička zastaví je označené a zvýraznené. Okrem toho sú tiež zvýraznené časti vonkajších stávok, ku ktorým toto číslo patrí.

7. Pravidlá hry a nastavenia

7.1. Nastavenia hier

Zvolené predvolené označenie žetónu je 0,5.

Umiestnenie konfliktných stávok nie je možné. Konfliktné stávky sú:

·     stávky na obe farby červenú a čiernu na jedno roztočenie

·     stávky na obe čísla párne a nepárne na jedno roztočenie

·     stávky na obe čísla vysoké a nízke na jedno roztočenie

·     stávky na všetky tri oblasti Stĺpcov na jedno roztočenie (stávky na dve z troch oblastí Stĺpcov sú povolené)

·     stávky na všetky tri oblasti Tuctov na jedno roztočenie (stávky na dve z troch oblastí Tuctov sú povolené)

7.2. Ako hrať

Krok 1

Kliknite na požadovaný komín žetónov v spodnom ľavom rohu ruletového stola. Akonáhle zvolíte hodnotu žetónu, zostane vybraná, kým sa nerozhodnete ju zmeniť kliknutím na iný komín žetónov. To znamená, že môžete hrať na rovnakej stávkovej hodnote bez návratu ku komínom žetónov.

Poznámka: Nemôžete umiestniť viac, ako je povolené množstvo žetónov na niektorom z čísel alebo úsekov.

Krok 2

Potom, čo si vyberiete hodnotu žetónu, umiestnite kurzor myši nad stôl rulety a kliknite na oblasť (i), kam chcete staviť - každé kliknutie umiestni jeden žetón na zvýraznenú oblasť.

Pre odstránenie stávky kliknite na tlačidlo "CANCEL BET (ZRUŠIŤ STÁVKU)", potom kliknite na stávku, ktorú chcete odstrániť.

Kliknite na tlačidlo "CANCEL ALL (ZRUŠIŤ VŠETKY)", aby boli odstránené všetky stávky zo stola.

Poznámka: Stávky nemožno odstrániť, ak je gulička v pohybe.

Krok 3

Kliknite na tlačidlo "SPIN" aby sa roztočilo koleso rulety po umiestnení stávok. Akonáhle je gulička v pohybe, nemôžete umiestniť žiadne ďalšie stávky, kým sa nezastaví.

Krok 4

Každá suma, ktorú vyhráte, sa zobrazí na informačnom paneli a je pridaná do zostatku. Časť ruletového kolesa s číslom, na ktorom sa gulička zastavila, je zobrazená na ľavej strane panela História.

Potom, čo gulička zastavila, môžete:

·     Kliknúť na tlačidlo "LAST BET (POSLEDNÁ STÁVKA)" na umiestnenie predchádzajúcej stávky a potom kliknúť na tlačidlo "SPIN" na nové roztočenie.

·     Kliknúť na tlačidlo "NEW GAME (NOVÁ HRA)", na začatie novej hry a potom môžete ísť na Krok 1.

·     Kliknúť na tlačidlo "REBET & SPIN (OPAKOVANE STAVIŤ A ROZTOČIŤ" na pridanie predchádzajúcej stávky na stole a automatické spustenie roztočenia s aktuálnymi aj predchádzajúcimi stávkami, tlačidlo "REBET & SPIN (OPAKOVANE STAVIŤ A ROZTOČIŤ" je dostupné keď umiestnite stávku na stôl a zahráte raz.

Poznámka: Ak sa pokúsite umiestniť žetón na číslo alebo časť po tom, čo je dosiahnutá maximálna výška stávky, alebo v prípade, že nemáte dostatok peňazí, všimnete si, že žetón bliká niekoľko sekúnd a žiadne ďalšie žetóny nie sú umiestnené.

8. Autoplay (Automatická hra)

V ľavom dolnom rohu obrazovky, kliknite na tlačidlo Autoplay. Tým sa otvorí okno ponuky Automatickej hry, kde si môžete nastaviť nasledujúce:

1.         Vyberte počet roztočení pre funkciu autoplay - použite ľavé a pravé tlačidlo na pohyb v zozname hodnôt.

2.         Pokročilé voľby - kliknite na tlačidlo ADVANCED OPTIONS (POKROČILÉ VOĽBY) na otvorenie pokročilého konfiguračného menu:

·     STOP, KEĎ BOLI VŠĚTKY ROZTOČENIA ODOHRANÉ - autoplay zastaví, keď sú všetky roztočenia dokončené;

·     STOP, KEĎ JE VÝHRA VYŠŠIA ALEBO ROVNÁ - autoplay zastaví, keď je výhra je väčšia alebo rovná hodnote, ktorú zadáte;

·     STOP PO PRVEJ VÝHRE - autoplay zastaví po prvej výhre;

·     STOP, KEĎ SA ZOSTATOK ZVÝŠI O - autoplay sa zastaví, keď sa zostatok zvýši o hodnotu, ktorú zadáte;

·     STOP, KEĎ SA ZOSTATOK ZNÍŽI O - autoplay sa zastaví, keď sa zostatok zvýši o hodnotu, ktorú zadáte.

Poznámka: Funkcia automatického prehrávania je k dispozícii len po tom, čo umiestnite stávku.

Pri použití Pokročilé voľby, sa autoplay zastaví na prvej splnenej podmienke, za predpokladu, že bola zvolená, ostatné podmienky sa ignorujú.

Kliknite na tlačidlo STOP na zastavenie funkcie autoplay kedykoľvek.

9. Výplaty

Štandardný typ stávky

Výplata

Straight Up (Priama stávka)

35: 1

Split (Rozdelenie)

17: 1

Split 0

17: 1

Street (Stávka na 3 čísla)

11: 1

Trio

11: 1

Corner (Stávka na 4 čísla)

8: 1

Corner 0

8: 1

Six Line

5: 1

Stávka na stĺpec, Stávka na tucet

2: 1

červené / čierne, párne / nepárne, vysoké / nízke

1: 1

10. Herné možnosti

Tlačidlo Options (Voľby) sa nachádza v ľavom hornom rohu hernej obrazovky. Kliknite na toto tlačidlo na otvorenie okna Zvuk a Možnosti hry.

Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť) na uloženie akýchkoľvek zmien vykonaných alebo na tlačidlo Cancel (Zrušiť) na zatvorenie okna s voľbami bez uloženia.

10.1. Zvuk

Môžete zmeniť hlasitosť herných zvukov posunutím hlasitosti nastavení jazdcov.

Môžete zmeniť hlasitosť pre víťazné zvuky, zvuky hry, zvuky v pozadí, rovnako ako celkovú hlasitosť.

10.2. Hra

Môžete aktivovať alebo deaktivovať nasledujúce vizuálne efekty:

·     Turbo Speed ​​- preskočiť animácie

·     Zvýraznenie Zóny stávok - zvoľte túto možnosť na zvýraznenie čísel alebo kombinácií, keď sa kurzor myši umiestni nad nimi.

·     Ubratie zvýraznenia - vyberte túto možnosť pre povolenie útlmu efektu zvýraznenia

·     Zobraziť varovné hlásenie - v prípade, že je zaškrtnutá táto voľba, zobrazia sa ďalšie informácie v priebehu hry, ako napríklad:

o     Maximálna stávka bola dosiahnutá

o     Minimálna stávka nebola dosiahnutá

o     stávka upravená

o     nie je dosť peňazí na dokončenie akcie

o     nie je dosť peňazí pre minimálnu stávku 

o     bez peňazí

10.3. Tlačidlo Mute (Stlmiť)

Ak chcete vypnúť zvuk úplne, kliknite na tlačidlo reproduktora v ľavom hornom rohu hernej obrazovky, vedľa tlačidla Možnosti hry.

10.4. Tlačidlo Rules (Pravidlá)

Ak chcete zobraziť pravidlá hry kliknite na tlačidlo "?" v ľavom hornom rohu hernej obrazovky, vedľa tlačidla Mute.

10.5. Tlačidlo História

Ak chcete zobraziť podrobnú históriu aktuálnej hry, kliknite na tlačidlo História vedľa tlačidla Pravidlá ('? " symbol).

10.6. Výplata výhier

 Ak chcete zobraziť výplaty pre hru, kliknite na symbol karty vedľa tlačidla História.

10.7. Režim celej obrazovky

Ak chcete povoliť alebo zakázať režim celej obrazovky, kliknite na tlačidlo FULLSCREEN v pravom hornom rohu hernej obrazovky.

10.8. Koniec hry

Ak chcete opustiť hru, kliknite na tlačidlo Zavrieť (X) v pravom hornom rohu hernej obrazovky.

11. Klávesové skratky

·     O - otvoriť/zatvoriť okno Možnosti

·     M - stlmiť/obnoviť všeobecné nastavenie hlasitosti              

·     R - otvoriť okno pravidiel            

·     F - povolenie režimu celej obrazovky       

·     Esc - opustenie režimu celej obrazovky alebo skrytie všetkých otvorených okien          

·     H - zobrazenie histórie

·     A - otvorenie/zatvorenie okna autoplay, keď je stávka umiestnená   

·     X - zmení kurzor myši na "CANCEL BET"; hráč musí kliknúť na stávky, ktoré majú byť odstránené. Ak chcete zmeniť kurzor späť na predvolené, stlačte tlačidlo X alebo kliknite na oblasti, kde nemáte žiadne umiestnené stávky.

·     C - odstráni všetky stávky zo stola

·     L - umiestni predchádzajúcu stávku

·     G - otvorenie/zatvorenie okna Špeciálne stávky    

·     Space - roztočenie kolesa rulety

·     Enter - opätovná stávka a roztočenie

·     Rolovanie myšou/Šípka hore/Šípka dolu - zmena hodnoty žetónu

·     P - otvorenie/zatvorenie Výplaty výhier

Popisy (tipy) sú k dispozícii v priebehu hry. Ak podržíte kurzor myši nad položkou akcie (napríklad tlačidlo), môžete zobraziť účel a klávesovú skratku pre danú položku.

Poznámka: všetky možnosti ActionScript týkajúce sa klávesnice sú v režime celej obrazovky zablokované. Výnimkou sú:

·     Vybrané netlačiace klávesy, konkrétne šípky, medzerník a tabulátor

·     Klávesové skratky, ktoré ukončujú režim celej obrazovky: Esc (Windows a Mac), Control-W (Windows), Command-W (Mac), a Alt-F4