European Roulette (európska ruleta)

Používateľská príručka/pravidlá (v1.5)

 

1. Prehľad

V európskej rulete sa pokúšate uhádnuť drážku s číslom, v ktorej sa zastaví guľôčka. Európska verzia rulety má len jednu nulu a ponúka väčšie šance na výhru ako americká ruleta, ktorá má dve nuly.

Poznámka: Na účely popisu hry a jej funkcií sa v nasledujúcich častiach ako mena hry používa EURO. Vaša skutočná mena hry sa určuje na základe konta, ktoré ste si zaregistrovali u prevádzkovateľa, a zobrazuje sa vedľa aktuálne vybranej hodnoty mincí.

2. Všeobecné špecifikácie

Typ rulety:

európska ruleta

Minimálna stávka na stole 0,1 – 10:

0,1 eura

Kôpky žetónov:

0,1; 0,5; 1; 5; 25; 50

Návratnosť hry:

97,30 %

Poznámka: Hra sa odpojí, ak sa 45 po sebe idúcich minút nevykonajú žiadne akcie.

2.1. Odpojenie počas točenia guľôčky

     Ak sa stavená suma odoberie zo zostatku a hra sa odpojí: po opätovnom vytvorení pripojenia sa výherné číslo zobrazí na paneli histórie a všetky výhry sa pripočítajú k zostatku.

     Ak sa stavená suma neodoberie zo zostatku a hra sa odpojí: po opätovnom pripojení sa neudelia žiadne výhry, pretože stávka sa nedokončila.

Poznámka: Informácie o hre sa ukladajú v záznamoch hry. Ak chcete získať prístup k záznamom hry, kliknite na tlačidlo História alebo stlačte kláves H.

Poznámka: V prípade poruchy sú všetky výhry a herná aktivita neplatné. Všetky stávky, ktoré ešte neboli prijaté, sú neplatné, a všetky prerušené stávky budú refundované.

2.2. Stávkové limity

Typ stávky

Stôl 0,1 – 10 – maximálne stávky

Jedno číslo

10

Dve čísla

20

Dve čísla vrátane 0

20

Ulička

30

Trio

30

Roh

40

Roh 0

40

Šesť čísel

60

Stĺpec, tucet

125

Červené/čierne, párne/nepárne, nízke/vysoké

250

Susedia nuly

170

Susedia (0 – 36)

50

Tretiny

120

Siroty

90

Končiace na (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

40

Končiace na (7, 8, 9)

30

3. Minimálne požiadavky na PC

3.1. Verzia na stiahnutie

Minimálne hardvérové požiadavky:

     procesor Pentium s frekvenciou 1 gigahertz (GHz) alebo vyššou

     minimálne 256 megabajtov pamäte RAM (odporúča sa 512 MB)

     minimálne 300 megabajtov voľného miesta na pevnom disku

     klávesnica a myš alebo iné kompatibilné ukazovacie zariadenie

     grafická karta a monitor s rozlíšením Super VGA (800 x 600) alebo vyšším

3.2. Verzia na okamžité hranie

Ak chcete spustiť verziu na okamžité hranie, musíte mať nainštalovaný prehrávač Adobe® Flash® Player 9 alebo novší.

 

Microsoft® Windows®

Mac OS X

Linux® a Solaris™

Procesor

Intel® Pentium® II 450 MHz, AMD Athlon® 600 MHz alebo rýchlejší procesor (alebo jeho ekvivalent)

Intel Core™ Duo 1,33 GHz alebo rýchlejší procesor

PowerPC G3 500 MHz alebo rýchlejší procesor

800 MHz alebo rýchlejší procesor

Pamäť

128 MB pamäte RAM

128 MB pamäte RAM

512 MB pamäte RAM

Grafická pamäť

128 MB grafickej pamäte

Verzia na okamžité hranie je podporovaná vo všetkých počítačových operačných systémoch a prehliadačoch, ktoré podporujú prehrávač Flash Player 9+.

Platforma

Operačné systémy

Prehliadače

Windows

Windows 7,
Windows Vista®,
Windows XP,
Windows Server® 2008,
Windows Server 2003,
Windows 2000

Internet Explorer 6.0 a novší,
Mozilla Firefox 2.0 a novší,
Google Chrome 2.0 a novší,
Safari 3.0 a novší,
Opera 9.5 a novší,
AOL 9.0 a novší

Mac OS

Mac OS X 10.6,
Mac OS X 10.5,
Mac OS X 10.4 (Intel),
Mac OS X 10.4 (PowerPC)

Safari 3.0 a novší,
Mozilla Firefox 3.0 a novší,
Google Chrome 2.0 a novší,
Opera 9.5 a novší,
AOL Desktop for Mac 1.0 a novší

Linux

Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5 alebo novší,
openSUSE® 11 alebo novší,
Ubuntu 7.10 alebo novší

Mozilla Firefox 3.0 a novší,
Google Chrome 2.0 a novší,
SeaMonkey 1.11 a novší

Solaris

Solaris™ 10

Mozilla Firefox 3.0 a novší

4. Typy stávky

Vnútorné stávky

Môžete staviť na ľubovoľné číslo vrátane 0, a to umiestnením žetónov priamo na dané číslo.

 

Môžete staviť na dve čísla s použitím tej istej stávky tak, že umiestnite žetón na čiaru, ktorá oddeľuje dané dve čísla.

 

Môžete staviť napríklad na kombinácie 0 + 1, 0 + 2 a 0 + 3 tak, že umiestnite žetón na čiaru, ktorá oddeľuje číslo 0 od príslušného iného čísla.

 

Môžete staviť na tri čísla s použitím tej istej stávky tak, že umiestnite žetóny na vonkajšiu hornú okrajovú čiaru ruletového stola – nad číslami 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 a 36 ruletového stola.

 

Stávka na priesečník medzi číslami 0, 1 a 2 alebo 0, 2 a 3.

 

Môžete uskutočniť stávku na štyri čísla naraz, a to umiestnením žetónov na rohy, kde sa dané štyri čísla stretávajú. Napr.: stredový bod, v ktorom sa stretávajú ruletové čísla 4, 5, 7, a 8.

 

Môžete staviť na čísla 0 + 1 + 2 + 3 tak, že umiestnite žetóny na vonkajší bod, v ktorom sa stretávajú čísla 0 a 3.

 

Môžete uskutočniť stávku na šesť čísel (čiže na šesť rôznych čísel vo dvoch radoch troch čísel, ktoré sa nazývajú ako uličky) tak, že umiestnite žetóny na vonkajšiu hornú okrajovú čiaru na miesto, kde je ukončená čiara oddeľujúca príslušné dve uličky.

 

Vonkajšie stávky

Na spodku každého z troch stĺpcov s číslami je pole s označením „2:1“. Môžete staviť na ktorýkoľvek z troch stĺpcov s číslami tak, že umiestnite žetóny na polia s označením „2:1“. Výhru získate, ak sa vyžrebované ruletové číslo nachádza v stĺpci, na ktorý ste stavili. Výhry sa vyplácajú v pomere 2:1, pričom číslo 0 znamená prehru.

 

Môžete staviť na skupinu dvanástich čísel tak, že umiestnite žetóny na niektoré z polí s označením „Prvých 12“, „Druhých 12“ alebo „Tretích 12“. Ak sa ruletová guľôčka zastaví na niektorom z vašich 12 čísel, vyplatí sa vám výhra v pomere 2:1, pričom číslo 0 znamená prehru.

 

Stávka na pole označené červeným kosoštvorcom. Číslo 0 nie je zahrnuté do stávky.

 

Stávka na pole označené čiernym kosoštvorcom. Číslo 0 nie je zahrnuté do stávky.

 

Stávka na pole s označením „PÁRNE“. Číslo 0 nie je zahrnuté do stávky.

 

Stávka na pole s označením „NEPÁRNE“. Číslo 0 nie je zahrnuté do stávky.

 

Stávka na pole s označením „Nízke“. Číslo 0 nie je zahrnuté do stávky.

 

Stávka na pole s označením „Vysoké“. Číslo 0 nie je zahrnuté do stávky.

 

Skupinová stávka

Kliknutím na tlačidlo SKUPINOVÁ STÁVKA v ľavom dolnom rohu obrazovky hry získate prístup k stávkam, ako sú napríklad stávky na susedov, tretiny, siroty alebo stávky na čísla končiace na určité číslo.

 

Susedia

Ak chcete uskutočniť tento typ stávky, kliknite na tlačidlo SKUPINOVÁ STÁVKA v ľavej dolnej časti ruletového stola a potom kliknite na tlačidlo Susedia nuly. Pri stávke na susedov nuly sa použije 9 žetónov na pokrytie 0 a 16 iných čísel: 0/2/3, 25/26/28/29 – každé po dva žetóny a 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35 – každé po jednom žetóne.

 

Ak chcete uskutočniť tento typ stávky, kliknite na tlačidlo SKUPINOVÁ STÁVKA v ľavej dolnej časti ruletového stola a umiestnite kurzor myši na požadované číslo v časti Susedia ponuky Špeciálne stávky. Vybrané číslo a jeho susedia (4 čísla, po dve na oboch stranách vybraného čísla na ruletovom kolese) sa zvýraznia. Keď kliknete na číslo v časti Susedia, na každé zo zvýraznených čísel sa umiestni jeden žetón.

 

Tretiny vypláca 17:1 pre 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36

Ak chcete uskutočniť tento typ stávky, kliknite na tlačidlo SKUPINOVÁ STÁVKA v ľavej dolnej časti ruletového stola a potom kliknite na tlačidlo Tretiny. Pri stávke na tretiny sa použije 6 žetónov na pokrytie 12 čísel: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 – každé po jednom žetóne.

 

Siroty vypláca 35:1 pre 1 a 17:1 pre 6/9, 14/17, 17/20, 31/34

Ak chcete uskutočniť tento typ stávky, kliknite na tlačidlo SKUPINOVÁ STÁVKA v ľavej dolnej časti ruletového stola a potom kliknite na tlačidlo Siroty. Pri stávke na siroty sa použije 5 žetónov – jeden žetón na pokrytie čísla 1 a po jednom žetóne na čísla 6/9 + 14/17 + 17/20 + 31/34.

 

Končiace na – vypláca 35:1

Ak chcete uskutočniť tento typ stávky, kliknite na tlačidlo SKUPINOVÁ STÁVKA v ľavej dolnej časti ruletového stola a umiestnite kurzor myši na požadované číslo v časti Končiace na ponuky Špeciálne stávky.

4 žetóny, po 1 žetóne na čísla 0 + 10 + 20 + 30

4 žetóny, po 1 žetóne na čísla 1 + 11 + 21 + 31

4 žetóny, po 1 žetóne na čísla 2 + 12 + 22 + 32

4 žetóny, po 1 žetóne na čísla 3 + 13 + 23 + 33

4 žetóny, po 1 žetóne na čísla 4 + 14 + 24 + 34

4 žetóny, po 1 žetóne na čísla 5 + 15 + 25 + 35

4 žetóny, po 1 žetóne na čísla 6 + 16 + 26 + 36

3 žetóny, po 1 žetóne na čísla 7 + 17 + 27

3 žetóny, po 1 žetóne na čísla 8 + 18 + 28

3 žetóny, po 1 žetóne na čísla 9 + 19 + 29

5. Usporiadanie

Na kolese európskej rulety sú vyznačené čísla 1 až 36, ktoré majú striedavo červenú a čiernu farbu, a zelené číslo 0.

Poznámka: Limity stola zobrazené na ruletovom stole (MIN.: 0,1 a MAX.: 25) sa týkajú stávky na jedno číslo.

Usporiadanie zľava doprava:

     Ľavá strana: možnosti hry, ruletové koleso a limity stola, kôpky žetónov, panel histórie a tlačidlo SKUPINOVÁ STÁVKA v ľavej dolnej časti

     Stredná časť: ruletový stôl, tlačidlá hry (pred spustením hry sa zobrazuje len tlačidlo TOČIŤ) a informačný panel s aktuálnym zostatkom, aktuálnou stávkou a výhrami

     Pravá strana: ponuka skupinových stávok – ponuka špeciálnych stávok sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo SKUPINOVÁ STÁVKA.

Na paneli histórie sa zobrazuje posledných 10 čísel, na ktorých sa zastavila ruletová guľôčka. Tieto čísla sú usporiadané zľava doprava od najnovšieho po najstaršie.

Stlačením tlačidla SKUPINOVÁ STÁVKA získate prístup k obľúbeným číselným stávkam, ako sú napríklad stávky na susedov, tretiny, siroty alebo stávky na čísla končiace na určité číslo.

6. Zvýraznenie

Umiestnením kurzora myši na číslo na ruletovom stole zvýrazníte dané číslo. Keď podržíte kurzor myši na zvýraznenej oblasti, zobrazí sa maximálna suma, ktorú na ňu možno staviť, ako aj uskutočnená stávka (ak existuje) a možná výplata.

Na rôznych častiach stola je možné zvýrazniť rôzne čísla a rôzne kombinácie čísel.

Príklad: Ak umiestnite kurzor myši na číslo, zvýrazní sa dané číslo. Ak umiestnite kurzor myši na čiaru medzi dvoma číslami, zvýraznia sa obe čísla (stávka na dve čísla).

Poznámka: na paneli Skupinové stávky môžete umiestniť kurzor myši na konkrétny typ stávky, čím sa zvýrazní tento typ stávky a príslušné čísla.

Číslo, na ktorom sa guľôčka zastaví, sa označí a zvýrazní. Zvýraznia sa aj časti vonkajších stávok, ku ktorým prináleží toto číslo.

7. Pravidlá hry a nastavenia

7.1. Nastavenia hry

Predvolene vybraná nominálna hodnota žetónov je 0,5.

Nie je možné uskutočniť konfliktné stávky. Konfliktné stávky:

     stávka na červené aj čierne v jednom roztočení

     stávka na párne aj nepárne v jednom roztočení

     stávka na vysoké aj nízke v jednom roztočení

     stávka na všetky tri oblasti Stĺpec v jednom roztočení (stávka na dve z troch oblastí Stĺpec je povolená)

     stávka na všetky tri oblasti Tucet v jednom roztočení (stávka na dve z troch oblastí Tucet je povolená)

7.2. Návod na hranie

Krok 1

Kliknite na požadovanú kôpku žetónov v ľavom dolnom rohu ruletového stola. Keď vyberiete hodnotu žetónov, táto hodnota žetónov zostáva vybraná dovtedy, kým ju nezmeníte kliknutím na inú kôpku žetónov. To znamená, že môžete hrať s rovnakou hodnotou stávky bez toho, aby ste sa museli vracať ku kôpkam žetónov.

Poznámka: Na žiadne z čísel alebo častí nemôžete umiestniť väčšie ako povolené množstvo žetónov.

Krok 2

Po výbere hodnoty žetónov umiestnite kurzor myši na ruletový stôl a kliknite na oblasť alebo oblasti, na ktoré chcete uskutočniť stávku – každým kliknutím umiestnite jeden žetón na zvýraznenú oblasť.

Ak chcete niektorú stávku odstrániť, kliknite na tlačidlo ZRUŠIŤ STÁVKU a potom kliknite na stávku, ktorú chcete odstrániť.

Kliknutím na tlačidlo ZRUŠIŤ VŠETKO odstránite zo stola všetky stávky.

Poznámka: Stávky nemožno odstrániť, ak je guľôčka v pohybe.

Krok 3

Po uskutočnení stávok kliknite na tlačidlo TOČIŤ, čím roztočíte ruletové koleso. Po uvedení guľôčky do pohybu nemôžete uskutočniť žiadne ďalšie stávky až dovtedy, kým sa guľôčka nezastaví.

Krok 4

Suma vašej prípadnej výhry sa zobrazí na informačnom paneli a pripočíta k zostatku. Naľavo od panela histórie sa zobrazí časť ruletového kolesa s číslom, na ktorom sa zastavila guľôčka.

Po zastavení guľôčky môžete:

     kliknutím na tlačidlo POSLEDNÁ STÁVKA uskutočniť predchádzajúcu stávku a potom kliknutím na tlačidlo TOČIŤ spustiť nové roztočenie,

     kliknutím na tlačidlo NOVÁ HRA spustiť novú hru a potom prejsť na krok 1,

     kliknutím na tlačidlo STAVIŤ ZNOVA A TOČIŤ pridať predchádzajúcu stávku na stole a automaticky spustiť roztočenie s aktuálnou aj predchádzajúcou stávkou. Tlačidlo STAVIŤ ZNOVA A TOČIŤ je k dispozícii potom, ako uskutočníte nejakú stávku na stole a odohráte jedno točenie.

Poznámka: Ak sa pokúsite umiestniť žetón na nejaké číslo alebo časť po dosiahnutí maximálnej hodnoty stávky alebo vtedy, keď nemáte dostatok peňazí, žetón na chvíľu zabliká a na stôl sa neumiestnia žiadne ďalšie žetóny.

8. Výplaty

Štandardný typ stávky

Výplata

Jedno číslo

35:1

Dve čísla

17:1

Dve čísla vrátane 0

17:1

Ulička

11:1

Trio

11:1

Roh

8:1

Roh 0

8:1

Šesť čísel

5:1

Stĺpec, tucet

2:1

Červené/čierne, párne/nepárne, vysoké/nízke

1:1

9. Možnosti hry

Tlačidlo Možnosti sa nachádza v ľavom hornom rohu obrazovky hry. Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte okno možností zvuku a hry.

Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložíte všetky vykonané zmeny alebo kliknite na tlačidlo Zrušiť, ak chcete okno možností zavrieť bez uloženia zmien.

9.1. Zvuk

Posunutím jazdcov hlasitosti môžete zmeniť hlasitosť zvukov hry.

Môžete zmeniť hlasitosť zvukov výhier, zvukov hry, zvukov na pozadí a tiež všeobecnú hlasitosť.

9.2. Hra

Môžete zapnúť alebo vypnúť nasledujúce vizuálne efekty:

     Rýchla hra – vyberte túto možnosť, ak chcete preskočiť animácie

     Zvýraznenie stávkových zón – vyberte túto možnosť, ak chcete, aby sa čísla alebo kombinácie zvýraznili, keď na ne umiestnite kurzor myši

     Postupné zvýraznenie – vyberte túto možnosť, ak chcete zapnúť efekt postupného zvýraznenia

     Zobraziť výstražné hlásenie – ak je táto možnosť začiarknutá, počas hrania sa zobrazujú ďalšie informácie, napríklad:

o     dosiahla sa maximálna stávka

o     nedosiahla sa minimálna stávka

o     stávka sa upravila

o     nedostatok peňazí na vykonanie akcie

o     nedostatok peňazí na minimálnu stávku

o     žiadne peniaze

9.3. Tlačidlo stlmenia

Ak chcete úplne vypnúť zvuk, kliknite na tlačidlo reproduktora v ľavom hornom rohu obrazovky hry, ktoré sa nachádza vedľa tlačidla Možnosti hry.

9.4. Tlačidlo pravidiel

Ak chcete zobraziť pravidlá hry, kliknite na tlačidlo ? v ľavom hornom rohu obrazovky hry, ktoré sa nachádza vedľa tlačidla stlmenia.

9.5. Tlačidlo histórie

Ak chcete zobraziť podrobnú históriu aktuálnej hry, kliknite na tlačidlo História vedľa tlačidla Pravidlá (symbol ? ).

9.6. Výplatná tabuľka

Ak chcete zobraziť výplaty v hre, kliknite na symbol kariet vedľa tlačidla História.

9.7. Režim zobrazenia na celej obrazovke

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim zobrazenia na celej obrazovke, kliknite na tlačidlo CELÁ OBRAZOVKA v pravom hornom rohu obrazovky hry.

10. Klávesové skratky

     O – otvoriť/zavrieť okno možností

     M – stlmiť/obnoviť všeobecnú hlasitosť

     R – otvoriť okno pravidiel

     F – zapnúť režim zobrazenia na celej obrazovke

     Esc – ukončiť režim zobrazenia na celej obrazovke alebo skryť všetky otvorené okná

     H – zobraziť históriu relácie

     X – zmeniť kurzor myši na kurzor ZRUŠIŤ STÁVKU, ktorý umožňuje odstrániť stávky kliknutím. Ak chcete zmeniť kurzor späť na predvolený, stlačte znova kláves X alebo kliknite na oblasť, na ktorej nemáte umiestnené žiadne stávky.

     C – odstrániť všetky stávky zo stola

     L – uskutočniť predchádzajúcu stávku

     G – otvoriť/zavrieť okno špeciálnych stávok

     Medzerník – roztočiť ruletové koleso

     Enter – staviť znova a točiť

     Koliesko myši/kláves so šípkou nahor/kláves so šípkou nadol – zmeniť hodnotu žetónov

     P – otvoriť/zavrieť výplatnú tabuľku

V hre sú k dispozícii popisy. Keď podržíte kurzor myši na položke akcie (napríklad na tlačidle), zobrazí sa účel a klávesová skratka tejto položky.

Poznámka: v režime zobrazenia na celej obrazovke je deaktivovaný všetok kód jazyka ActionScript týkajúci sa klávesnice. Existujú tieto výnimky:

     vybrané netlačiteľné klávesy, a to konkrétne klávesy so šípkami, medzerník a kláves Tab

     klávesové skratky, ktoré ukončujú režim zobrazenia na celej obrazovke: Esc (Windows a Mac), Control-W (Windows), Command-W (Mac) a Alt-F4