RULETT VIP

Brukerveiledning / Regler (v1.7)

1.         Oversikt

I Rulett VIP er målet å forutsi nummeret på spalten hvor ballen vil stoppe. Rulettversjonen Rulett VIP har kun ett nulltall, og gir flere vinnersjanser enn Amerikansk Rulett, som har to nulltall.

2.         Generelle spesifikasjoner

Merk: Verdiene av sjetongene brukt i de følgende paragrafene er skrevet i din valuta. Hvis for eksempel din valuta er EURO, er verdien av sjetongen 0,1, 0,1 EURO.

Type rulett

Europeisk Rulett

Tilgjengelige bordgrenser

25 - 250

For 25 – 250:

 

Minsteinnsats

25

Sjetongstabler

25, 100, 500

Standard sjetongverdi

25

RTP:

97,30 %

Merk: Spillet vil frakobles hvis ingen handlinger tas i løpet av 45 etterfølgende minutter; funksjonen for øktgjenoppretting vil lagre spillhistorikken for neste gang spillet lastes.

2.1.     Frakobling mens ballen spinner

     Hvis innsatsbeløpet er trukket fra balansen, og spillet frakobles: Etter at forbindelsen er gjenopprettet vil vinnernummeret vises i Historikkpanelet, og eventuelle gevinster blir lagt til din balanse.

     Hvis beløpet satset ikke er trukket fra balansen, og spillet frakobles: Etter at forbindelsen er gjenopprettet vil ingen gevinster tildeles, da spillet ikke ble fullført.

Merk: Spillinformasjonen lagres i spilloggene; klikk på Historikk-knappen eller trykk på H-tasten for tilgang til spilloggene.

Merk: I tilfelle feilfunksjon vil alle utbetalinger og spill annulleres; alle innsatser som ikke enda ble akseptert annulleres, og alle uoppgjorte innsatser vil refunderes.

2.2.     Innsatsgrenser

Innsatstype

25-250 type bord - Maksinnsatser

Straight Up

250

Splitt

500

Splitt 0

500

Street

500

Trio

500

Hjørne

1000

Topplinje

1000

Six Line

1000

Kolonne, Dusin

1000

Rød/Svart, Partall/Oddetal, Lavt/Høyt

1000

Naboer til Null

4000

Naboer (0-36)

1250

Thirds

3000

Orphans

2250

Finaler (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

1000

Finale (7, 8, 9)

750

3.         Minstekrav til datamaskin

3.1.     Nedlastbare

Minstekravene til maskinvaren er:

     Pentium med 1-gigahertz (GHz) prosessor eller raskere

     Minst 256 megabytes RAM (512 MB er anbefalt)

     Minst 300 megabytes plass tilgjengelig på harddisken

     Tastatur og mus eller et annet kompatibelt pekeverktøy

     Videoadapter og monitor med Super VGA (800 x 600) eller høyere oppløsning

3.2.     Instant Play

For å lansere Instant Spill må du ha installert Adobe® Flash® Player 9 eller nyere.

 

Microsoft® Windows®

Mac OS X

Linux® and Solaris™

Prosessor

Intel® Pentium® II 450MHz, AMD Athlon® prosessor 600MHz eller raskere (eller lik)

Intel Core™ Duo 1.33GHz eller raskere prosessor

PowerPC G3 500MHz eller raskere prosessor

800MHz eller raskere prosessor

Minne

128MB RAM

128MB RAM

512MB RAM

Grafikk minne

128MB grafikkminne

Instant Play støttes på alle operativsystemer på stasjonære datamaskiner og nettlesere som støtter Flash Player 9+.

Plattform

Operativsystemer

Nettlesere

Windows

Windows 7,
Windows Vista®,
Windows XP,
Windows Server® 2008,
Windows Server 2003,
Windows 2000

Internet Explorer 6.0 og over,
Mozilla Firefox 2.0 og over,
Google Chrome 2.0 og over,
Safari 3.0 og over,
Opera 9.5 og over,
AOL 9.0 og over

Mac OS

Mac OS X 10.6,
Mac OS X 10.5,
Mac OS X 10.4 (Intel),
Mac OS X 10.4 (PowerPC)

Safari 3.0 og over,
Mozilla Firefox 3,0 og over,
Google Chrome 2.0 og over,
Opera 9.5 og over,
AOL Desktop for Mac 1.0 og over

Linux

Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5 eller senere,
openSUSE® 11 eller senere,
Ubuntu 7.10 eller senere

Mozilla Firefox 3,0 og over,
Google Chrome 2.0 og over,
SeaMonkey 1.11 og over

Solaris

Solaris™ 10

Mozilla Firefox 3.0 og over

4.         Innsatstyper

4.1.     Insidesatsing

     Straight Up - 1 nummer - Betaler 35:1

Du kan satse på hvilket som helst nummer, inkludert 0, ved å plassere sjetonger direkte på et nummer.

     Splitt - 2 nummere - betaler 17:1

Du kan satse på to nummere med samme innsats ved å plassere en sjetong på linjen som adskiller de to numrene.

     Splitt 0 - 2 nummere - betaler 17:1

Du kan satse på kombinasjoner slik som 0+1, 0+2 og 0+3 ved å plassere en sjetong på linjen som skiller nulltallet fra de andre numrene.'

     Street - 3 numre - Betaler 11:1

Du kan satse på tre nummere med samme innsats ved å plassere sjetonger på rulettbordets øvre utvendige grenselinje - over numrene 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 og 36 på rulettbordet.

     Trio - 3 numre - Betaler 11:1

En innsats på krysningspunktet mellom 0, 1 og 2, eller 0, 2 og 3.

     Hjørne - 4 numre - Betaler 8:1

Du kan plassere en innsats på fire numre samtidig ved å plassere sjetonger på hjørnet hvor de fire numrene møtes. F.eks.: Det sentrale punktet hvor rulettnumrene 4, 5, 7 og 8 møtes.

     Topplinje - 0, 1, 2 og 3 - betaler 8:1

Du kan satse på 0+1+2+3 ved å plassere sjetonger på det utvendige punktet hvor numrene 0 og 3 møtes.

     Six Line - 6 nummere - Betaler 5:1

Du kan plassere en Six Line-innsats (dvs. seks forskjellige numre i to tilgrensende rekker på tre nummere hver - kalt streets), ved å plassere sjetonger på den øvre utvendige grenselinjen hvor linjen som adskiller de to streets-rekkene er avskåret.

4.2.     Utsideinnsatser

     Kolonne - 12 nummere - Betaler 2:1

Nederst på de tre nummerkolonnene er det en boks som er merket “2 to 1”. Du kan satse på hvilken som helst av de tre kolonnene ved å plassere sjetonger på boksene merket “2 to 1&rdquo. Du vinner hvis det uttrukne rulettnummeret er på kolonnen hvor du plasserte en innsats. Gevinstene utbetales i henhold til en ratio på 2:1; 0 er et tapende nummer.

     Dusin - 12 numre - Betaler 2:1

Du kan satse på en gruppe med tolv nummere ved å plassere sjetonger på en av tre bokser merket “1st 12”, “2nd 12”, eller “3rd 12”. Hvis ett av dine 12 nummeret er nummeret som rulettballen stoppet på, betales du i henhold til en ratio på 2:1; 0 er et tapende nummer.

     RØd - 18 nummere - Betaler 1:1

En innsats i boksen merket med en rød diamant. 0 er ikke inkludert.

     Svart - 18 numbers - Betaler 1:1

En innsats i boksen merket med en svart diamant. 0 er ikke inkludert.

     Liketall - 18 numre - Betaler 1:1

En innsats i boksen merket med "EVEN". 0 er ikke inkludert.

     Oddetall - 18 numbers - Betaler 1:1

En innsats i boksen merket med "ODD". 0 er ikke inkludert.

     Lav - 18 numre - Betaler 1:1

En innsats i boksen merket med "1 til 18". 0 er ikke inkludert.

     Høy - 18 numbers - Betaler 1:1

En innsats i boksen merket med "19 til 36". 0 er ikke inkludert.

4.3.     Spesialinnsatser

Klikk på knappen GRUPPEINNSATS på spillskjermens nedre venstre hjørne for tilgang til innsatser slik som Naboer, Thirds, Orphans og Finaler.

Naboer

     Nulltallets Naboer – Betaler 11:1 for 0/2/3, 8:1 for 25/26/28/29 og 17:1 for 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35

For å plassere denne innsatstypen, klikk på knappen for GRUPPEINNSATS på rulettbordets nedre venstre side, og deretter på knappen ‘Nulltallets Naboer’. For en innsats på Nulltallets Naboer dekker 9 sjetonger 0 og 16 andre nummere: 0/2/3, 25/26/28/29 – hver med to sjetonger, og 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35 – hver med én sjetong.

     Naboer (0-36)Betaler 35:1

Klikk på knappen GRUPPEINNSATS på rulettbordets nedre venstre hjørne for å plassere denne typen innsatser, og plasser muspekeren over det ønskede nummeren i Naboseksjonen på Spesialinnsatser. Dens naboer (4 nummere, to på hver side av det valgte nummeret på ruletthjulet) og det valgte nummeret vil utheves. Når du klikker på et nummer i naboseksjonen, vil én sjetong plasseres på hvert av de uthevede numrene..

Thirds Betaler 17:1 for 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36

For å plassere denne typen innsats, klikk på knappen for GRUPPEINNSATS på rulettbordets nedre venstre hjørne, og klikk deretter på knappen ‘Thirds’ For en Thirds-innsats vil 6 sjetonger dekke 12 numre: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 – hver med én sjetong.

Orphans Betaler 35:1 for 1 og 17:1 for 6/9, 14/17, 17/20, 31/34

For å plassere denne typen innsats, klikk på knappen for GRUPPEINNSATS på rulettbordets nedre venstre hjørne, og klikk deretter på knappen ‘Orphans’ For en Orphans-innsats vil 5 sjetonger dekke nummer 1 og åtte andre numre; nummer 1 – med én sjetong og numrene 6/9 + 14/17 + 17/20 + 31/34 – hver med én sjetong.

Finaler – Betaler 35:1

Klikk på knappen GRUPPEINNSATS på rulettbordets nedre venstre hjørne for å plassere denne typen innsatser, og plasser muspekeren over det ønskede nummeren i Finaleseksjonen på Spesialinnsatser.

     Finaler 0

4-sjetonger dekker 0 + 10 + 20 + 30, hver med 1 sjetong

     Finaler 1

4-sjetonger dekker 1 + 11 + 21 + 31, hver med 1 sjetong

     Finaler 2

4-sjetonger dekker 2 + 12 + 22 + 32, hver med 1 sjetong

     Finaler 3

4-sjetonger dekker 3 + 13 + 23 + 33, hver med 1 sjetong

     Finaler 4

4-sjetonger dekker 4 + 14 + 24 + 34, hver med 1 sjetong

     Finaler 5

4-sjetonger dekker 5 + 15 + 25 + 35, hver med 1 sjetong

     Finaler 6

4-sjetonger dekker 6 + 16 + 26 + 36, hver med 1 sjetong

     Finaler 7

3-sjetonger dekker 7 + 17 + 27, hver med 1 sjetong

     Finaler 8

3-sjetonger dekker 8 + 18 + 28, hver med 1 sjetong

     Finaler 9

3-sjetonger dekker 9 + 19 + 29, hver med 1 sjetong

5.         Layout

Hjulet i Rulett VIP er merket med numre fra 1 til 36 med vekslende farger – rød og svart – og en grønn ‘0’.

Merk: Bordgrensene vist på rulettbordet er relatert til Straight Up-innsatsen.

Utformingen er som følgende, fra venstre til høyre:

     Venstre: Spillalternativer, ruletthjulet og bordgrensene, sjetongstablene, og Knappen for GRUPPEINNSATS nederst til venstre

     Midten: Rulettbordet, spillknappene (før spillet starter vil kun SPINN-knappen vises) og informasjonsstripen med den gjeldende balansen, innsatsen og gevinstene

     Høyre: Menyen for spesialinnsatser vises når du klikker på knappen for GRUPPEINNSATS.

Historikkpanelet viser de 10 siste numrene som rulettballen stoppet på. Rekkefølgen er fra øverst til nederst, det vil si nyest til eldst.

Knappen for GRUPPEINNSATS gir deg tilgang til populære innsatser slik som Naboer, Thirds, Orphans og Finaler.

6.         Utheving

Ved å plassere muspekeren over et nummer på rulettbordet utheves det nummeret; hvis du holder muspekeren over et uthevet område, vises maksbeløpet som kan satses på det, såvel som den plasserte innsatsen (hvis gjeldende) og den potensielle gevinsten.

Forskjellige numre og/eller nummerkombinasjoner kan utheves på forskjellige deler av bordet.

Eksempel: Hvis du plasserer muspekeren over et nummer, vil det nummeret utheves, og hvis du plasserer muspekeren på linjen mellom to nummere, utheves begge numrene (‘split bet’).

Merk: På panelet for spesialinnsatser, hvis du plasserer muspekeren over en spesiell innsatstype, vil innsatstypen og de relevante numrene utheves.

Nummeret som ballen stoppere på vil utheves. I tillegg vil også seksjonen for utsidesatsing som nummeret hører til utheves.

7.         Spillregler og innstillinger

7.1.     Spillinnstillinger

Den standard valgte sjetongverdien er 25.

Det er ikke mulig å plassere motstridende innsatser. Motstridende innsatser er:

     Satsing på både Rød og Svart for ett enkelt spinn

     Satsing på både Oddetall og Partall for ett enkelt spinn

     Satsing på både Høy og Lav på ett enkelt spinn

     Satsing på alle tre kolonneområder for ett enkelt spinn (det er mulig å satse på to av tre kolonneområder)

     Satsing på alle tre dusin-områder for ett enkelt spinn (det er mulig å satse på to av tre kolonneområder

7.2.     Hvordan spille

Steg 1

Klikk på den ønskede sjetongverdien på rulettbordets nedre venstre hjørne. Etter at du har valgt en sjetongverdi, forblir denne gjeldende frem til du endrer den ved å klikke på en annen sjetongstabel. Dette betyr at du kan spille på nytt med samme innsatsverdi uten å gå tilbake til sjetongstablene.

Merk: Du kan ikke plassere mer enn det tillatte antallet sjetonger på noen av numrene eller seksjonene.

Steg 2

Etter at du har valgt en sjetongverdi, plasser muspekeren over rulettbordet og klikk på området/områdene hvor du ønsker å plassere en innsats – hvert klikk plasserer én sjetong på det uthevede området.

Klikk på ‘AVBRYT INNSATS’, og deretter på innsatsen du ønsker å fjerne, for å fjerne en innsats.

Klikk på ‘SLETT ALT’ for å fjerne alle innsatsene fra bordet.

Merk: Innsatser kan ikke fjernes hvis ballen er i bevegelse.

Steg 3

Klikk på ‘SPINN’ for å spinne ruletthjulet etter at innsatsene er plassert. Etter at ballen er i bevegelse, kan du ikke plassere flere innsatser før den stopper.

Steg 4

Hvert beløp du vinner vises i informasjonsstripen, og legges til din balanse. Delen av ruletthjulet som har nummeret som ballen stoppet på, vises til venstre for Historikk-panelet.

Etter at ballen har stoppet kan du:

     Klikke på knappen ‘SISTE INNSATS’ for å plassere den forrige innsatsen på nytt, og deretter klikke på ‘SPINN’ for å spinne på nytt.

     Klikk på ‘NYTT SPILL’ for å starte et nytt spill, og gå deretter til Steg 1.

     Klikk på ‘SATS PÅ NYTT & SPINN’ for å legge til den forrige innsatsen på bordet og starte spinnet automatisk med både den gjeldende og den forrige innsatsen; ‘SATS PÅ NYTT & SPINN’-knappen er tilgjengelig etter at du har plassert en innsats på bordet og spilt én gang.

Merk: Hvis du prøver å plassere en sjetong på et nummer eller en sjekson etter at du har nådd beløpet for maksinnsats, eller hvis du ikke har nok penger, vil du se at sjetongen blinker i noen øyeblikk og ingen flere sjetonger plasseres; en varselsmelding vil også vises.

8.         Utbetalinger

Standard innsatstype

Utbetaling

Straight Up

35:1

Splitt

17:1

Splitt 0

17:1

Street

11:1

Trio

11:1

Hjørne

8:1

Topplinje

8:1

Six Line

5:1

Kolonne, Dusin

2:1

Rød/Svart, Liketall/Oddetall, Første Halvdel/Andre Halvdel

1:1

9.  Spillalternativer

Knappen for innstillinger befinner seg i spillskjermens øverste venstre hjørne. Klikk på denne knappen for å åpne vinduet for lyd- og spillinnstillinger.

Klikk på Lagre-knappen for å lagre utførte endringer, eller Avbryt-knappen for å lukke innstillingsvinduet uten å lagre.

9.1.        Lyd

Du kan endre volumet på spillydene ved å bevege på skyveknappen for lydvolum.

Du kan endre volumet for vinnerlyder, spillyder og bakgrunnslyder, så vel som det generelle volumet.

9.2.        Spill

Du kan aktivere eller desaktivere følgende visuelle effekter:

     Turbospill – hopp over animasjon

     Uthev innsatssoner – velg dette alternativet for å utheve nummere eller kombinasjoner når muspekeren er plassert over dem

     Gradvis utheving – velg denne funksjonen for å aktivere effekten gradvis utheving

     Vis varselsmelding – hvis denne funksjonen er merket av vil ekstra informasjon vises under spill, slik som:

o     maksinnsats nådd

o     minimumsinnsats ikke nådd

o     innsats justert

o     ikke nok penger til å fullføre handlingen

o     ikke nok penger til minimumsinnsats

o     ingen penger på kontoen

9.3.        Stum-knappen

For å skru av lyden fullstendig, klikk på høyttaler-knappen i spillskjermens øverste venstre hjørne, ved siden av knappen for spillfunksjoner.

9.4.        Regler-knappen

For å se spillereglene, klikk på ‘?’ knappen i spillskjermens øverste venstre hjørnem ved siden av stum-knappen.

9.5.        Historikk-knappen

Klikk på Historikk-knappen ved siden av Regler-knappen for å se en detaljert historikk for det gjeldende spilllet (‘?’ symbol).

9.6.        Gevinsttabell

For å se spillets utbetalinger, klikk på kortsymbolet ved siden av Historikk-knappen.

9.7.        Helskjermsmodus

For å aktivere eller desaktivere helskjermsmoduset, klikk på HELSKJERM-knappen i spillskjermens øvre høyre hjørne.

10.  Tastatursnarveier

     O – åpne/lukke innstillingsvinduet

     M – slår det generelle volumet av/på

     R – åpnet vinduet for regler

     F – aktiverer helskjermsmodus

     Esc – forlater helskjermsmodus eller skjuler alle åpne vindu

     X – endrer muspekeren til “AVBRYT INNSATS”; spilleren må klikke på innsatsene for å fjerne dem. For å endre muspekeren tilbake til standard, klikk på X eller klikk på et område hvor du ikke har plassert noen innsatser.

     C – fjerner alle innsatsene fra bordet

     L – plasserer den forrige innsatsen

     G – åpne/lukk vinduet for spesialinnsatser

     Space – spinner ruletthjulet

     Enter – sats på nytt og spinn

     Musrulle/piltast opp/piltast ned – endre sjetongverdi

     P – åpne/lukk utbetalingstabell

     H – vis økthistorikk

Verktøytips er tilgjengelige under hele spillet. Hvis du holder muspekeren over en handlingsenhet (slik som en knapp), kan du se formålet og tastatursnarveien til den knappen.

Merk: All tastaturrelatert ActionScript er desaktivert i fullskjermsmodus. Unntakene er:

     Spesifikke funksjonstaster, slik som piltastene, space-tasten og tabulatortasten

     Tastatursnarveier som avslutter fullskjermsmodus: Esc (Windows og Mac), Control-W (Windows), Command-W (Mac), og Alt-F4