ROULETTE VIP

Používateľská príručka/pravidlá (v1.7)

 

1.         Prehľad

V hre Roulette VIP sa pokúšate uhádnuť drážku s číslom, v ktorej sa zastaví guľôčka. Roulette VIP je verzia rulety, ktorá má len jednu nulu a ponúka väčšie šance na výhru ako americká ruleta, ktorá má dve nuly.

2.         Všeobecné špecifikácie

Poznámka: Hodnoty žetónov použité v nasledujúcich odsekoch sú vyjadrené vo vašej mene. Ak je napríklad vašou menou EURO, hodnota 0,1 žetónu znamená 0,1 eura.

Typ rulety

európska ruleta

Dostupné limity stola

25 – 250

Pri 25 – 250:

 

Minimálna stávka

25

Kôpky žetónov

25, 100, 500

Predvolená nominálna hodnota žetónov

25

Návratnosť hry:

97,30 %

Poznámka: Hra sa odpojí, ak sa 45 po sebe idúcich minút nevykonajú žiadne akcie. Funkcia obnovenia relácie uloží históriu hry pre nasledujúce načítanie hry.

2.1.     Odpojenie počas točenia guľôčky

     Ak sa stavená suma odoberie zo zostatku a hra sa odpojí: po opätovnom vytvorení pripojenia sa výherné číslo zobrazí na paneli histórie a všetky výhry sa pripočítajú k zostatku.

     Ak sa stavená suma neodoberie zo zostatku a hra sa odpojí: po opätovnom pripojení sa neudelia žiadne výhry, pretože stávka sa nedokončila.

Poznámka: Informácie o hre sa ukladajú v záznamoch hry. Ak chcete získať prístup k záznamom hry, kliknite na tlačidlo História alebo stlačte kláves H.

Poznámka: V prípade poruchy sú všetky výhry a herná aktivita neplatné. Všetky stávky, ktoré ešte neboli prijaté, sú neplatné, a všetky prerušené stávky budú refundované.

 

2.2.     Stávkové limity

Typ stávky

Stôl 25 – 250 – maximálne stávky

Jedno číslo

250

Dve čísla

500

Dve čísla vrátane 0

500

Ulička

500

Trio

500

Roh

1000

Horný rad

1000

Šesť čísel

1000

Stĺpec, tucet

1000

Červené/čierne, párne/nepárne, nízke/vysoké

1000

Susedia nuly

4000

Susedia (0 – 36)

1250

Tretiny

3000

Siroty

2250

Končiace na (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

1000

Končiace na (7, 8, 9)

750

3.         Minimálne požiadavky na PC

3.1.     Verzia na stiahnutie

Minimálne hardvérové požiadavky:

     procesor Pentium s frekvenciou 1 gigahertz (GHz) alebo vyššou

     minimálne 256 megabajtov pamäte RAM (odporúča sa 512 MB)

     minimálne 300 megabajtov voľného miesta na pevnom disku

     klávesnica a myš alebo iné kompatibilné ukazovacie zariadenie

     grafická karta a monitor s rozlíšením Super VGA (800 x 600) alebo vyšším

3.2.     Verzia na okamžité hranie

Ak chcete spustiť verziu na okamžité hranie, musíte mať nainštalovaný prehrávač Adobe® Flash® Player 9 alebo novší.

 

Microsoft® Windows®

Mac OS X

Linux® a Solaris™

Procesor

Intel® Pentium® II 450 MHz, AMD Athlon® 600 MHz alebo rýchlejší procesor (alebo jeho ekvivalent)

Intel Core™ Duo 1,33 GHz alebo rýchlejší procesor

PowerPC G3 500 MHz alebo rýchlejší procesor

800 MHz alebo rýchlejší procesor

Pamäť

128 MB pamäte RAM

128 MB pamäte RAM

512 MB pamäte RAM

Grafická pamäť

128 MB grafickej pamäte

Verzia na okamžité hranie je podporovaná vo všetkých počítačových operačných systémoch a prehliadačoch, ktoré podporujú prehrávač Flash Player 9+.

Platforma

Operačné systémy

Prehliadače

Windows

Windows 7,
Windows Vista®,
Windows XP,
Windows Server® 2008,
Windows Server 2003,
Windows 2000

Internet Explorer 6.0 a novší,
Mozilla Firefox 2.0 a novší,
Google Chrome 2.0 a novší,
Safari 3.0 a novší,
Opera 9.5 a novší,
AOL 9.0 a novší

Mac OS

Mac OS X 10.6,
Mac OS X 10.5,
Mac OS X 10.4 (Intel),
Mac OS X 10.4 (PowerPC)

Safari 3.0 a novší,
Mozilla Firefox 3.0 a novší,
Google Chrome 2.0 a novší,
Opera 9.5 a novší,
AOL Desktop for Mac 1.0 a novší

Linux

Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5 alebo novší,
openSUSE® 11 alebo novší,
Ubuntu 7.10 alebo novší

Mozilla Firefox 3.0 a novší,
Google Chrome 2.0 a novší,
SeaMonkey 1.11 a novší

Solaris

Solaris™ 10

Mozilla Firefox 3.0 a novší

4.         Typy stávky

4.1.     Vnútorné stávky

     Jedno číslo – 1 číslo – vypláca 35:1

Môžete staviť na ľubovoľné číslo vrátane 0, a to umiestnením žetónov priamo na dané číslo.

     Dve čísla – 2 čísla – vypláca 17:1

Môžete staviť na dve čísla s použitím tej istej stávky tak, že umiestnite žetón na čiaru, ktorá oddeľuje dané dve čísla.

     Dve čísla vrátane 0 – 2 čísla – vypláca 17:1

Môžete staviť napríklad na kombinácie 0 + 1, 0 + 2 a 0 + 3 tak, že umiestnite žetón na čiaru, ktorá oddeľuje číslo 0 od príslušného iného čísla.

     Ulička – 3 čísla – vypláca 11:1

Môžete staviť na tri čísla s použitím tej istej stávky tak, že umiestnite žetóny na vonkajšiu hornú okrajovú čiaru ruletového stola – nad číslami 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 a 36 ruletového stola.

     Trio – 3 čísla – vypláca 11:1

Stávka na priesečník medzi číslami 0, 1 a 2 alebo 0, 2 a 3.

     Roh – 4 čísla – vypláca 8:1

Môžete uskutočniť stávku na štyri čísla naraz, a to umiestnením žetónov na rohy, kde sa dané štyri čísla stretávajú. Napr.: stredový bod, v ktorom sa stretávajú ruletové čísla 4, 5, 7, a 8.

     Horný rad – 0, 1, 2 a 3 – vypláca 8:1

Môžete staviť na čísla 0 + 1 + 2 + 3 tak, že umiestnite žetóny na vonkajší bod, v ktorom sa stretávajú čísla 0 a 3.

     Šesť čísel – 6 čísel – vypláca 5:1

Môžete uskutočniť stávku na šesť čísel (čiže na šesť rôznych čísel vo dvoch radoch troch čísel, ktoré sa nazývajú ako uličky) tak, že umiestnite žetóny na vonkajšiu hornú okrajovú čiaru na miesto, kde je ukončená čiara oddeľujúca príslušné dve uličky.

 

4.2.     Vonkajšie stávky

     Stĺpec – 12 čísel – vypláca 2:1

Na spodku každého z troch stĺpcov s číslami je pole s označením „2 k 1“. Môžete staviť na ktorýkoľvek z troch stĺpcov s číslami tak, že umiestnite žetóny na polia s označením „2 k 1“. Výhru získate, ak sa vyžrebované ruletové číslo nachádza v stĺpci, na ktorý ste stavili. Výhry sa vyplácajú v pomere 2:1, pričom číslo 0 znamená prehru.

     Tucet – 12 čísel – vypláca 2:1

Môžete staviť na skupinu dvanástich čísel tak, že umiestnite žetóny na niektoré z polí s označením „Prvých 12“, „Druhých 12“ alebo „Tretích 12“. Ak sa ruletová guľôčka zastaví na niektorom z vašich 12 čísel, vyplatí sa vám výhra v pomere 2:1, pričom číslo 0 znamená prehru.

     Červené – 18 čísel – vypláca 1:1

Stávka na pole označené červeným kosoštvorcom. Číslo 0 nie je zahrnuté do stávky.

     Čierne – 18 čísel – vypláca 1:1

Stávka na pole označené čiernym kosoštvorcom. Číslo 0 nie je zahrnuté do stávky.

     Párne – 18 čísel – vypláca 1:1

Stávka na pole s označením „PÁRNE“. Číslo 0 nie je zahrnuté do stávky.

     Nepárne – 18 čísel – vypláca 1:1

Stávka na pole s označením „NEPÁRNE“. Číslo 0 nie je zahrnuté do stávky.

     Nízke – 18 čísel – vypláca 1:1

Stávka na pole s označením „1 až 18“. Číslo 0 nie je zahrnuté do stávky.

     Vysoké – 18 čísel – vypláca 1:1

Stávka na pole s označením „19 až 36“. Číslo 0 nie je zahrnuté do stávky.

4.3.     Špeciálna stávka

Kliknutím na tlačidlo SKUPINOVÁ STÁVKA v ľavom dolnom rohu obrazovky hry získate prístup k stávkam, ako sú napríklad stávky na susedov, tretiny, siroty alebo stávky na čísla končiace na určité číslo.

Susedia

     Susedia nuly – vypláca 11:1 pre 0/2/3, 8:1 pre 25/26/28/29 a 17:1 pre 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35

Ak chcete uskutočniť tento typ stávky, kliknite na tlačidlo SKUPINOVÁ STÁVKA v ľavej dolnej časti ruletového stola a potom kliknite na tlačidlo Susedia nuly. Pri stávke na susedov nuly sa použije 9 žetónov na pokrytie 0 a 16 iných čísel: 0/2/3, 25/26/28/29 – každé po dva žetóny a 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35 – každé po jednom žetóne.

     Susedia (0 – 36) vypláca 35:1

Ak chcete uskutočniť tento typ stávky, kliknite na tlačidlo SKUPINOVÁ STÁVKA v ľavej dolnej časti ruletového stola a umiestnite kurzor myši na požadované číslo v časti Susedia ponuky Špeciálne stávky. Vybrané číslo a jeho susedia (4 čísla, po dve na oboch stranách vybraného čísla na ruletovom kolese) sa zvýraznia. Keď kliknete na číslo v časti Susedia, na každé zo zvýraznených čísel sa umiestni jeden žetón.

Tretiny vypláca 17:1 pre 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36

Ak chcete uskutočniť tento typ stávky, kliknite na tlačidlo SKUPINOVÁ STÁVKA v ľavej dolnej časti ruletového stola a potom kliknite na tlačidlo Tretiny. Pri stávke na tretiny sa použije 6 žetónov na pokrytie 12 čísel: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 – každé po jednom žetóne.

Siroty vypláca 35:1 pre 1 a 17:1 pre 6/9, 14/17, 17/20, 31/34

Ak chcete uskutočniť tento typ stávky, kliknite na tlačidlo SKUPINOVÁ STÁVKA v ľavej dolnej časti ruletového stola a potom kliknite na tlačidlo Siroty. Pri stávke na siroty sa použije 5 žetónov na pokrytie čísla 1 a ôsmich iných čísel – jeden žetón na číslo 1 a po jednom žetóne na čísla 6/9 + 14/17 + 17/20 + 31/34.

Končiace na – vypláca 35:1

Ak chcete uskutočniť tento typ stávky, kliknite na tlačidlo SKUPINOVÁ STÁVKA v ľavej dolnej časti ruletového stola a umiestnite kurzor myši na požadované číslo v časti Končiace na ponuky Špeciálne stávky.

     Končiace na 0

4 žetóny, po 1 žetóne na čísla 0 + 10 + 20 + 30

     Končiace na 1

4 žetóny, po 1 žetóne na čísla 1 + 11 + 21 + 31

     Končiace na 2

4 žetóny, po 1 žetóne na čísla 2 + 12 + 22 + 32

     Končiace na 3

4 žetóny, po 1 žetóne na čísla 3 + 13 + 23 + 33

     Končiace na 4

4 žetóny, po 1 žetóne na čísla 4 + 14 + 24 + 34

     Končiace na 5

4 žetóny, po 1 žetóne na čísla 5 + 15 + 25 + 35

     Končiace na 6

4 žetóny, po 1 žetóne na čísla 6 + 16 + 26 + 36

     Končiace na 7

3 žetóny, po 1 žetóne na čísla 7 + 17 + 27

     Končiace na 8

3 žetóny, po 1 žetóne na čísla 8 + 18 + 28

     Končiace na 9

3 žetóny, po 1 žetóne na čísla 9 + 19 + 29

5.         Usporiadanie

Na kolese hry Roulette VIP sú vyznačené čísla 1 až 36, ktoré majú striedavo červenú a čiernu farbu, a zelené číslo 0.

Poznámka: Limity stola zobrazené na ruletovom stole sa týkajú stávky na jedno číslo.

Usporiadanie zľava doprava:

     Ľavá strana: možnosti hry, ruletové koleso a limity stola, kôpky žetónov a tlačidlo SKUPINOVÁ STÁVKA v ľavej dolnej časti

     Stredná časť: ruletový stôl, tlačidlá hry (pred spustením hry sa zobrazuje len tlačidlo TOČIŤ) a informačný panel s aktuálnym zostatkom, aktuálnou stávkou a výhrami

     Pravá strana: ponuka špeciálnych stávok – ponuka špeciálnych stávok sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo SKUPINOVÁ STÁVKA.

Na paneli histórie sa zobrazuje posledných 10 čísel, na ktorých sa zastavila ruletová guľôčka. Tieto čísla sú usporiadané zhora nadol od najnovšieho po najstaršie.

Stlačením tlačidla SKUPINOVÁ STÁVKA získate prístup k obľúbeným číselným stávkam, ako sú napríklad stávky na susedov, tretiny, siroty alebo stávky na čísla končiace na určité číslo.

6.         Zvýraznenie

Umiestnením kurzora myši na číslo na ruletovom stole zvýrazníte dané číslo. Keď podržíte kurzor myši na zvýraznenej oblasti, zobrazí sa maximálna suma, ktorú na ňu možno staviť, ako aj uskutočnená stávka (ak existuje) a možná výplata.

Na rôznych častiach stola je možné zvýrazniť rôzne čísla a rôzne kombinácie čísel.

Príklad: Ak umiestnite kurzor myši na číslo, zvýrazní sa dané číslo. Ak umiestnite kurzor myši na čiaru medzi dvoma číslami, zvýraznia sa obe čísla (stávka na dve čísla).

Poznámka: na paneli Špeciálne stávky môžete umiestniť kurzor myši na konkrétny typ stávky, čím sa zvýrazní tento typ stávky a príslušné čísla.

Číslo, na ktorom sa guľôčka zastaví, sa zvýrazní. Zvýraznia sa aj časti vonkajších stávok, ku ktorým prináleží toto číslo.

7.         Pravidlá hry a nastavenia

7.1.     Nastavenia hry

Predvolene vybraná nominálna hodnota žetónov je 25.

Nie je možné uskutočniť konfliktné stávky. Konfliktné stávky:

     stávka na červené aj čierne v jednom roztočení

     stávka na párne aj nepárne v jednom roztočení

     stávka na vysoké aj nízke v jednom roztočení

     stávka na všetky tri oblasti Stĺpec v jednom roztočení (stávka na dve z troch oblastí Stĺpec je povolená)

     stávka na všetky tri oblasti Tucet v jednom roztočení (stávka na dve z troch oblastí Tucet je povolená)

7.2.     Návod na hranie

Krok 1

Kliknite na požadovanú kôpku žetónov v ľavom dolnom rohu ruletového stola. Keď vyberiete hodnotu žetónov, táto hodnota žetónov zostáva vybraná dovtedy, kým ju nezmeníte kliknutím na inú kôpku žetónov. To znamená, že môžete hrať s rovnakou hodnotou stávky bez toho, aby ste sa museli vracať ku kôpkam žetónov.

Poznámka: Na žiadne z čísel alebo častí nemôžete umiestniť väčšie ako povolené množstvo žetónov.

Krok 2

Po výbere hodnoty žetónov umiestnite kurzor myši na ruletový stôl a kliknite na oblasť alebo oblasti, na ktoré chcete uskutočniť stávku – každým kliknutím umiestnite jeden žetón na zvýraznenú oblasť.

Ak chcete niektorú stávku odstrániť, kliknite na tlačidlo ZRUŠIŤ STÁVKU a potom kliknite na stávku, ktorú chcete odstrániť.

Kliknutím na tlačidlo ZRUŠIŤ VŠETKO odstránite zo stola všetky stávky.

Poznámka: Stávky nemožno odstrániť, ak je guľôčka v pohybe.

Krok 3

Po uskutočnení stávok kliknite na tlačidlo TOČIŤ, čím roztočíte ruletové koleso. Po uvedení guľôčky do pohybu nemôžete uskutočniť žiadne ďalšie stávky až dovtedy, kým sa guľôčka nezastaví.

Krok 4

Suma vašej prípadnej výhry sa zobrazí na informačnom paneli a pripočíta k zostatku. Naľavo od panela histórie sa zobrazí časť ruletového kolesa s číslom, na ktorom sa zastavila guľôčka.

Po zastavení guľôčky môžete:

     kliknutím na tlačidlo POSLEDNÁ STÁVKA uskutočniť predchádzajúcu stávku a potom kliknutím na tlačidlo TOČIŤ spustiť nové roztočenie,

     kliknutím na tlačidlo NOVÁ HRA spustiť novú hru a potom prejsť na krok 1,

     kliknutím na tlačidlo STAVIŤ ZNOVA A TOČIŤ pridať predchádzajúcu stávku na stole a automaticky spustiť roztočenie s aktuálnou aj predchádzajúcou stávkou. Tlačidlo STAVIŤ ZNOVA A TOČIŤ je k dispozícii potom, ako uskutočníte nejakú stávku na stole a odohráte jedno točenie.

Poznámka: Ak sa pokúsite umiestniť žetón na nejaké číslo alebo časť po dosiahnutí maximálnej hodnoty stávky alebo vtedy, keď nemáte dostatok peňazí, žetón na chvíľu zabliká a na stôl sa neumiestnia žiadne ďalšie žetóny. Zobrazí sa tiež príslušné hlásenie s upozornením.

8.         Výplaty

Štandardný typ stávky

Výplata

Jedno číslo

35:1

Dve čísla

17:1

Dve čísla vrátane 0

17:1

Ulička

11:1

Trio

11:1

Roh

8:1

Horný rad

8:1

Šesť čísel

5:1

Stĺpec, tucet

2:1

Červené/čierne, párne/nepárne, prvá polovica/druhá polovica

1:1

9.  Možnosti hry

Tlačidlo Možnosti sa nachádza v ľavom hornom rohu obrazovky hry. Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte okno možností zvuku a hry.

Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložíte všetky vykonané zmeny alebo kliknite na tlačidlo Zrušiť, ak chcete okno možností zavrieť bez uloženia zmien.

9.1.        Zvuk

Posunutím jazdcov hlasitosti môžete zmeniť hlasitosť zvukov hry.

Môžete zmeniť hlasitosť zvukov výhier, zvukov hry, zvukov na pozadí a tiež všeobecnú hlasitosť.

9.2.        Hra

Môžete zapnúť alebo vypnúť nasledujúce vizuálne efekty:

     Rýchla hra – vyberte túto možnosť, ak chcete preskočiť animácie

     Zvýraznenie stávkových zón – vyberte túto možnosť, ak chcete, aby sa čísla alebo kombinácie zvýraznili, keď na ne umiestnite kurzor myši

     Postupné zvýraznenie – vyberte túto možnosť, ak chcete zapnúť efekt postupného zvýraznenia

     Zobraziť výstražné hlásenie – ak je táto možnosť začiarknutá, počas hrania sa zobrazujú ďalšie informácie, napríklad:

o     dosiahla sa maximálna stávka

o     nedosiahla sa minimálna stávka

o     stávka sa upravila

o     nedostatok peňazí na vykonanie akcie

o     nedostatok peňazí na minimálnu stávku

o     žiadne peniaze

9.3.        Tlačidlo stlmenia

Ak chcete úplne vypnúť zvuk, kliknite na tlačidlo reproduktora v ľavom hornom rohu obrazovky hry, ktoré sa nachádza vedľa tlačidla Možnosti hry.

9.4.        Tlačidlo pravidiel

Ak chcete zobraziť pravidlá hry, kliknite na tlačidlo ? v ľavom hornom rohu obrazovky hry, ktoré sa nachádza vedľa tlačidla stlmenia.

9.5.        Tlačidlo histórie

Ak chcete zobraziť podrobnú históriu aktuálnej hry, kliknite na tlačidlo História vedľa tlačidla Pravidlá (symbol ? ).

9.6.        Výplatná tabuľka

Ak chcete zobraziť výplaty v hre, kliknite na symbol kariet vedľa tlačidla História.

9.7.        Režim zobrazenia na celej obrazovke

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim zobrazenia na celej obrazovke, kliknite na tlačidlo CELÁ OBRAZOVKA v pravom hornom rohu obrazovky hry.

10.  Klávesové skratky

     O – otvoriť/zavrieť okno možností

     M – stlmiť/obnoviť všeobecnú hlasitosť

     R – otvoriť okno pravidiel

     F – zapnúť režim zobrazenia na celej obrazovke

     Esc – ukončiť režim zobrazenia na celej obrazovke alebo skryť všetky otvorené okná

     X – zmeniť kurzor myši na kurzor ZRUŠIŤ STÁVKU, ktorý umožňuje odstrániť stávky kliknutím. Ak chcete zmeniť kurzor späť na predvolený, stlačte znova kláves X alebo kliknite na oblasť, na ktorej nemáte umiestnené žiadne stávky.

     C – odstrániť všetky stávky zo stola

     L – uskutočniť predchádzajúcu stávku

     G – otvoriť/zavrieť okno špeciálnych stávok

     Medzerník – roztočiť ruletové koleso

     Enter – staviť znova a točiť

     Koliesko myši/kláves so šípkou nahor/kláves so šípkou nado – zmeniť hodnotu žetónov

     P – otvoriť/zavrieť výplatnú tabuľku

     H – zobraziť históriu relácie

V hre sú k dispozícii popisy. Keď podržíte kurzor myši na položke akcie (napríklad na tlačidle), zobrazí sa účel a klávesová skratka tejto položky.

Poznámka: v režime zobrazenia na celej obrazovke je deaktivovaný všetok kód jazyka ActionScript týkajúci sa klávesnice. Existujú tieto výnimky:

     vybrané netlačiteľné klávesy, a to konkrétne klávesy so šípkami, medzerník a kláves Tab

     klávesové skratky, ktoré ukončujú režim zobrazenia na celej obrazovke: Esc (Windows a Mac), Control-W (Windows), Command-W (Mac) a Alt-F4