Happy Birds

Používateľská príručka HTML5 / Pravidlá (v1.1)

 

1. Prehľad

Cieľom je získať výhernú kombináciu na aspoň jednej zo 243 ciest naprieč valcami.

Poznámka: K popisu hry a jeho funkčnosť, v nasledujúcich častiach, Euro sa používa ako menu hry. Skutočná hra mena je založená na účet ste sa zaregistrovali s prevádzkovateľom a zobrazí vedľa aktuálne zvolenej hodnoty mince.

2. Všeobecné špecifikácie

Typ

Hracie automaty

RTP

95,64%

Jazykové variácie

IT, EN, FR, ES, DE

Počet valcov

5

Počet riadkov

3

Progresívne

Žiadne

Dvojnásobok

Žiadne

Autoplay (Automatická hra)

Áno

Hodnoty mincí v eurách

0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1

Predvolená hodnota mince *

0,01

Stávka s predvolenou mincou *

STÁVKA 5

Predvolené číslo alebo Aktívne cesty

243 ciest

Počet ciest

243 ciest

Počet mincí

25 Mincí

Minimálna stávka

0,01 HODNOTA MINCE krát 25 MINCÍ (STÁVKA 1)

Maximálna stávka

1 HODNOTA MINCE krát 125 MINCÍ (STÁVKA 5)

Jackpot*

125000 Mincí (počas bonusového kola)

Symboly Wild

Áno

Symboly Multiplier (Násobiteľ)

Žiadne

Symboly Scatter

Žiadne

Bonusové kolo

Áno

Roztočenia zdarma

Áno

Instant Win

Žiadne

Poznámka: Predvolená hodnota mince* a Predvolená stávka mince* sa vzťahujú na prvýkrát, kedy je hra načítaná. Hodnota mince, a počet mincí použitých v poslednom kole hral sa automaticky uloží pred uzavretím hru. Keď sa spustí nová hra, uložené hodnoty sa načítajú, takže môžete pokračovať tam, kde ste prestali.

Jackpot* je suma, ktorú môžete vyhrať a môžete ju vyhrať počas bonusu. Jackpot je k dispozícii len pri maximálnej stávke.

Poznámka: Hra sa preruší, ak počas 45 po sebe idúcich minút nepodniknete žiadne kroky. Funkcia oživenia hry uloží priebeh hry, aby ste ďalší raz, keď bude hra načítaná, mohli pokračovať tam, kde ste prestali.

V prípade technických problémov vyplývajúcich z výpadku pripojenia na server hry, bude hra, ktorú ste hrali, automaticky uložená a načíta sa ďalší raz, kedy ste obnovili pripojenie na server hry. Po odpojení sa nebudete môcť opätovne pripojiť na server hry po dobu prvých 30 sekúnd.

2.1. Odpojenie počas hry

     Odpojenie zatiaľ čo sa valce točia - akonáhle sa hráč prihlási späť do hry, roztočenie bude dokončené. Ak bola získaná výhra, cena sa pridá do zostatku.

     Odpojenie potom, čo boli roztočenia zdarma aktivované, ale pred začatím roztočení zdarma - hra pokračuje od bodu odpojenia

     Odpojenie počas roztočení zdarma - hra pokračuje od bodu odpojenia

     Odpojenie počas Bonusu - hra pokračuje od bodu odpojenia (možno si budete musieť vybrať svojho vtáčika)

Poznámka: V prípade poruchy sú všetky platby a hry neplatné; akákoľvek stávka, ktorá nebola prijatá bude neplatná, akákoľvek stávka, ktorá nebola vyrovnaná, bude vrátená.

3. Minimálne požiadavky

     Android 4.0+

     iOS 4.0+

     Windows telefón kompatibilný (môžu s ním byť spojené drobné grafické problémy)

4. Rozloženie

Obrazovka hry má nasledujúce časti:

     sekcia valce

     Na ľavej strane obrazovky:

o     tlačidlo Domov Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnHome.png - kliknutím naň zatvorte hru a otvorte domovskú webovú stránku, v rovnakom okne prehliadača

o     tlačidlo Nastavenia hier Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnPaytable.png - kliknite na otvorenie menu nastavení, kde si môžete:

-        nastaviť celkovú stávku (hodnotu mince, počet mincí v stávke na cestu)

-        zapnúť alebo vypnúť zvuky

-        nastaviť a začať autospin (automatické roztočenie)

-        Iba reálny režim: Kliknite na tlačidlo hodiny , ak chcete zobraziť históriu hry (štatistiky za poslednú reláciu hry )

o     Tlačidlo Info Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnAutospin.png - kliknite na zobrazenie výplaty výhier

     na pravej strane obrazovky:

o     Tlačidlo Pravidlá hry Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images/Gamecontrols/btnItalianCertification.png - kliknite na zobrazenie pravidiel hry v novom okne prehliadača

o     Tlačidlo Spin Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnSpin.png - kliknite na roztočenie valcov

     spodná časť - zobrazuje aktuálny zostatok v eurách, na ľavej strane a aktuálnu celkovú stávku, v eurách, na pravej strane. Keď je zapnutá funkcia Autospin, aktuálny zostávajúci počet automatických roztočení sa zobrazí v strede.

Poznámka: Počas roztočení zdarma, sa zostávajúci počet roztočení zdarma zobrazí v spodnej časti v strede, vedľa aktuálneho zobrazenia režimu.

5. Ako hrať

Krok 1

Potom, čo sa načítanie hry dokončilo, kliknite na tlačidlo Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnPaytable.png na prechod do menu nastavení a nastavte svoju celkovú stávku. Môžete nastaviť nasledujúce:

     hodnotu mince: vpravo od súčasnej hodnoty mince, kliknite na tlačidlo + na výber vyššej hodnoty mince alebo kliknite na - a vyberte nižšiu hodnotu. Voliteľné hodnoty mincí sú: 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5 a 1 v eurách

     stávka na cestu: vpravo od súčasnej stávky na cestu, kliknite na tlačidlo + na výber vyššej stávky na cestu alebo kliknite na tlačidlo a vyberte nižšiu stávku na cestu; voliteľné hodnoty mincí v stávke sú: 1, 2, 3, 4 a 5

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, v ľavej časti aktuálnej obrazovky kliknite na tlačidlo Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images/Gamecontrols/btnPaytableClose.png .

Krok 2

Na pravej strane hlavnej obrazovky, kliknite na tlačidlo Spin Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnSpin.png na roztočenie valcov raz.

Počkajte, kým sa valce zastavia a prezrite si svoje výhry (ak existujú) a potom, ak budete chcieť pokračovať v hre s predtým hranou stávkou na cestu a hodnotu mince, znovu kliknite na tlačidlo Spin.

Poznámka: Ak nemáte dosť peňazí na hru, budete upozornení.

6. Špeciálne symboly a funkcie

6.1. Wild

     Symbol Wild nahrádza akýkoľvek iný symbol okrem Bonus a Magic Hoop, počas normálneho roztočenia a roztočení zdarma.

6.2. Roztočenia zdarma

Roztočenia zdarma sa spustia, keď sa objaví symbol Magic Hoop kdekoľvek na valcoch 2 a 4 v rovnakom čase - získava sa náhodný počet roztočení zdarma.

Počas každého roztočenia zdarma sa objaví jeden z nasledujúcich:

     jeden alebo viac náhodných symbolov na obrazovke (s výnimkou valca 1) sa stane wild, iba ak sa tým, že sa stane wild vytvorí výherná kombinácia

     náhodný valec, s výnimkou valca 1, sa stane wild, iba ak sa tým, že sa stane wild vytvorí výherná kombinácia

     4 susedné symboly na obrazovke (s výnimkou valca 1) tvoriace štvorec 2x2 sa stanú wild, iba ak sa tým, že sa stanú wild vytvorí výherná kombinácia

Poznámka: Počas roztočení zdarma,symboly Bonus a Magic Hoop sa nepremenia na wild.

Počas roztočení zdarma sa môžu aktivovať ďalšie roztočenia zdarma. Neexistuje limit, koľkokrát sa opäť spustia roztočenia zdarma.

Počas roztočení zdarma zostane vsadená čiastka rovnaká ako stávka v roztočení, ktoré spustilo roztočenia zdarma a nemožno ju zmeniť.

6.3. Bonus

Tri alebo viac symbolov Bonus kdekoľvek na obrazovke spustí bonusové kolo.

Ak chcete začať bonusové kolo, kliknite na tlačidlo START BONUS.

Počas bonusového kola, kliknite na balóny, na ktoré chcete vystreliť, aby ste vyhrali cenu:

     náhodná suma - každá vyhraná suma sa pridáva k celkovej bonusovej výhre, po tom, čo sa uplatní aktuálny násobiteľ

     x2 až x10 násobiteľov - každý násobiteľ sa uplatní na ďalšiu sumu, ktorú vyhráte

Aktuálny násobiteľ sa zobrazí na ľavej strane obrazovky v časti MULTIPLIER (NÁSOBITEĽ). Súčasné celkové výhry sú zobrazené na pravej strane obrazovky v časti WIN (VÝHRA).

Bonusové kolo končí, keď balón, ktorý ste zasiahli ukazuje: KONIEC BONUSOVÉHO KOLA.

Súhrn vyhratých súm pre každého udeleného násobiteľa za zobrazí na konci bonusového kola. Celkové bonusové výhry sa pripočítajú k celkovým výhram.

7. Výplata výhier

Ak chcete zobraziť pravidlá hry a vysvetlivky symbolov, kliknite na tlačidlo Informácie Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnAutospin.png.

243 ciest sa vypláca zľava doprava, bez ohľadu na pozíciu symbolu na každom valci.

Víťazná kombinácia musí začínať na prvom valci a pokračovať na druhom valci atď. (ľubovoľnej polohy); symboly fungujú ako priľahlé tradičné symboly Scatter.

Cesta je zložená zo všetkých symbolov rovnakého druhu, ktoré sa objavia na priľahlých valcoch, počnúc valcom 1 a končiac na valci, na ktorom sa symbol rovnakého druhu nezobrazí.

Dĺžka cesty je vyjadrená počtom valcov, na ktorých sa zobrazia symboly, ktoré patria tejto ceste. Minimálna dĺžka sú 3 valce a maximálna dĺžka je 5 valcov.

Počet ciest sa určí vynásobením celkového počtu symbolov rovnakého druhu, ktoré sa zobrazia na každom valci cesty.

Príklad: Na valci 1 je 1 víťazný symbol, na valci 2 sú 3 víťazné symboly a na valci 3 sú 2 víťazné symboly, čo vyúsťuje do 6 ciest: 1 x 3 x 2 = 6 ciest.

Výplata výhier v hre sa vypočíta dynamicky a uvádza ceny za výherné kombinácie, v závislosti od počtu mincí, ktoré stavíte a hodnoty mincí, ktorú ste vybrali a základných výplatných hodnôt zobrazených nižšie. Všetky ceny uvedené v hernej výplate výhier sú uvedené v eurách.

Výplaty zobrazené v hernej výplate výhier sa vypočítavajú nasledovne: hodnota mince krát stavená minca (stávka 1, 2, 3, 4 alebo 5) krát základná výplatná hodnota pre výhernú kombináciu (znázornené v tabuľke nižšie).

Základné výplatné hodnoty pre výherné symboly pre dĺžku cesty sú zobrazené nižšie

Symbol

3 valce

4 valce

5 valce

20

50

400

10

50

100

10

40

70

5

20

30

5

20

25

5

15

25

5

15

20

3

10

20

3

10

15

Všetky výhry sa vyplácajú zľava doprava

Výhry z rôznych ciest sa všetky pridávajú.

Výhry z roztočení zdarma sa pridajú do celkového zostatku.

Vyplatí sa len najvyššia výherná kombinácia na každej ceste.

Vsadená čiastka v eurách je zobrazená v merači stávok a rovná sa počtu mincí v stávke vynásobenému hodnotou mincí vynásobenou počtom mincí (25 mincí).

Príklad: Na 5 vsadených mincí (STÁVKA 5) a hodnotu 0,10 by vaša celková stávka bola: 5 x 0,10 x 25 = 12,5 eur.

Vyhratá suma v eurách je zobrazená v merači výhier a je to hodnota mince vynásobenápočtom ciest vynásobeným výhrou vo výplate výhier pre výherný symbol na dĺžku cesty.

Poznámka: Napríklad, v prípade, že je 6 ciest, 1 výherný symbol na valci 1, 3 výherné symboly na valci 2 a 2 výherné symboly na valci 3: 1 x 3 x 2 = 6 ciest, dĺžka cesty, v tomto prípade, je 3 valce - v hernej výplate výhier si môžete pozrieť zisk za 3 valce na výherný symbol.

8. Autospin (Automatické roztočenie)

Ak chcete nastaviť, a potom začať Autospin, na ľavej strane hlavnej obrazovky kliknite na tlačidlo Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnPaytable.png na prechod do menu nastavenia.

V menu nastavení, v pravej časti aktuálnej hodnoty Autospin, kliknite na tlačidlo + pre voľbu vyššej mince alebo kliknite na - na výber nižšej mince.

Ak chcete spustiť Autospin pomocou skôr použitého počtu línií a mincí na líniu, kliknite na Štart.

Na návrat na predchádzajúcu obrazovku bez spustenia Autospin, v ľavej časti aktuálnej obrazovky kliknite na tlačidlo Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images/Gamecontrols/btnPaytableClose.png .

Ak chcete kedykoľvek zastaviť Autospin, na pravej strane obrazovky kliknite na položku Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnStop.png ,

Zostávajúci počet autospins sa zobrazí v strednej dolnej časti obrazovky.

9. Herné zvuky

Ak chcete zvuk hry vypnúť alebo zapnúť, na ľavej strane hlavnej obrazovky kliknite na tlačidlo Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnPaytable.png na prechod do menu nastavení, kde si môžete prezrieť, či sú Zvuky ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ.

Ak sú Zvuky zapnuté, kliknite na tlačidlo ON na vypnutie. Ak sú Zvuky vypnuté, kliknite na tlačidlo OFF na zapnutie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, v ľavej časti aktuálnej obrazovky kliknite na tlačidlo Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images/Gamecontrols/btnPaytableClose.png .

10. Pravidlá hry

Ak chcete zobraziť pravidlá hry v novom okne prehliadača, na pravej strane hlavnej obrazovky kliknite na tlačidlo Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images/Gamecontrols/btnItalianCertification.png .