Platoon

Používateľská príručka HTML5 / Pravidlá (v1.4)

 

1. Prehľad

Cieľom je získať výhernú kombináciu na výhernej línii nachádzajúcej sa naprieč valcami.

Poznámka: K popisu hry a jeho funkčnosť, v nasledujúcich častiach, Euro sa používa ako menu hry. Skutočná hra mena je založená na účet ste sa zaregistrovali s prevádzkovateľom a zobrazí vedľa aktuálne zvolenej hodnoty mince.

2. Všeobecné špecifikácie

Typ

Hracie automaty

RTP

96,90%

Jazykové variácie

IT, EN, FR, ES, DE

Počet valcov

5

Počet riadkov

3

Progresívne

Žiadne

Dvojnásobok

Žiadne

Autoplay (Automatická hra)

Áno

Hodnoty mincí v eurách

0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1

Predvolená hodnota mince *

0,01

Stávka s predvolenou mincou *

10 MINCÍ na líniu

Predvolené číslo alebo Aktívne línie

30

Počet línií

1 až 30

Počet mincí na líniu

1 až 10

Minimálna stávka

0,01 HODNOTA MINCE krát 1 MINCA krát 1 línia

Maximálna stávka

1 HODNOTA MINCE krát 10 MINCÍ krát 30 línií

Jackpot*

10000 MINCÍ na líniu (v Max Bet - maximálnej stávke)

30000 MINCÍ na líniu (v Max Bet - maximálnej stávke s 3X aktívnym násobiteľom)

Symboly Wild

Áno

Symboly Multiplier (Násobiteľ)

Žiadne

Symboly Scatter

Žiadne

Bonusové kolo

Áno

Roztočenia zdarma

Áno

Instant Win

Žiadne

Poznámka: Predvolená hodnota mince* a Predvolená stávka mince* sa vzťahujú na prvýkrát, kedy je hra načítaná. Hodnota mince, a počet mincí použitých v poslednom kole hral sa automaticky uloží pred uzavretím hru. Keď sa spustí nová hra, uložené hodnoty sa načítajú, takže môžete pokračovať tam, kde ste prestali.

Jackpot * je vyhraná suma, keď sa objaví výherná kombinácia s najvyšším ziskom. Jackpot je k dispozícii len pri hraní s maximálnym počtom mincí.

Poznámka: Hra sa preruší, ak počas 45 po sebe idúcich minút nepodniknete žiadne kroky. Funkcia oživenia hry uloží priebeh hry, aby ste ďalší raz, keď bude hra načítaná, mohli pokračovať tam, kde ste prestali.

V prípade technických problémov vyplývajúcich z výpadku pripojenia na server hry, bude hra, ktorú ste hrali, automaticky uložená a načíta sa ďalší raz, kedy ste obnovili pripojenie na server hry. Po odpojení sa nebudete môcť opätovne pripojiť na server hry po dobu prvých 30 sekúnd.

2.1. Odpojenie počas hry

     Odpojenie zatiaľ čo sa valce točia - akonáhle sa hráč prihlási späť do hry, roztočenie bude dokončené. Ak bola získaná výhra, cena sa pridá do zostatku.

     Odpojenie potom, čo boli roztočenia zdarma aktivované, ale pred začatím roztočení zdarma - hra pokračuje od bodu odpojenia

     Odpojenie počas roztočení zdarma Bonus – hra pokračuje od bodu odpojenia

     Odpojenie počas Bonus - hra pokračuje od bodu odpojenia

Poznámka: V prípade poruchy sú všetky platby a hry neplatné; akákoľvek stávka, ktorá nebola prijatá bude neplatná, akákoľvek stávka, ktorá nebola vyrovnaná, bude vrátená.

3. Minimálne požiadavky

     Android 4.0+

     iOS 4.0+

     Windows Phone kompatibilný (môže byť predmetom drobných grafických otázok)

4. Rozloženie

Obrazovka hry má nasledujúce časti:

     sekcia valce

     Na ľavej strane obrazovky:

o     tlačidlo Domov Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnHome.png - kliknutím naň zatvorte hru a otvorte domovskú webovú stránku, v rovnakom okne prehliadača

o     tlačidlo Nastavenia hier Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnPaytable.png - kliknite na otvorenie menu nastavení, kde si môžete:

-        nastaviť celkovú stávku (hodnotu mince, počet línií, počet mincí v stávke na líniu)

-        zapnúť alebo vypnúť zvuky

-        nastaviť a začať autospin (automatické roztočenie)

-        Iba reálny režim: kliknite na tlačidlo hodiny ak chcete zobraziť históriu hry

o     Tlačidlo Info Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnAutospin.png - kliknite na zobrazenie výplaty výhier

     na pravej strane obrazovky:

o     Tlačidlo Pravidlá hry Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images/Gamecontrols/btnItalianCertification.png - kliknite na zobrazenie pravidiel hry v novom okne prehliadača

o     Tlačidlo Spin Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnSpin.png - kliknite na roztočenie valcov

     spodná časť - zobrazuje aktuálny zostatok v eurách, na ľavej strane a aktuálnu celkovú stávku, v eurách, na pravej strane. Keď je zapnutá funkcia Autospin, aktuálny zostávajúci počet automatických roztočení sa zobrazí v strede.

5. Ako hrať

Krok 1

Potom, čo sa načítanie hry dokončilo, kliknite na tlačidlo Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnPaytable.png na prechod do menu nastavení a nastavte svoju celkovú stávku. Môžete nastaviť nasledujúce:

     hodnotu mince: vpravo od súčasnej hodnoty mince, kliknite na tlačidlo + na výber vyššej hodnoty mince alebo kliknite na - a vyberte nižšiu hodnotu. Voliteľné hodnoty mincí sú: 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5 a 1 v eurách

     počet aktívnych línií: vpravo od súčasného počtu mincí aktívnych línií, kliknite na tlačidlo + na výber väčšieho počtu aktívnych línií alebo kliknite na - a vyberte nižší počet aktívnych línií

     počet mincí vsadených na líniu: vpravo od súčasného počtu mincí v stávke na líniu, kliknite na tlačidlo + na výber väčšieho počtu mincí stavených na líniu alebo kliknite na - a vyberte nižší počet mincí, ktoré chcete staviť na líniu

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, v ľavej časti aktuálnej obrazovky kliknite na tlačidlo Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images/Gamecontrols/btnPaytableClose.png .

Krok 2

Na pravej strane hlavnej obrazovky, kliknite na tlačidlo Spin Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnSpin.png na roztočenie valcov raz.

Počkajte, kým sa valce zastavia a prezrite si svoje výhry (ak existujú) a potom, ak budete chcieť pokračovať v hre s predtým hraným počtom mincí a hodnôt mincí, znovu kliknite na tlačidlo Spin.

Poznámka: Ak nemáte dosť peňazí, aby ste mohli hrať, stávku (hodnota mince*mince*línie), môžete nastaviť na minimálnu zvoliteľnú sumu pomocou dialógového okna, ktoré vás o tom informuje.

6. Symboly

Bonus udeľuje roztočenia zdarma, ako aj bonusové sumy založené na vsadenej sume.

Wild nahradí akýkoľvek symbol, okrem symbolu Bonus. Akákoľvek výherná línia, ktorá používa jeden alebo viac symbolov Wild vypláca x3.

Wild symbol kdekoľvek na obrazovke udeľuje Respin. Na konci Respin sa presunie doľava na obrazovke o jeden valec - s novou polohou symbolu Wiild, výherné kombinácie sa vyplácajú (ak existujú). V Respin pokračujú až pokým na obrazovke existujú symboly wild. Tieto opätovne spustené Respins sa hrajú s rovnakou stávkou a hodnotou mincí ako bolo pôvodné roztočenie.

Počas roztočení zdarma sa výhry z Respin vyplácajú zľava doprava a sprava doľava - výhry pre línie s 5x rovnakým symbolom sa vyplácajú iba raz.

Poznámka: 5 symbolov Wild na vybratej línii vypláca rovnakú sumu ako 5 x najvyššie platiaci symbol na tejto línii, vynásobenú 3.

7. Výplata výhier

Výherné kombinácie a zisky (v €) pre 5 mincí v stávke na líniu a hodnotu mince 0,01 sú zobrazené nižšie:

Symbol

Symbol X3

Symbol X4

Symbol X5

1

10

50

0.75

5

25

0.75

3.75

7.50

0.50

2.50

5

0.50

2

4

0.40

1.75

3.50

0,30

1.25

2.50

0,25

1

2

0,25

0.75

1.50

0,15

0.60

1.25

0,15

0.50

1

Všetky víťazné línie sa vyplácajú zľava doprava.

Počas roztočení zdarma sa výherné línie vyplácajú zľava doprava a sprava doľava - výhry pre línie s 5x rovnakým symbolom sa vyplácajú iba raz.

Výhry na rôznych vybraných líniách sa všetky pridávajú.

Výplata výhier vymenúva ceny za víťazné kombinácie. Vyplatí sa len najvyššia víťazná kombinácie na každej zvolenej línii.

Vsadená čiastka v eurách je zobrazená v merači stávok a rovná sa počtu mincí v stávke vynásobenému hodnotou mince, vynásobenou počtom zvolených línií.

Vyhraná suma v eurách je zobrazená v merači výhier a je to suma získaná podľa výplatnej tabuľky výhier v hre (zobrazená pre hodnotu mince a počet mincí v stávke na líniu na roztočenie, ktoré práve skončilo).

8. Bonus

Počet bonusových symbolov, kdekoľvek na valcoch

Spustené v normálnom roztočení

Spustené v roztočeniach zdarma

3 Bonus symbolov

8 roztočení zdarma + 5 x celková stávka

8 roztočení zdarma

4 Bonus symbolov

10 roztočení zdarma + 10 x celková stávka

10 roztočení zdarma

5 Bonus symbolov

12 roztočení zdarma + 15 x celková stávka

12 roztočení zdarma

Akékoľvek výhry z bonusu sú pridané k celkovým výhram.

Počas roztočení zdarma zostane vsadená čiastka rovnaká ako stávka v roztočení, ktoré spustilo Bonus, ktorý udelil roztočenia zdarma a nemožno ju zmeniť.

9. Výherné línie

10. Autospin (Automatické roztočenie)

Ak chcete nastaviť, a potom začať Autospin, na ľavej strane hlavnej obrazovky kliknite na tlačidlo Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnPaytable.png na prechod do menu nastavenia.

V menu nastavení, v pravej časti aktuálnej hodnoty Autospin, kliknite na tlačidlo + pre voľbu vyššej mince alebo kliknite na - na výber nižšej mince.

Ak chcete spustiť Autospin pomocou skôr použitého počtu línií a mincí na líniu, kliknite na Štart.

Na návrat na predchádzajúcu obrazovku bez spustenia Autospin, v ľavej časti aktuálnej obrazovky kliknite na tlačidlo Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images/Gamecontrols/btnPaytableClose.png .

Ak chcete kedykoľvek zastaviť Autospin, na pravej strane obrazovky kliknite na položku Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnStop.png ,

Zostávajúci počet autospins sa zobrazí v strednej dolnej časti obrazovky.

11. Herné zvuky

Ak chcete zvuk hry vypnúť alebo zapnúť, na ľavej strane hlavnej obrazovky kliknite na tlačidlo Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images//Gamecontrols/btnPaytable.png na prechod do menu nastavení, kde si môžete prezrieť, či sú Zvuky ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ.

Ak sú Zvuky zapnuté, kliknite na tlačidlo ON na vypnutie. Ak sú Zvuky vypnuté, kliknite na tlačidlo OFF na zapnutie.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, v ľavej časti aktuálnej obrazovky kliknite na tlačidlo Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images/Gamecontrols/btnPaytableClose.png .

12. Pravidlá hry

Ak chcete zobraziť pravidlá hry v novom okne prehliadača, na pravej strane hlavnej obrazovky kliknite na tlačidlo Description: http://78.129.163.117/flashgames/itechlabs/games/netbetcasino_certification/html/html5/super_lucky_reels_html/super_lucky_reels_html_r6/super_lucky_reels_html/assets/images/Gamecontrols/btnItalianCertification.png .