Baccarat Thắng Lớn

Luật Chơi (1.0 - 20/05/2020)


1. Tổng quan

Bạn chơi Big Win Baccarat của chúng tôi với vai trò người quan sát. Người chia bài sẽ chia các lá bài cho Người chơi và Nhà cái. Mục tiêu là đoán tay bài có tổng số điểm gần nhất với chín điểm, hoặc nếu không thì Người chơi và Nhà cái sẽ hòa.

Lưu ý: Giá trị của các chip được biểu diễn bằng đơn vị tiền tệ của bạn. Ví dụ, nếu đơn vị tiền tệ của bạn là EURO, giá trị của chip 0,1 là 0,1 EURO.

Loại trò chơi

Trò chơi trên bàn

Số lượng tay bài

1

Bộ bài

 6 (mỗi bộ 52 lá bài)

Xáo bài

trước mỗi vòng

RTP

Nhà cái: 98,94%

Người chơi: 98,76%

Hòa: 85,56%

Cặp Người chơi: 88,75%

Cặp Nhà cái: 88,75%

Cặp bất kỳ: 85,46%

Trò chơi ngắt kết nối nếu bạn không thực hiện bất kỳ hành động nào trong một số phút liên tục nhất định (con số này tùy theo quy định tại khu vực); tính năng khôi phục phiên sẽ lưu tiến trình trò chơi, do đó, trong lần tiếp theo trò chơi được tải lên, bạn có thể bắt đầu từ vị trí bạn đang chơi.

Trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật do lỗi kết nối đến máy chủ trò chơi, trò chơi mà bạn đang chơi sẽ được lưu tự động và tải lên trong lần tiếp theo bạn tạo kết nối tới máy chủ trò chơi. Bạn sẽ không thể tái kết nối với máy chủ trò chơi trong vòng 30 giây đầu sau khi bị ngắt kết nối.

Lưu ý: Trong trường hợp có sự cố, tất cả tiền trả thưởng và quá trình chơi sẽ bị vô hiệu; bất kỳ khoản tiền cược nào chưa được chấp nhận sẽ bị vô hiệu, bất kể khoản tiền cược nào chưa giải quyết sẽ được hoàn trả.

2. Cách chơi

Lưu ý: Trên thanh thông tin dưới các nút trò chơi chính, bạn có thể xem SỐ DƯ hiện tại, TIỀN CƯỢC và TIỀN THẮNG CƯỢC hiện tại, tính bằng tiền tệ của bạn. Các giới hạn đặt cược hiện tại được hiển thị ở phía trên bên trái của bàn (TỐI THIỂU, TỐI ĐA).

Bàn chơi Big Win Baccarat bao gồm sáu khu vực đặt cược:

 1. khu vực đặt cược màu xanh lam của ‘Người chơi’.

 2. khu vực đặt cược màu xanh lá của ‘Cặp Người chơi’.

 3. khu vực đặt cược màu đỏ của ‘Nhà cái’.

 4. khu vực đặt cược màu xanh lá của ‘Cặp Nhà cái’.

 5. khu vực đặt cược màu xanh lá của ‘Hòa’.

 6. khu vực đặt cược màu xanh lá của ‘Cặp bất kỳ’.

Lưu ý: Người chơi= Player / 闲家; Nhà cái= Banker / 庄家; Hòa= Tie / 和; Cặp Người chơi= Player Pair / 闲对; Cặp Nhà cái= Banker Pair / 庄对; Cặp bất kỳ= Any Pair / 对子.

Các lá bài của Người chơi sẽ hiển thị ở phần bên trái của bàn và lá bài của Nhà cái được hiển thị ở phần bên phải của bàn.

Các lá bài được chia ra từ một chồng gồm sáu cỗ bài trộn lẫn. Các lá bài được xáo trộn trước mỗi ván.

Nếu tổng giá trị của một tay bài là mười hoặc hơn, mười điểm sẽ được trừ từ giá trị đầu tiên này; số điểm còn lại được coi là số điểm của tay bài.

Át được tính là một điểm, các lá bài từ hai đến chín giữ giá trị riêng của chúng, và 10, J, Q và K được tính là 0.

Ví dụ: nếu 7+6=13, thì điểm cuối cùng là 13-10=3.

Khi ván chơi bắt đầu, hai lá bài ngửa được chia cho Người chơi và hai lá bài ngửa được chia cho Nhà cái.

Lá bài thứ ba có thể được chia cho Người chơi hoặc Nhà cái, hoặc thậm chí cả hai trong một số trường hợp (theo quy tắc lá bài thứ ba).

Quy tắc lá bài thứ ba

Sơ đồ sau đây cho thấy các trường hợp Người chơi và/hoặc Nhà cái nhận được lá bài thứ ba từ người chia bài.

Đối với Người chơi:

Giá trị tính theo điểm của hai lá bài đầu tiên

Hành động

0 – 1 – 2 - 3 – 4 – 5

Trúng lá bài

6 – 7

Qua (xem Lưu ý 2 ở Nhà cái)

8 – 9

Tự nhiên, không có lá bài thứ ba

Lưu ý: Nếu Nhà cái có hai lá bài có tổng điểm bằng tám hoặc chín, Người chơi sẽ không rút lá bài thứ ba

Đối với Nhà cái:

Giá trị tính theo điểm của hai lá bài đầu tiên

Trúng khi lá bài thứ ba của người chơi là

Không trúng khi lá bài thứ ba của người chơi là

0 – 1 – 2

Luôn trúng

không áp dụng

3

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9

8

4

2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

0 – 1 – 8 – 9

5

4 – 5 – 6 – 7

0 – 1 – 2 – 3 – 8 – 9

6

6 – 7

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9

7

Luôn qua

Luôn qua

8 - 9

Tự nhiên, không có lá bài thứ ba

Tự nhiên, không có lá bài thứ ba

Lưu ý 1: nếu Người chơi và/hoặc Nhà cái có tổng cộng tám hoặc chín điểm, cả hai đều qua. Quy tắc này vượt quyền mọi quy tắc khác.

Lưu ý 2: Nếu Người chơi có hai lá bài tổng điểm bằng sáu hoặc bảy, Nhà cái sẽ chỉ rút lá bài thứ ba với tổng bằng năm hoặc ít hơn.

Cặp Người chơi

Nếu hai lá bài đầu tiên của Người chơi có cùng giá trị (A đến 10) hoặc hình ảnh (J, Q, K), thì đặt cược vào Cặp Người chơi sẽ chiến thắng.

Cặp Nhà cái

Nếu hai lá bài đầu tiên của Nhà cái có cùng giá trị (A đến 10) hoặc hình ảnh (J, Q, K), thì đặt cược vào Cặp Nhà cái sẽ chiến thắng.

Cặp bất kỳ

Nếu hai lá bài đầu tiên của Người chơi HOẶC hai lá bài đầu tiên của Nhà cái có cùng giá trị (A đến 10) hoặc hình ảnh (J, Q, K), thì đặt cược vào Cặp bất kỳ sẽ chiến thắng.


Để chơi trò chơi, hãy làm theo các bước sau đây:

Bước 1

Chọn một giá trị chip. Để bắt đầu trò chơi, hãy đặt cược vào khu vực đặt cược Người chơi, khu vực đặt cược Nhà cái, khu vực đặt cược Cặp Nhà cái, khu vực đặt cược Hòa, và/hoặc khu vực đặt cược Cặp bất kỳ (trong kết hợp bất kỳ), bằng cách bấm/nhấn vào chúng.

Lưu ý: Trò chơi không thể bắt đầu nếu không đặt cược; khoản cược không được vượt quá giới hạn bảng tối đa và phải được bảo đảm bằng số dư tín dụng của bạn.

Bước 2

Sau khi bạn đặt cược, bạn có các tùy chọn sau:

Bước 3

Sau khi bạn bấm/nhấn vào nút CHIA BÀI, trò chơi bắt đầu và hai lá bài ngửa được chia cho cả Người chơi và Nhà cái.

Lá bài thứ ba có thể được chia cho Người chơi hoặc Nhà cái, hoặc thậm chí cả hai trong một số trường hợp (theo quy tắc lá bài thứ ba).

Tay bài có tổng điểm gần nhất với chín sẽ chiến thắng. Trong trường hợp cả Người chơi và Nhà cái có cùng tổng điểm, ván chơi này sẽ Hòa. Trong trường hợp Hòa, cược vào Người chơi & Nhà cái sẽ được trả lại (đẩy).

Bước 4

BẮT ĐẦU TAY BÀI MỚI - Khi tay bài này kết thúc, với tất cả các chip thu được hoặc đã trả, bàn chơi sẽ được đặt lại mà không có gì trên đó và 2 tùy chọn biểu tượng là: CƯỢC LẠI X 2CƯỢC LẠI & CHIA BÀI.

Người chơi có 3 tùy chọn:

 1.   CƯỢC LẠI X 2 sẽ nhân đôi số tiền đặt cược cuối cùng, nhưng sẽ không chia bài - có thể thêm nhiều chip hơn. Sau khi bấm vào CƯỢC LẠI X 2, các biểu tượng thay đổi thành XÓA - CHIA BÀI.

 2.  CƯỢC LẠI & CHIA BÀI sẽ sao chép số tiền đặt cược cuối cùng và tự động chia luôn các lá bài.

 3.  Người chơi có thể đặt cược hoàn toàn mới - bằng cách đặt chip vào bất kỳ 6 tùy chọn - NGƯỜI CHƠI - CẶP NGƯỜI CHƠI - NHÀ CÁI - CẶP NHÀ CÁI - HÒA - CẶP BẤT KỲ (trong kết hợp bất kỳ).

Tiền thắng được trả theo bảng thanh toán.


3. Đường lớn và Thống kê

Thống kê

Phần THỐNG KÊ hiển thị chi tiết về 200 tay bài gần đây nhất, hoặc tất cả các tay bài nếu chưa chơi tới 200.

Trong phần THỐNG KÊ có số lượng tay bài chiến thắng và tỉ lệ phần trăm.

Thắng Người chơi (không phải 8 hoặc 9 tự nhiên) = Vòng tròn mở màu xanh lam, các tay bài chiến thắng và tỉ lệ phần trăm.

Thắng Người chơi (8 hoặc 9 tự nhiên) = Vòng tròn màu xanh lam có tâm màu vàng, các tay bài chiến thắng và tỉ lệ phần trăm.

Thắng Nhà cái (không phải 8 hoặc 9 tự nhiên) = Vòng tròn mở màu đỏ, các tay bài chiến thắng và tỉ lệ phần trăm.

Thắng Nhà cái (8 hoặc 9 tự nhiên) = Vòng tròn màu đỏ có tâm màu vàng, các tay bài chiến thắng và tỉ lệ phần trăm.

Hòa = Đường chéo màu xanh lá, các tay bài chiến thắng và tỉ lệ phần trăm.

Cặp Người chơi = Chấm màu xanh lam nhỏ đặt dưới cùng bên phải trên vòng tròn, các tay bài chiến thắng và tỉ lệ phần trăm.

Cặp Nhà cái = Chấm màu đỏ nhỏ đặt dưới cùng bên trái trên vòng tròn, các tay bài chiến thắng và tỉ lệ phần trăm.


Đường lớn

Khi tay bài đầu tiên kết thúc, trên Đường lớn, kết thúc xuất hiện ở trên cùng của cột đầu tiên bên trái. Nếu chiến thắng tiếp theo cũng giống như vậy(Người chơi hoặc Nhà cái), kết quả sẽ xuất hiện bên dưới kết quả trước - cột chỉ thay đổi khi tay bài chiến thắng thay đổi từ Người chơi sang Nhà cái, hoặc ngược lại.

Các kết quả Hòa được hiển thị bằng đường màu xanh lá trong cùng ô của chiến thắng Người chơi hoặc Nhà cái gần nhất, và sẽ không bắt đầu một cột mới.

Nếu cột tới dưới cùng (6 x thắng Người chơi hoặc Nhà cái mà không có chiến thắng của bên kia), thì nếu chuỗi này tiếp tục, kết quả tiếp theo sẽ đi sang bên phải, tạo thành "Đuôi rồng".

Nếu cột thứ hai cũng tới dưới cùng, và nó cũng tạo thành "Đuôi rồng" ở bên phải - nhưng nó có thể sẽ gặp một Đuôi rồng khác đã ở đó - trong trường hợp này, nó chỉ rẽ phải một hàng phía trên Đuôi rồng trước.

Đường lớn & Thống kê sẽ được lưu nếu bạn đóng trò chơi và quay lại sau này.

Lưu ý 1: Các Cặp và Tự nhiên không được hiển thị trên Đường lớn khi tay bài có kết quả là Hòa.

Lưu ý 2: Các Cặp và Tự nhiên được hiển thị trong phần Thống kê khi tay bài có kết quả là Hòa.

Trong phần tùy chọn, bạn có thể XÓA Đường lớn & Thống kê để bắt đầu mới từ tay bài tiếp theo.

4. Lá bài

Các lá bài dùng trong Baccarat: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K và Át.

Các lá bài có tổng cộng bốn chất: Cơ, Rô, Chuồn, Bích. Không phân biệt chất.

Lá bài

Giá trị lá bài

Át

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

0

J

0

Q

0

K

0

5. Các nút trò chơi khác

Các nút sau được sử dụng trong trò chơi:

 Big road and Statistics

(Phiên bản di động) Trên màn hình chính, nhấn vào nút này để mở Đường lớn và Thống kê. Nhấn vào  Big road and Statistics  để đóng màn hình Đường lớn và Thống kê.

Nút âm thanh

Bấm/nhấn nút này để bật hoặc tắt âm thanh trong trò chơi.

Nút cửa sổ Tùy chọn

Bấm/nhấp vào nút này để mở cửa sổ tùy chọn.

Lưu ý: Bấm/nhấp vào X để đóng cửa sổ tùy chọn.

Nút cửa sổ Cài đặt

Trên cửa sổ tùy chọn, bấm/nhấp vào nút này để hiển thị màn hình tùy chọn, nơi bạn có thể dùng công tắc bật/tắt để bật hoặc tắt các tùy chọn sau:

 • ÂM THANH: ON/OFF

 • TURBO: ON/OFF

 • HIỆN HOẠT ẢNH THU LÁ BÀI: nếu bật tùy chọn này, khi bắt đầu trò chơi mới sẽ có hoạt ảnh thu về các lá bài từ trò chơi vừa xong. Nếu tắt tùy chọn này, các lá bài từ trò chơi vừa xong sẽ lập tức được thu về để bắt đầu trò chơi mới.

 • XÓA ĐƯỜNG LỚN & THỐNG KÊ:  Nút cửa sổ Cài đặt. Khi nút màu xanh lá được bấm/nhấn, xuất hiện cửa sổ nhỏ có ghi "BẠN CÓ CHẮC CHẮN KHÔNG?". Bấm/nhận vào nút màu xanh lá để xác nhận hoặc nút gạch màu đỏ để hủy. Nếu được xác nhận, phần ĐƯỜNG LỚN và THỐNG KÊ sẽ được xóa.

Nút luật chơi

Trên cửa sổ tùy chọn, bấm/nhấp vào nút này để hiển thị màn hình bảng thanh toán - trong màn hình này, bấm/nhấp vào LUẬT CHƠI để xem luật chơi chi tiết trong cửa sổ trình duyệt mới

Nút lịch sử

(chỉ có trong chế độ thực tế) Trên cửa sổ tùy chọn, bấm/nhấp vào nút này để hiển thị màn hình lịch sử, nơi bạn có thể bấm/nhấp vào LỊCH SỬ để xem lịch sử chơi trong cửa sổ trình duyệt mới.

Dealer= Nhà cái.

Nút trang chủ

Trong cửa sổ tùy chọn, bấm/nhấp vào nút này để đóng trò chơi và mở trang web trang chủ trong cùng cửa sổ trình duyệt.

Bảng Cài đặt Di động

(Chỉ có trên Máy tính) Bấm vào nút này để chuyển sang chế độ toàn màn hình; để thoát khỏi chế độ toàn màn hình, bấm Bảng Cài đặt Di động hoặc nhấn ESC trên bàn phím.